Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này sẽ là tài liệu tham khảo với mong muốn giúp các thầy cô có thêm tài liệu ôn tập và tiết kiệm thời gian, công sức trong thời gian tập huấn và quá trình ôn tập để làm bài thu hoạch. Dưới đây sẽ là nội dung chi tiết câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 10 môn Ngữ văn bộ sách Chân trời sáng tạo, thầy cô theo dõi và lấy làm tài liệu tham khảo nhé!

Lưu ý: Đáp án dưới đây mang chỉ tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức được Nhà xuất bản, Bộ GDĐT công bố.  

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo

1.B2.D3.D4.B5.D
6.C7.A8.C9.A10.B

Câu 1. Cơ sở biên soạn sách Ngữ văn 10, bộ sách CTST theo xu hướng đổi mới giáo dục, nghĩa là chú trọng?

B. Hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Câu 2. Ý nào dưới đây nêu không đúng nhiệm vụ học tập trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST?

D. Cung cấp một cách khái quát hệ thống kiến thức Văn học và tiếng Việt cho học sinh.

Câu 3. Đáp án nào dưới đây nêu không chính xác đặc điểm và chức năng của mục Tri thức Ngữ văn trong sách Ngữ văn 10, bộ Chân trời sáng tạo?

D. Hỗ trợ học sinh tiếp nhận và vận dụng để hoàn thành các bước: Đọc, viết, nói, và nghe trong khi học.

Câu 4. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 không bao gồm chuyên đề nào dưới đây?

B. Tập giới thiệu về một tác gia văn học

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không thể hiện đúng đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Viết trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST?

D. Các bảng kiểm được xây dựng dựa trên các yêu cầu về kiểu bài; định hướng cho học sinh tạo lập văn bản.

Câu 6. Phần Nói - Nghe trong sách Ngữ văn 10, bộ CTST của mỗi bài học bao gồm các bước nào?

C. Chuẩn bị nói -> Trình bày bài nói -> Trao đổi, đánh giá

Câu 7. Các bảng kiểm trong phần Nói - nghe được thiết kế nhằm mục đích gì?

A. Các bảng kiểm được xậy dựng dựa trên các yêu cầu về kiểu bài nói, nhằm định hướng cho học sinh tự kiểm soát bài nói của bản thân; góp ý cho bài nói của bạn; giáo viên có thể phát triển các bảng kiểm thành rubbrics để chấm bài cho HS.

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là sai về nhiệm vụ học tập của phần Ôn tập?

C. Giúp học sinh trả lời được câu hỏi lớn của bài học.

Câu 9. Các phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học mà giáo viên cần sử dụng để hình thành và phát triển năng lực cho HS là:

A. Thảo luận nhóm, thuyết trình, quan sát mẫu, đóng vai, giải quyết tình huống, diễn giảng, trò chơi.

Câu 10. Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Ngữ văn 10 - bộ Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

B. www.hanhtrangso.nxbgd.vn; taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 10 Chân trời sáng tạo

Tham khảo link:

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 2.106
0 Bình luận
Sắp xếp theo