Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT

Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học phổ thông môn Lịch sử về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Hoạt động 2

1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học, tương tự cách phân chia trong các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Giáo dục thông minh là giáo dục trong một môi trường giáo dục truyền thống được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh.

Câu trả lời: Sai

3. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Hệ sinh thái giáo dục mô tả các thành phần khác nhau tương tác trong môi trường giáo dục. Hệ sinh thái giáo dục là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Mỗi thành phần trong hệ sinh thái giáo dục tương tác và góp phần mang lại lợi ích tối đa khi HS sử dụng nguồn lực này để đạt được mục tiêu học tập.

Câu trả lời: Đúng

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

ADDIE.

B-Learning.

STEM.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT cho giáo viên?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Forms.

Video Editor.

2. Chọn các đáp án đúng

Phần mềm Google Earth giúp giáo viên và học sinh

Tạo ra bản đồ riêng bằng cách đánh dấu vị trí, con người và hình ảnh ở bất cứ địa điểm nào.

Quan sát nhiều địa điểm trên thế giới dưới hình ảnh toàn cảnh 360o ở chế độ street view.

Đăng tải và chia sẻ các video, hình ảnh có sẵn trên hệ thống.

Xem lại hình ảnh của thế giới vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Google Earth là phần mềm chuyên về

Xem ảnh vệ tinh về Trái Đất trong không gian.

Mô phỏng bản đồ toàn diện về Trái Đất.

Vẽ và biên tập bản đồ.

Kĩ thuật đồ họa.

4. Chọn các đáp án đúng

Nguồn học liệu số trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT bao gồm các dạng nào?

Các loại hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ.

Các bài phát biểu, bài phỏng vấn, tư liệu,… ở dạng các tệp tin âm thanh và hình ảnh.

Các trang web chia sẻ nguồn tài nguyên dưới dạng các địa chỉ liên kết.

Các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Những phần mềm có thể hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí THCS là

Microsoft PowerPoint, Video Editor.

Zalo, Padlet.

Google Classroom, Google Forms.

ActivInspire, Kahoot.

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

Loại nội dung này mô tả trình tự phát triển, diễn biến của sự vật, hiện tượng,… Video

Loại nội dung này mang tính chất khái quát hoá các sự vật, hiện tượng, quy luật khách quan,… thường khó, trừu tượng,… Bảng dữ liệu

Loại nội dung này mang tính chất mô tả cấu tạo, cấu trúc, hình thái, chức năng, tính chất của đối tượng Hình ảnh động

7. Chọn đáp án đúng nhất

Với các hoạt động trên mạng xã hội, GV hết sức chú ý tuân thủ các quy định của ………. có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội,…

Pháp quy

Pháp luật

Pháp lí

Pháp chế

8. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Lịch sử cấp THPT?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Meet.

Video Editor.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Để không cho người lạ tự ý tham gia họp khi chưa được mời, được chấp nhận, GV chọn tắt chức năng nào?

Tắt tính năng truy cập nhanh.

Xem và quản lí danh sách người đã tham gia.

Tắt tính năng tin nhắn trong cuộc gọi.

Tắt tính năng chia sẻ màn hình.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Lịch sử cấp THPT ………(1)………… đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông, sử dụng …………(2)……… và có hiệu quả các thiết bị dạy học, học liệu số như tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,…; các video clip được biên tập cho mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung của từng chủ đề; các thư viện digital chứa các kho tư liệu dạy học lịch sử, phần mềm dạy học,… nhằm minh hoạ bài giảng của GV và ………(3)……… các hoạt động học tập của HS.

Đáp án: (1) khuyến khích; (2) hợp lí; (3) hỗ trợ(1) yêu cầu: (2) đa dạng; (3) tổ chức(1) yêu cầu: (2) hợp lí; (3) hỗ trợ.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mức độ ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản trị trường phổ thông và ứng dụng trong dạy học, giáo dục nói riêng của nhiều trường phổ thông hiện nay ở nước ta là:

Câu trả lời

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý hệ thống, liên kết toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý.

Ứng dụng CNTT & TT để giải quyết công việc và xử lý thông tin một khâu nào đó trong các hoạt động của nhà trường: thực hiện văn bản, làm điểm số, thống kê kết quả học tập của học sinh, theo dõi việc thu chi…

Sử dụng phần mềm quản lý từng mặt một số hoạt động trong nhà trường như: quản lý học sinh; quản lý thi; quản lý tài chính, tài sản; quản lý nhân sự…

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý từ xa, tổ chức toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý và kết nối giữa các cơ sở giáo dục.

3. Chọn các đáp án đúng

Việc ứng dụng CNTT, thiết bị công nghệ và học liệu số trong dạy học, giáo dục hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại về:

Câu trả lời

Sự lạc hậu của công nghệ so với sự phát triển của xã hội.

Nhận thức của GV và HS.

Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT.

Sự chênh lệch nhất định về kinh nghiệm, kỹ năng ứng dụng CNTT.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đối với giáo viên, một trong những nhân tố được đánh giá có tác động lớn nhất đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục là:

Câu trả lời

Năng lực ứng dụng cntt trong dạy học.

Kinh nghiệm dạy học.

Những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị.

Nhận thức, thái độ của giáo viên đối với công nghệ và việc ứng dụng trong dạy học.

Câu hỏi đánh giá:

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

2. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Sắp xếp các mức độ ứng dụng CNTT từ thấp đến cao.

Câu trả lời:

Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Chọn các đáp án đúng

Xét ở cấp độ một hoạt động học trong chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp là

Giáo viên không phải tổ chức hoạt động học tại sơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, từ xa ở các bước còn lại của quá trình tổ chức dạy học.

Giáo viên triển khai tất cả các hoạt động học thông qua trực tuyến.

Giáo viên tổ chức thực hiện một số bước dạy học trực tiếp trên lớp.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học, giáo viên nên thực hiện bước đầu tiên là

Sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Lựa chọn phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể.

Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Google Earth, Google Meets là

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến

Không nhất thiết phải tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT.

Không cần vai trò của giáo viên khi thực hiện chương trình GDPT.

Thực hiện một phần nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

Thực hiện toàn bộ nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở cấp độ chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp có thể được xem là sự kết hợp có chủ đích giữa các hoạt động học ………(1)…… trong lớp học tại trường và hoạt động học …(2)…………..diễn ra trên mạng, từ xa.

(1) trực tuyến; (2) gián tiếp.

(1) trực tiếp; (2) trực tuyến.

(1) gián tiếp; (2) trực tuyến.

(1) trực tuyến; (2) trực tiếp.

8. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học nội dung Một số nền văn minh phương Đông thuộc chủ đề MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ – TRUNG ĐẠI – Lịch sử 10, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team.

Paint.

Microsoft Powerpoint.

Google Meets.

9. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Việc lựa chọn, sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lí và hỗ trợ HS chủ yếu căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác của giáo viên và học sinh, chức năng của các phần mềm, thiết bị.

10. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Để đưa ra những phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ hiệu quả tại trường phổ thông, cần có sự đồng bộ kết nối các lực lượng chủ yếu trong nhà trường.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 27.483
0 Bình luận
Sắp xếp theo