Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

HOT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2
PHÓ ĐỨC HOÀ, VŨ QUANG TUYÊN (ĐỒNG TỔNG CHỦ BIÊN)
BÙI NGỌC DIỆP, NGUYỄN HỮU TÂM
ĐINH THỊ KIM THOA (ĐỒNG CHỦ BIÊN)
207/02/2021
KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG
1. 2.
2. Tìm 2.
Đánh giá bài viết
1 6.686

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo