(File word) Phân phối chương trình Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo 2024-2025

Kế hoạch dạy học Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo 2024-2025 - Mẫu kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 9 bộ sách Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ dưới đây sẽ giúp các thầy cô nắm được tiến trình dạy học môn Công nghệ 9 CTST trong năm học 2024-2025. Sau đây là file word phân phối chương trình Công nghệ 9 CTST, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Kế hoạch dạy học Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo

PPCT môn Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo

STT

Tên sách

Tên chủ đề

Số tiết

Ghi chú

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (PHẦN CHUNG)

01

Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp

Bài học : 14 tiết

Dự án : 1 tiết

Ôn tập : 1 tiết Kiểm tra : 1 tiết

Cộng : 17 tiết

1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

3

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

2. Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân

2

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

3. Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

4

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

4. Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ

4

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

Dự án. Nghề nghiệp tương lai của em

2

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

Ôn tập

1

Kiểm tra

1

02

Công nghệ 9 Trải nghiệm nghề nghiệp – Lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài học : 32 tiết

Ôn tập : 1 tiết Kiểm tra : 2 tiết

Cộng : 35 tiết

1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

3

2. Dụng cụ đo điện cơ bản

3

3. Thiết kế mạng điện trong nhà

4

4. Thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà

3

5. Tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà đơn giản

4

6. Thực hành lắp đặt mạng điện trong nhà

12

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

7. Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong

nhà

3

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

Ôn tập

1

Kiểm tra

2

03

Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp – Cắt may

1. Lựa chọn trang phục

4

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

Bài học : 32 tiết

Ôn tập : 1 tiết Kiểm tra : 2 tiết

Cộng : 35 tiết

2. Bản vẽ cắt may

3

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

3. Thực hành cắt may trang phục

22

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

4. Ngành nghề liên quan đến cắt may thời trang

3

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

Ôn tập

1

Kiểm tra

2

04

Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp – Mô đun Nông nghiệp 4.0

Bài học : 32 tiết

Ôn tập : 1 tiết Kiểm tra : 2 tiết

Cộng : 35 tiết

1. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao

5

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

2. Một số cảm biến thông dụng trong nông nghiệp

5

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

3. Thiết kế mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt

6

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

4. Thực hành lắp đặt mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt

12

Hoạt động trải nghiệm

hướng nghiệp

...........................

Để tải kế hoạch dạy học Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo file word mời các bạn sử dụng nút tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu

Đánh giá bài viết
1 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo