Kế hoạch bài dạy Khẩu trang của em lớp 2

Kế hoạch bài dạy Khẩu trang của em lớp 2 mà HoaTieu.vn chia sẻ sau đây là giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 - Bài học Stem: Khẩu trang của em, thuộc nội dung chủ đề Con người và sức khỏe (TNHX lớp 2).

Bài học Stem Khẩu trang của em lớp 2 sẽ giúp giáo viên xây dựng giáo án làm khẩu trang môn Tự nhiên xã hội, tích hợp thêm các môn Toán, Mỹ thuật. Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tiết kiệm thời gian, công sức khi soạn giáo án theo Chương trình GDPT mới. Mời thầy cô tải file word Stem Khẩu trang của em về máy để xem đầy đủ nội dung.

1. Bài học Stem: Khẩu trang của em mẫu 1

THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC

Lớp 2

Thời lượng: 3 tiết

Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Con người và Sức khỏe (môn Tự nhiên và Xã hội)

Mô tả bài học:

· Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 có yêu cầu cần đạt như sau:

· Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

· Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).

· Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

· Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Khẩu trang của em”, học sinh sẽ tự làm khẩu trang có kích thước phù hợp độ tuổi và trang trí theo sở thích của nhóm.

Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học

Môn học

Yêu cầu cần đạt

Môn học chủ đạo

Tự nhiên và xã hội

- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Môn học tích hợp

Toán

- Sử dụng được dụng cụ đo lường thông dụng (thước dây có chia vạch đến xăng-ti-mét,...) để thực hành đo.

Mĩ thuật (Vận dụng)

- Tạo được nét bằng các hình thức khác nhau, sử dụng nét mô phỏng đối tượng và trang trí sản phẩm.

- Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.

- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.

- Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

I. Yêu cầu cần đạt

- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

- Sử dụng được thước dây để thực hiện việc đo, ước tính kích thước của sản phẩm sao cho phù hợp với gương mặt.

- Vẽ được hình minh hoạ sản phẩm trước khi tiến hành chế tạo.

- Lựa chọn và sử dụng được các màu cơ bản và màu đậm, nhạt để trang trí sản

- Giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của các nhóm khác.

- Tích cực, chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm.

- Cẩn thận trong tiến hành đo các kích thước và trong thao tác làm khẩu trang.

- Giữ gìn vệ sinh trong quá trình làm sản phẩm.

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Phiếu đánh giá

- Sản phẩm mẫu GV đã làm sẵn

.............

Tải file word bài học Stem Khẩu trang của em lớp 2 về máy để xem đầy đủ nội dung.

2. Bài học Stem: Khẩu trang của em mẫu 2

Lớp: 2

Thời lượng: 3 tiết

Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Con người và Sức khỏe (môn Tự nhiên và Xã hội – Bài 16,17: Cơ quan hô hấp và Bảo vệ cơ quan hô hấp (trang 92).

Cách lấy tiết để dạy Bài học STEM như sau:

Thời lượng bài 16 và 17 là 5 tiết nên lấy 03 tiết để dạy Bài học STEM (vì kiến thức nền của Bài học STEM liên quan đến những kiến thức về cơ quan hô hấp nên sẽ dạy vào tiết 1,2,3 (trong số 5 tiết).

Mô tả bài học:

Nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 có yêu cầu cần đạt như sau:

+ Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

+ Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).

+ Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

+ Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Khẩu trang của em, học sinh sẽ tự làm khẩu trang có kích thước phù hợp độ tuổi và trang trí theo sở thích của nhóm.

Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học: Tự nhiên và Xã hội - Toán - Mỹ thuật.

Môn học

Yêu cầu cần đạt (Theo khung chương trình mới 2018)

Môn học

chủ đạo

Tự nhiên và Xã hội

- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ, tranh ảnh.

- Nhận biết được chức năng của các cơ quan hô hấp ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân (nhận biết chức năng của cơ quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít vào).

- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan hô hấp không hoạt động.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Môn học

tích hợp

Mĩ thuật Vận dụng

- Tạo được nét bằng các hình thức khác nhau, sử dụng nét mô phỏng đối tượng và trang trí sản phẩm.

- Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.

- Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập,… trong thực hành, sáng tạo.

- Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

Toán

- Sử dụng được dụng cụ đo lường thông dụng (thước dây có chia vạch đến xăng-ti-mét,...) để thực hành đo.

I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)

- Chỉ và nói được tên bộ phận chính của cơ quan hô hấp.

- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

- Dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu cơ quan hô hấp không hoạt động:

- Sử dụng được thước dây để thực hiện việc đo, ước tính kích thước của sản phẩm sao cho phù hợp với gương mặt.

- Vẽ được hình minh hoạ sản phẩm trước khi tiến hành chế tạo.

- Lựa chọn và sử dụng được các màu cơ bản và màu đậm, nhạt để trang trí sản phẩm theo sở thích cá nhân.

- Giới thiệu được sản phẩm của nhóm mình và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của các nhóm khác.

- Tích cực, chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm.

- Cẩn thận trong tiến hành đo các kích thước và trong thao tác làm khẩu trang.

- Giữ gìn vệ sinh trong quá trình làm sản phẩm.

II. Đồ dùng dạy học

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá.

- Giáo viên chuẩn bị 1 số đồ dùng dạy học như bảng sau:


2. Chuẩn bị của học sinh: sgk, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)

a) Khởi động

- Cùng học sinh nhảy follow bài hát: Vũ điệu 5K

- Nêu các câu hỏi:

+ Các em vận động có vui không?

+ Vận động như vậy giúp ích gì cho cơ thể chúng ta?

+ Điều thứ 2 trong vũ điệu 5K khuyên chúng ta điều gì?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không đeo khẩu trang ở những nơi tập trung đông người?

? Vậy theo các em, khẩu trang có cần thiết trong cuộc sống hằng ngày không? Vì sao? ( Khẩu trang luôn cần thiết, cả trước khi có dịch bệnh các em đã mang để chống bụi (bảo vệ hệ hô hấp). )

+ Các em thích khẩu trang như thế nào?

→ khẩu trang phải vừa vặn, dễ chịu, màu sắc vui tươi, có nhiều hình vui nhộn.

**Lưu ý: học sinh có thể nêu nhiều ý kiến về kiểu khẩu trang yêu thích. Giáo viên có thể ghi nhận để dẫn dắt học sinh về hứng thú tự tạo một khẩu trang cho riêng mình.

..........................

Tải file word bài học Stem Khẩu trang của em lớp 2 về máy để xem đầy đủ nội dung.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 4.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo