Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý chính là sản phẩm được các thầy cô giáo thiết kế và soạn thảo trên phần mềm Powerpoint giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 9 Tiểu học. Qua đó, sẽ giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bài tập cuối khóa Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học.

Đáp án bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Lịch sử - Địa lý

Đáp án bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Đáp án mô đun 9

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 11.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo