Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình TNXH lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học, từng tuần học trong suốt một năm học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 3 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 70 tiết/ năm. HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần

Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần

Cụ thể như sau:

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn, thời gian và hình thức tổ chức...

Chủ đề/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

1

CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC

CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

3 tiết

Sử dụng hành trang số. Sơ đồ các thành viên trong họ nội, họ ngoại

Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

1 tiết

Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

1 tiết

Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

1 tiết

Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà.

2 tiết

ĐDDH: Video về những vụ cháy, tranh ảnh SGK, Sử dụng hành trang số.

.

2

Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà.

1 tiết

Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà.

1 tiết

3

Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà

2 tiết

ĐDDH: - Video một số hình ảnh về việc làm vệ sinh

- Sử dụng hành trang số

GDBVMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quanh sạch đẹp

- Biết làm một số việc vừa sức để giữ gìn môi trường xung quanh: vứt rác đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, sạch sẽ.

GDĐP: Em đã làm gì để cho đường làng ngõ xóm nơi em ở sạch sẽ.

Vệ sinh xung quanh nhà

1 tiết

Vệ sinh xung quanh nhà

1 tiết

4

Bài 4: Ô tập chủ đề gia đình

2 tiết

ĐDDH: - Sơ đồ Sgk phóng to.

- Sử dụng hành trang số.

Ô tập chủ đề gia đình

1 tiết

Ô tập chủ đề gia đình

1 tiết

5,6

Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng

2 tiết

- ĐDDH:Vieo tranh, ảnh về các hoạt động kết nối xã hội với trường học.

Hoạt động kết nối với cộng đồng

1 tiết

Hoạt động kết nối với cộng đồng

1 tiết

6,7

Bài 6: Truyền thống trường em

2 tiết

- ĐDDH: Một số tranh ảnh về nhà trường.

- Tích hợp liên môn Tiếng Việt: chủ đề 1 "Tôi là học sinh lớp 2" , chủ đề 3 "Trường học hạnh phúc"

Truyền thống trường em

1 tiết

Truyền thống trường em

1 tiết

7,8

Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường

3 tiết

- ĐDDH: Video về một số hoạt động làm đẹp trường lớp.

+ Video về một số hình ảnh an toàn và không an toàn ở trường

- GDBVMT: HS thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho trường, lớp học xanh, sạch đẹp để góp phần BVMT sống xung quanh.

Giữ an toàn và vệ sinh ở trường

1 tiết

Giữ an toàn và vệ sinh ở trường

1 tiết

Giữ an toàn và vệ sinh ở trường

1 tiết

8,9

Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học

2 tiết

- ĐDDH: Video về ngày khai trường, các HĐ làm đẹp trường

Ôn tập chủ đề trường học

1 tiết

Ôn tập chủ đề trường học

1 tiết

9,10

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp

3 tiết

- ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương

+ Tranh ảnh về các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương

- GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp

1 tiết

Hoạt động sản xuất nông nghiệp

1 tiết

Hoạt động sản xuất nông nghiệp

1 tiết

10,11

Bài 10 : Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp

3 tiết

- ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp ở địa phương

+ Tranh ảnh về các sản thủ công tiêu biểu ở địa phương và trng nước

- GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT.

Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp

1 tiết

Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp

1 tiết

Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp

1 tiết

12

CHỦ ĐỀ 4: TV& ĐV

CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên

2 tiết

- GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ các di tích lịch sử cũng như cảnh quan thiên nhiên

- GDĐP: Giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch sử ở quê hương.

Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên

1 tiết

Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên

1 tiết

13

Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương

2 tiết

Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương

1 tiết

Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương

1 tiết

13,14

Bài 13: Một số bộ phận của thực vật

3 tiết

- Tích hợp môn tiếng Anh chủ đề 8

Một số bộ phận của thực vật

1 tiết

- ĐDDH: Video tranh, ảnh về các bộ phận của cây.

Một số bộ phận của thực vật

1 tiết

Một số bộ phận của thực vật

1 tiết

14,15

Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật

2 tiết

- ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số.

Chức năng một số bộ phận của thực vật

Chức năng một số bộ phận của thực vật

15,16

Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng

3 tiết

- ĐDDH: File giáo án Powerpoint tranh ảnh có liên quan đến chủ đề

Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng

1 tiết

Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng

1 tiết

Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng

1 tiết

17

Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật

2 tiết

- ĐDDH:

Sử dụng hợp lý động vật và thực vật

1 tiết

Sử dụng hợp lý động vật và thực vật

1 tiết

18

Bài 17: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật

2 tiết

- ĐDDH: video về các con vật sống ở các môi trường khác nhau. Sử dụng hành trang số. Sư dụng clip về HĐ của một số loài vật..MT chủ đề 10 "Đồ chơi từ tạo hình con vật" TV chủ đề 2 bài 9,10 "Vè chim và khủng long"

Ôn tập chủ đề động vật và thực vật

1 tiết

Ôn tập chủ đề động vật và thực vật

1 tiết

19

Bài 18: Cơ quan tiêu hóa

2 tiết

Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập

Cơ quan tiêu hóa

1 tiết

20

Cơ quan tiêu hóa

1 tiết

20,21

Bài 19: Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa

2 tiết

Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập

Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa

1 tiết

Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa

1 tiết

22,23

Bài 20: Cơ quan tuần hoàn

2 tiết

Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập

Cơ quan tuần hoàn

1 tiết

Cơ quan tuần hoàn

1 tiết

23,24

Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

2 tiết

Tranh ảnh SGK

Sử dụng hành trang số

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

1 tiết

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

1 tiết

24,25

Bài 22: Cơ quan thần kinh

2 tiết

Tranh ảnh SGK. Thẻ cài thanh ghi tên các nhóm cơ chính

Sử dụng hành trang số

Cơ quan thần kinh

1 tiết

Cơ quan thần kinh

1 tiết

25,26

Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

2 tiết

Hình SGK phóng to. Mô hình cơ thần kinh.3 Thẻ cài thanh ghi tên cơ quan thần kinh.

Sử dụng hành trang số

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

1 tiết

Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

1 tiết

26,27

Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

1 tiết

Tranh SGK . Một số hình ảnh có liên quan đến bài học.

Sử dụng hành trang số

Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

1 tiết

27,28

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

1 tiết

Tranh SGK. Một số hình ảnh có liên quan đến bài học.4 thẻ cài thanh ghi tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết..

Sử dụng hành trang số.Các thẻ chữ

Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

1 tiết

28,29

Bài 26: Xác định các phương trong không gian

2 tiết

Tranh SGK. Sử dụng hành trang số.

Xác định các phương trong không gian

1 tiết

Xác định các phương trong không gian

1 tiết

29,30

Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu.

2 tiết

Tranh ảnh trong SGK. Sử dụng hành trang số.

Trái Đất và các đới khí hậu.

1 tiết

Trái Đất và các đới khí hậu.

1 tiết

31

CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài 28: Bề mặt trái đất

3 tiết

Hình trong SGK. Sử dụng hành trang số

Bề mặt trái đất

1 tiết

Bề mặt trái đất

1 tiết

Bề mặt trái đất

1 tiết

32

Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

2 tiết

Sử dụng hành trang số. Hình SGK.

Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

1 tiết

Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

1 tiết

33,34

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

2 tiết

Sử dụng hành trang số. Hình SGK

34,35

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

1 tiết

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 15.188
0 Bình luận
Sắp xếp theo