Gợi ý đáp án môn Tự nhiên xã hội module 4 Tiểu học

Gợi ý đáp án môn Tự nhiên xã hội module 4 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án modul 4 môn TNXH: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành và các câu hỏi tự luận, câu hỏi tương tác sau khi học tập và tập huấn modul 4.

1. Câu hỏi tương tác module 4 Tự nhiên xã hội

1. Chọn các đáp án đúng

Những quan điểm nào đưới đây được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

Dạy học tích hợp

Tích cực hoá hoạt động của học sinh

Đảm bảo tính mở, linh hoạtNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Dạy học theo chủ đề

Câu hỏi tương tác

2. Trả lời câu hỏi

Việc xây dưng Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội thể hiện rõ ý nghĩa đối với công tác quản lí và cả đối với giáo viên. Thầy/ cô hãy chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này.

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

- Đối với công tác quản lí: Việc xây dựng Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội là một bước cụ thể hoá các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, vì thế nó là khâu quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tự nhiên và Xã hội trường trường Tiểu học.

- Đối với GV: Thực hiện chương giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội một cách có mục đích và hệ thống trong chương trình giáo dục chung của nhà trường thông qua việc hiểu sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu cần đạt; chủ động, linh hoạt trong sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, vận dụng phương phương, hình thức tổ chức, địa điểm dạy học phù hợp với năng lực HS, phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường, của thực tế địa phương theo vùng, miền.

3. Trả lời câu hỏi

Thầy/ cô hãy cho biết tại sao cần xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học? Khi xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học theo hướng phát triển PC và NL học sinh cần đảm bảo các yêu cầu gì?

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

*Cần xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học vì:

- Giúp GV dạy học 1 chủ đề/bài học môn học Tự nhiên và Xã hội hiệu quả.

- Là tài liệu có giá trị để đồng nghiệp và bản thân GV xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch dạy học các chủ đề/bài học của mình.

- Thể hiện sự kết nối hợp lí, lô- gic giữa các chủ đề/bài học về nội dung, phương pháp đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội.

- Tạo thuận lợi cho đội ngũ GV có cùng chuyên môn trong quá trình dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội.

- Là bằng chứng góp phần đánh giá chất lượng của các tiết học chủ đề/bài học của môn học Tự nhiên và Xã hội.

*Khi xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học theo hướng phát triển PC và NL học sinh cần đảm bảo các yêu cầu:

- Về mục tiêu kế hoạch bài dạy: cần đảm bảo bám sát mục tiêu chung của môn học và yêu cầu cần đạt cụ thể trong chủ đề/bài học.

- Về nội dung kế hoạch bài dạy:

+ Phải đảm bảo chính xác, khoa học, đáp ứng đầy đủ nội dung bài học trong chương trình, làm rõ nội dung trọng tâm, có liên hệ thực tế, đảm bảo tính giáo dục và có tính phát triển.

+ Đối với KH bài học môn Tự nhiên và Xã hội, khi xây dựng KHBD phải chú ý đến

tính mở trong việc lựa chọn và khai thác các đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để xây dựng nội dung học tập. Kết nối, liên hệ nội dung của bài học với nội dung, đối tượng học tập ở địa phương, qua đó phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học được lựa chọn và sử dụng trong KHDH:

+ Cần khai thác triệt để các phương pháp dạy học tích cực, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

+ Đối với việc dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, phương pháp dự kiến đưa ra trong kế hoạch bài dạy phải giúp học sinh đềxuất những câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. Chú trọng cho HS quan sát, đọc, thực hiện thực hành, điều tra đơn giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; thu thập và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; nhận xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa sự vật, hiện tượng xung quanh …

+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp nhiều phương pháp dạy học với nhau; quan tâm đến hứng thú và chú ý tới sự khác biệt của học sinh để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của mỗi học sinh.

+ Kết hợp dạy học trong lớp với dạy học ngoài lớp, linh hoạt sử dụng các hình thức: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học toàn lớp để phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh.

- Về phương tiện được dự kiến đưa ra và sử dụng trong KHBD:

+ Kết hợp đa dạng nhiều phương tiện dạy học khác nhau. Đối với dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học, cần tăng cường việc tổ chức các hoạt động dạy học tạo cơ hội cho học sinh được sử dụng các tranh ảnh, vật thật để quan sát và thực hành đơn giản.

- Tiến trình và các hoạt động tổ chức trong KHBD:

+ Tiếp cận tiến trình phát triển năng lực, tạo cơ hội cho người học được học trong hoạt động và thông qua hoạt động khám phá, nghiên cứu khoa học. Do đó, khi thiết kế KHBD, giáo viên nên thiết kế thành chuỗi các hoạt động học tập của học sinh, số lượng các hoạt động nên được lựa chọn phù hợp với mục tiêu, thời gian của bài học, đối tượng và điều kiện học tập học sinh.

4. Trả lời câu hỏi

Thầy/ cô hãy:

- Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần nhận thức khoa học.

- Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần nhận thức khoa học:

+ Mọi người trong mỗi hình đang làm gì?

+ Việc làm nào có thể gây đứt tay, chân; bỏng, điện giật?

+ Nếu là bạn Hà, em sẽ nói gì và làm gì?

+ Vậy khi lỡ bị như vậy rồi thì chúng ta làm gì? Cô và các con sẽ cùng đi xử lí một số tình huống cụ thể nhé.

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

+ Chọn 2 - 3 đồ dùng trong nhà có thể gây đứt tay và giải thích khi nào sử dụng chúng có thể bị đứt tay.

+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.

+ Ngoài các đồ dùng trên, con còn biết cách sử dụng an toàn những đồ dùng nào khác?

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

+ Em hãy tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm (đứt tay,

chân; bỏng; điện giật) ?

+ Bạn Bo đã làm gì?

+ Chúng ta có nên làm như bạn không?

5. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy/ cô hãy kéo thả các hộp thông tin để hoàn thiện Quy trình xây dựng bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội.

Gợi ý đáp án môn Tự nhiên xã hội module 4 Tiểu học

2. Bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 4 Tự nhiên xã hội

1. Ở cấp độ nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội cần được cụ thể hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hộiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về bản chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

A) Là văn bản cụ thể hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong đó nêu rõ sự phù hợp về đặc điểm học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất.

B. Là cơ sở để nâng cao mục tiêu hình thành phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt cho học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia của mỗi nhà trường.

C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trinh giáo dục phổ thông quốc gia trong mỗi nhà trường.

D. Là văn bản cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện và đánh giá học sinh trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia phù hợp với mục tiêu của nhà trường và thực tiễn nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cân dựa trên căn cứ nào đâu tiên?

A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

B. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hộiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường

4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần được triển khai như thế nào trong thực tiên?

A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình bày trong kế hoạch giáo dục.

B. Giáo viên không cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

C. Giáo viên có thể tùy ý thay đổi các nội dung theo quan điểm của mình

D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh phủ hợp với thực tế về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định mục đích của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu cầu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường cân sự tham gia, đóng góp chính của những đối tượng nào?

A. Các cán bộ thuộc các ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường.

B Cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn.

C. Cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên nhà trường.

D. Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

7. Tại sao khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương?

A. Để đảm bảo tỉnh phù hợp và hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Để xem xét các nội dung giảo dục khác nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

C. Để thể hiện những điểm mạnh của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

D. Để liên kết với những nội dung khác trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể quốc gia.

8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần lưu ý điều gi?

A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương.

C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi thứ tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Chỉ lựa chọn một số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương

9. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần dựa vào những tiêu chí nào?

A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phủ hợp; tinh cân đối và tính hiệu quả.

B. Tính trình tự; tỉnh phù hợp; tính cân đối; tính cập nhật và tính hiệu quả.

C. Tính trình tự; tính phù hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả.

D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phù hợp; tính cân đối; tinh cập nhật và tính hiêu quảNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

10. Quan điểm nào sau đây chưa đúng khi xây dựng và thực hiện một kế hoạch bài dạy?

A. Kế hoạch bài dạy bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đây là một tiến trình dự kiến để thực hiện bài học/chủ đề một cách hiệu quả

B. Kế hoạch bài dạy là sự cụ thể hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở cấp độ từng bài học/chủ để

C. Kế hoạch bài dạy thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt của giáo viên khi tổ chức bài học/chủ đề trong thực tiễn

D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo đúng các bước đề raNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động

B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiền trình hoạt động

C. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt độngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

d. Tên chủ để/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học sinh; Tiến trình hoạt động

12. Thành tổ nào cần được xác định đầu tiên khi xây dựng Kế hoạch bài dạy?

A. Nội dung dạy học

B. Đồ dùng dạy học

C. Mục tiêuNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Phương pháp, hình thức tổ chức

13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, giáo viên có thê được thay đôi thành tố nào sau đây?

A. Mục tiêu bài học/chủ đề

B. Cả ba ý kiến trên

C. Kết quả đánh giá học sinh

D. Hoạt động học tậpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

14. Tiến trình tổ chức một chủ đề/bài học trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực hiện theo tiến trình nào?

A. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

B. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, huyện tập, vận dụng

C. Mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức mới, nâng cao, vận dụng

15. Việc xác định yêu cầu cần đạt của học sinh theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hộiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đặc điểm, sở thích

16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018, mục tiêu quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng đến là gì?

A. Phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thủ và phẩm chất cho học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có khả năng mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có khả năng luyện tập.

18. Các nội dung phân tích hoạt động học của học sinh trong phân tích, đánh giá Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây?

A. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tế

B. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

C. Xây dựng kiến thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Giải quyết vấn đề thực tếNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Xây dựng kiến thức; Hợp tác; Sử dụng đồ dùng học tập; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tế

19. Điều gì quan trọng nhất khi sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

A. An toàn, thẩm mĩ, phù hợp

B. Tiết kiệm, an toàn, thẩm mĩ

C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để đánh giá một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công?

A. Học sinh phát triển các năng lực, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Học sinh thực hiện được các bài tập giáo viên giao.

C. Học sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

D. Học sinh hiểu được các nội dung vận dụng

3. Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH, thầy/cô hãy tự xây dựng KHDH môn Tự nhiên và xã hội và chia sẻ kế hoạch của mình với đồng nghiệp cả nước

Mời thầy cô có thể tham khảo mẫu Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên và xã hội tiểu học bộ sách mới: KNTT, CTST, CD dưới đây để xây dựng cho mình Kế hoạch dạy học, phân phối chương trình học cho phù hợp với thực tế:

Ngoài ra thầy cô nhấn vào đường link sau để tham khảo mẫu kế hoạch bài dạy, giáo án môn Tự nhiên và xã hội theo cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
14 62.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo