Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo. Với mong muốn giúp thầy cô tiết kiệm thời gian, công sức và có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình tập huấn sách giáo khoa mới, sau đây HoaTieu.vn xin giới thiệu đến thầy cô bản tổng hợp 10 câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm kiểm tra tập huấn theo chương trình sách giáo khoa Toán 10 Chân trời sáng tạo mới.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được cá nhân chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, không phải do NXB giáo dục công bố.

Đáp án kiểm tra sau tập huấn SGK mới lớp 10 môn Toán Chân trời sáng tạo

Câu 1

Trong chương trình phổ thông môn Toán THPT có các mạch kiến thức nào?

 • A. Đại số và Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê.
 • B. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.
 • C. Số và Đại số Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.
 • D. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học, Xác suất.

Câu 2

Để dạy tốt chương trình môn Toán lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên cần phải làm gì?

 • A. Nắm vững nội dung môn Toán 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nội dung sách giáo khoa Toán 10.
 • B. Nghiên cứu chương trình để biết được ở các lớp Cưới HS đã học những kiến thức gi.
 • C. Tham gia tập huấn sách giáo khoa đầy đủ.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, Sách giáo khoa Toán 10 (Chân trời sáng tạo) đã đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

 • A. Khởi động - Khám phá - Nêu kiến thức trọng tâm - Thực hành – Vận dụng.
 • B. Khởi động - Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập.
 • C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí - Luyện tập - Vận dụng.
 • D. Nếu kiến thức - Tạo các trò chơi liên quan đến bài học - Thực hành.

Câu 4

Chương trình môn Toán 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khác với chương trình hiện hành ở những điểm chủ yếu nào?

 • A. Có thêm phần các hoạt động thực hành và trải nghiệm.
 • B. Có thêm phần Đại số tổ hợp và Xác suất,
 • C. Có thêm các chuyên để học tập.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5

Thời lượng dành cho Chuyên để học tập môn Toán lớp 10 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

 • A. 35 tiết
 • B. 70 tiết
 • C. 105 tiết
 • D. Tuy các trường sắp xếp theo khả năng,

Câu 6

Sách chuyển để học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo) gồm các chuyên đề nào?

 • A. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, Thống kê trong kinh tế, Ba dưỡng tric và ứng dụng
 • B. Hệ phương trình bậc nhất ba ấn và ứng dụng, Phương pháp quy nạp toán học và nhị thức Newton, Ba dưỡng caric và ứng dụng.
 • C. Ba đường Corvic và ứng dụng, Phép biến hình phẳng, Thống kê và ứng dụng.
 • D. Lượng giác và ứng dụng, Vectơ và ứng dụng, Thống kê và ứng dụng.

Câu 7

Trong chương trình môn Toán theo chương trinh giáo dục phổ thông 2018, khái niệm nào sau đây đã được học trước khi học sinh bước vào lớp 10?

 • A. Tập hợp và phân tử
 • B. Tập hợp con
 • C, Giao của hai tập hợp
 • D. Tất cả các khái niệm trên

Câu 8

Phát biểu nào sau đây đúng về nội dung phương pháp quy nạp toán học trong môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

 • A. Nội dung này được đặt ở lớp 10 (phần bắt buôc).
 • B. Nội dung này được đặt ở chuyên đề học tập lớp 10.
 • C. Nội dung này được đặt ở lớp 11 (phần bắt buộc).
 • D. Nội dung này được đặt ở chuyên để học tập lớp 11.

Câu 9

Theo chương trình môn Toán năm 2018, phát biểu nào sau đây đúng về nhị thức Newton?

 • A. Nội dung về nhị thức Newton chỉ có trong chuyên đề học tập lớp 10.
 • B. Yêu cầu khai triển nhị thức (a + b)n với n£5 phần bắt buộc).
 • C. Yêu cầu khai triển nhị thức (a + b)n với số tự nhiên n bất kì (phần chuyện đề học tập).
 • D. Cả đáp án B và C đấu đúng.

Câu 10

Để ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy các Hoạt động trải nghiệm Toán lớp 10 theo sách Chân Trời sáng tạo, Giáo viên cần tìm hiểu, năng cao kĩ năng sử dụng các phăn mềm, thiết bị này?

 • A. Không cần kĩ năng nào.
 • B. Microsoft Excel, GeoGebra, máy tính cầm tay.
 • C, Gensketchpad, máy tính cầm tay
 • D. Mathematica, GeoGebra

Trên đây là tài liệu tham khảo được chia sẻ miễn phí với mục đích phi lợi nhuận theo chương trình tập huấn của thầy cô giáo môn Toán lớp 10.

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo