Giáo án Tiếng Việt lớp 1 buổi 2 sách Cánh Diều (35 tuần)

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 buổi 2 sách Cánh Diều đầy đủ 35 tuần là mẫu giáo án tăng cường, giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2023-2024 theo chương trình mới, để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

1. Giáo án tăng cường Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều Học kì 1

TUẦN 1

I. MỤC TIÊU:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Qua tranh ảnh nhận biết nhanh các âm đã học trong tuần đánh vần, đọc đúng tiếng có chữ cái đã học

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c , nói đúng tên các dấu thanh: thanh sắc; thanh huyền

- Viết đúng các chữ cái ac và các chữ ghi tiếng ca, cà cá.

- Nói- nghe chính xác để tìm được loại trái cây có thanh sắc trong tranh theo yêu cầu.

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.

- Tranh, ảnh, mẫu vật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV

Hoạt động HS

1.Kiểm tra:

- Em hãy kể tên những âm, những dấu thanh em đã được học.

- Nhận xét, bổ sung

- HS kể: a,c,o,ô, thanh sắc, thanh huyền.

2.Bài mới:

2.1.Giới thiệu bài:

- Gv sử dụng kết quả của phần KTBC để giới thiệu bài

2.2.Hướng dẫn ôn tập:

a. Đố em.

- HS lắng nghe

Bài 1/6.

- GV chiếu nội dung bài tập 1/ hoặc giới thiệu tranh trong vở BT PTNL

- Nêu yêu cầu của bài.

* HĐ cả lớp.

- HS quan sát tranh, nắm yêu cầu của bài tập.

- HS nhắc lại yêu cầu: Nối chữ cái với hình thích hợp

- GV yêu cầu HS nhìn tranh nói tên từng sự vật.

- GV yêu cầu HS nói lần 2 (chỉ không theo thứ tự)

- HS thực hiện: công, cò, cỏ, áo,sách

- HS thực hiện

- Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm /a/?

- Nhận xét, bổ sung.

- Những tiếng em vừa nói tiếng nào có chứa âm/c/?

- Nhận xet, bổ sung.

*Lưu ý: Nêu HS không tìm đủ GV có thể viết các chữ ghi tiếng đó lên bảng để HS nhận biết

- HS nêu: áo; sách

- HS nhận xét bạn

- HS nêu: cò,công, cỏ.

- HS nhận xét bạn.

- GV cho HS thực hành nối vào vở bài tập PTNL

- HS nối theo yêu cầu của bài

Bài 2/6

- GV chiếu nội dung bài tập 2 .Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung tranh.

- GV nêu yêu cầu của bải tập: Nêu tên các dấu thanh.

- Yêu cầu HS hai bạn cùng bàn nói cho nhau nghe xem tranh vẽ gì.

- Yêu cầu HS nêu trước lớp xem tranh vẽ gì?

- GV ghi nhanh lên bảng.

*HĐ nhóm đôi

- HS quan sát tranh.

- HS nêu lại yêu cầu của bài tập.

- HS nói cho nhau nghe: Tranh vẽ: cà, nhà, cò; lá, bóng, cá

- HS nêu trước lớp, HS khắc nhận xét

- Cà, nhà, cò đều có thanh gì?

- Lá, bóng, cá đều có thanh gì?

- GV cho HS nói nhiều lần tên hai dấu thanh đó

- Thanh huyền.

- Thanh sắc

- Nhiều HS nhắc lại.

b.Luyện đọc:

GV chiếu nội dung bài tập 1/7 .Yêu cầu HS quan sát để nắm nội dung bài.

- GV nêu yêu cầu của bải tập: Tìm chữ và đọc.

- GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.

+ Tô màu vào những quả cam có chữ a và đọc.

+ Tô màu vào những quả táo có chữ c và đọc.

- GV cùng HS kiểm tra kết quả đúng và đọc lại

*HĐ cá nhân

- HS quan sát để nắm nội dung bài tập.

- HS nhớ và nhắc lại.

- HS lắng nghe và nhớ, nhắc lại nhiệm vụ.

+HS thực hiện: Tô màu sau đó đọc trước lớp: /a/

+HS thực hiện: Tô màu sau đó đọc trước lớp: /cờ/

- Lớp đọc đồng thanh:/a/;/cờ/

Bài 2/7

- GV trình chiếu nội dung bài tập yêu cầu HS quan sát.

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Đọc các từ.

- GV nêu cách thức hoàn thành bài tập: Chơi trò chơi

- GV nêu cách chơi, luật chơi.

+Cách chơi: Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử ra 5 người nối tiếp nhau như đoàn tàu. Từng người cháy lên chỉ vào chữ theo thứ tự của đoàn tàu rồi đọc to.

+ Luật chơi: Nhóm nào nhanh, đọc đúng sẽ thắng.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Kết luận và tuyên dương nhóm thực hiện tốt.

*HĐ nhóm

- HS quan sát tranh.

- Lắng nghe nắm và nhắc lại yêu cầu của bài.

- GV nắm cách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

- Các nhóm cử 5 bạn để thực hiện trò chơi.

- Nắm được cách chơi, luật chơi.

- HS chơi trò chơi. Nối tiếp nhau đọc các tiếng ghi trên toa tàu: Ca, cà, cá, cờ, cỏ.

- Tô màu vào toa tàu em đọc được.

- Gọi vài HS đọc lại trước lớp.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện

c. Luyện viết:

- GV yêu cầu HS nhìn vào vở BT PTNL /7 nêu nhiệm vụ của phần Luyện viết.

- GV cùng HS nhận xét chốt nhiệm vụ: Viết: a/c/ca/cà/cá mỗi chữ một dòng.

*HĐ cá nhân

- HS nêu nhiệm vụ.

- HS khác nhận xét và bổ sung cho bạn.

*Hướng dẫn viết và viết mẫu:

- Em hãy nêu độ cao của các con chữ:/c/;/a/

- Chữ cái /c/ được cấu tạo bởi nét nào?

- Chữa cái /a/ được cấu tạo bởi những nét nào?

- Nêu điểm đặt bút, điểm kết thúc của từng chữ.

- GV viết mẫu, vừa viết vừa nói lại quy trình viết.

- Cho HS luyện viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

- Cho HS luyện viết vở. Gv theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ HS.

- Chấm- chữa bài- nhận xét.

- HS nêu: …cao 2 li

- …cấu tạo bở nét cong hở phải

- …cấu tạo bởi 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược.

- HS nêu.

- HS quan sát, nắm quy trình viết.

- HS luyện viết bảng con.

- HS sửa sai theo hướng dẫn của GV

- HS thực hành- viết vở.

d.Luyện nghe- nói.

- GV trình chiếu nội dung bài tập yêu cầu HS quan sát.

- GV nêu yêu cầu của bài tập: Tô màu cho các trái cây. Tên của trái cây nào có thanh sắc.

*GV: Trái cây= quả

- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu của BT.

- HS lắng nghe, nhớ yêu cầu của bài.

- HS chú ý.

- Nhắc lại nội dung vủa BT.

- GV cho HS hoạt động cá nhân: Tô màu vào các trái cây

- GV quan sát, giúp đỡ HS.

- HS thực hiện tô màu

- Sau khi HS đã tô màu xong GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi nói cho nhau nghe tên từng loại trái cây và giao luôn nhiệm vụ: nghe và phát hiện tên trái cây nào có thanh sắc.

*HĐ nhóm đôi.

- HS thực hiện: nói cho nhau nghe, mỗi bạn nói 1 lần để phát hiện tên loại trái cây có thanh sắc.

- Em hãy nêu tên những loại trái cây có thanh sắc.

- GV cùng HS nhận xét chốt ý đúng: mít, khế, táo, dứa.

- HS nêu trước lớp

- HS khác nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò

- Em hãy nêu lại các nội dung đã ôn tập.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương các HS tích cực

- Dặn dò HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.

- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.

......................

2. Giáo án tăng cường Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều Học kì 2

TUẦN 19

I. MỤC TIÊU:

* Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Nhận biết nhanh các vần đã học, đọc đúng tiếng, từ có chữ vần đã học

- Ghép và đọc đúng các vần đã học: anh, ach, ênh, êch, inh, ich, ai, ay

- Điền đúng vần, từ vào chỗ chấm, tìm được tiếng phù hợp với hình ảnh đã cho.

- Đọc trôi trảy bài đọc và trả lời được câu câu hỏi cuối bài đọc “Qua mùa gặt hái”

- Viết đúng các từ, câu trong phần luyện viết cỡ chữ nhỏ.

* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi

- Kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠYHỌC:

- Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học lên màn hình.

- Tranh, ảnh, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

......................

Để xem toàn bộ nội dung giáo án Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều cả năm, mời bạn tải file về.

Giáo án buổi 2 Tiếng Việt 1 Cánh diều cả năm, đầy đủ 35 tuần được trình bày dưới dạy file word, rất thuận tiện để chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp với chương trình học thực tế. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô giảng dạy hiệu quả hơn.

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
32 17.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo