Phân phối chương trình Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

PPCT Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiết

Tên bài

Thực hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

5, 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7, 8

Bài 4. Mạng máy tính

9, 10

Bài 5. Internet

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

11, 12

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

1

13,14

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

1 hoặc 2

15, 16

Bài 8. Thư điện tử

1 hoặc 2

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

17, 18

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

19

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

20, 21

Bài 10. Sơ đồ tư duy

1

22, 23

Bài 11. Định dạng văn bản

1 hoặc 2

24, 25

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1 hoặc 2

26

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

27

Bài 14.Thực hành tổng hợp: Hoàn thành sổ lưu niệm

1

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

28, 29

Bài 15.Thuật toán

30, 31

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

32, 33

Bài 17. Chương trình máy tính

1 hoặc 2

34

Ôn tập

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ

Phương án 2. Học trong hai học kỳ. Có thể chọn một trong hai cách:

  • 01 tiết/tuần rải đều trong cả năm học
  • 02 tiết/tuần đan xen (theo tuần) với môn Công nghệ

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

Thực hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

5, 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7, 8

Bài 4. Mạng máy tính

9, 10

Bài 5. Internet

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

12, 13

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

1

14,15

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

1 hoặc 2

16, 17

Bài 8. Thư điện tử

1 hoặc 2

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

19, 20

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

21, 22

Bài 10. Sơ đồ tư duy

1

23, 24

Bài 11. Định dạng văn bản

1 hoặc 2

25, 26

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1 hoặc 2

27

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

28

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm.

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 15.Thuật toán

31, 32

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

33, 34

Bài 17. Chương trình máy tính

1 hoặc 2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 8.272
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo