Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý THPT

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý chính là sản phẩm là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô nhanh chóng hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 9 Tiểu học. Qua đó, sẽ giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bài tập cuối khóa Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh cấp THPT.

Đáp án bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

GV: ………….

Chủ đề: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ – TRUNG ĐẠI

MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY

BÀI: VĂN MINH HY LẠP – LA MÃ

(2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực

Sưu tầm và sử dụng được tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại.

Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Hy Lạp – La Mã.

Nêu được ý nghĩa của những thành tựu cơ bản của văn minh Hy Lạp – La Mã.

2. Phẩm chất

Thể hiện được trách nhiệm trong việc bảo tồn và học tập các thành tựu văn hóa, khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

- Máy tính, điện thoại, Internet.

2. Phần mềm

- Trình duyệt Google, Youtube.

- Phần mềm Padlet, Quizizzes, Google Earth, MS Power Point, Canva, Mentimeter.

3. Học liệu

- Phim tư liệu trên Youtube “Văn hóa Hi Lạp cổ đại”.

- Bản đồ Hi Lạp – La Mã trên Google Earth

- Hình ảnh thành tựu văn hóa Văn hóa Hi Lạp – La Mã cổ đại trên Google.

- Giáo án Power Point

- Sản phẩm Power Point, Canva của học sinh

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu

- Sưu tầm và sử dụng được tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Hi Lạp – Rô Ma.

- Giải thích được cơ sở hình thành văn minh Hi Lạp – Rô Ma cổ đại:

- Trình bày kết quả trên phiếu học tập

b. Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh, cụ thể: xem đoạn video giới thiệu về thành tựu văn minh Hi Lạp cổ đại.

https://www.youtube.com/watch?v=y5i64uKozDE

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý THPT

Sau đó học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên trên phần mềm Mentimeter.

1. Nội dung của đoạn video nói về quốc gia nào?

2. Quốc gia cổ đại nói trên đã có đóng góp gì cho văn minh phương Tây cổ đại?

- Báo cáo , thảo luận

Học sinh đăng nhập vào link Mentimeter trả lời câu hỏi

- Sản phẩm minh họa.

  1. Hi Lạp
  2. Văn hóa.

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Lịch sử - Địa lý

- Kết luận, nhận định:

Gv nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.

III. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1. Cơ sở hình thành nền văn minh phương Tây

1. Mục tiêu:

Sưu tầm hình ảnh, tư liệu về tự nhiện, kinh tế, chính trị, xã hội Hy Lạp – La Mã

Biết được cơ sở hình thành văn minh Hy Lạp – La Mã: điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính trị – xã hội, ảnh hưởng và giao lưu văn hoá.

2. Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ

Giáo viên giao nhiệm vụ cho hoạt động cặp đôi: hoàn thành các vấn đề sau:

- Xác định vị trí của Hy Lạp – La Mã bằng phần mềm Google Earth.

- Tìm các hình ảnh về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội Hy Lạp – La Mã qua trình duyệt Google Nghệ Thuật và Văn Hóa.

Thực hiện nhiệm vụ:

Các học sinh xem truy cập địa chỉ do giáo viên cung cấp, xem bản đồ.

Để xem đầy đủ nội dung Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý THPT, mời bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 4.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo