Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 10 Cánh Diều

Đáp án 15 câu hỏi trắc nghiệm bài kiểm tra tập huấn SGK Toán 10 Cánh Diều. Hoatieu xin chia đến quý thầy cô tài liệu về câu hỏi và đáp án kiểm tra sau tập huấn cho chương tình sách giáo khoa mới môn Toán lớp 10 theo bộ sách Cánh diều.

Thầy cô lưu ý đây chỉ là tài liệu được chia sẻ miễn phí, không phải là đáp án chính thức được công bố của Nhà xuất bản giáo dục. Do đó, thầy cô chỉ nên lấy làm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, hy vọng sẽ giúp ích cho quý thầy cô.

Sau đây là nội dung chi tiết về 15 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án gợi ý bài kiểm tra tập huấn SGK Toán 10 Cánh Diều, mời thầy cô tham khảo.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 10 Cánh diều

1.C2.A3.B4.B
5.A6.D7.A8.D
9.D10.C11.A12.D
13.B14.C15.D

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Cánh diều - Tất cả các môn

Tham khảo link:

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 1.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo