Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK môn Toán sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong chương trình tập huấn SGK mới của nhà xuất bản. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nhà xuất bản môn Toán

1. Với mục tiêu “Liên kết chặt chẽ hai nhánh, một nhánh mô tả sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của năng lực phẩm chất, SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo chuyển tải mục tiêu này theo cách thức nào?

D. Mỗi đơn vị kiến thức đều được hình thành qua việc sử dụng các phẩm chất và năng lực đặc thù, ngược lại quá trình vận dụng kiến thức giúp cho việc phát triển các phẩm chất năng lực.

2. Để tiến hành dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo định hướng tích hợp, SGK Toán 1 Chân trời sáng tạo cung cấp các nội dung giúp giáo viên

D. Phát triển cả phẩm chất và năng lực của học sinh theo hướng tích cực

3. Quán triệt tinh thần "toán học cho mọi người", quan điểm của SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo đối với việc thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 là:

C. Khuyến khích học sinh thuộc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

4. Loại bài "Hình thành kiến thức, kĩ năng" trong SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo thường được cấu trúc như sau:

A. Cùng học và Thực hành - Luyện tập. Một số bài có thêm các mục: Vui học khám phá, Thử thách, Đất nước em, Hoạt động ở nhà

5. Yêu cầu của phương pháp dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh mà SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo đã tiếp cận là gì?

D. Cả 3 ý trên đều đúng

6. Một số tác dụng cua thao tác “Tách - Gộp số" trong SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo:

D. Cả 3 ý trên đều đúng

7. Đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh là hoạt động được diễn ra vào thời điểm nào?

C. Đánh giá thường xuyên và định kỳ

8. Mô hình tổ chức hoạt động dạy học Toán 1 bao gồm những bước nào?

B. Khởi động, khám phá/ Hình thành kiến thức mới và Thực hành/ Luyện tập/ Hoạt động mở rộng

9. Chọn đáp án

C. Mục tiêu kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực/ Thiết bị dạy học/ Các hoạt động dạy học chủ yếu

10. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi sử dụng Vở bài tập Toán 1 - Chân trời sáng tạo?

D. Giáo viên có quyền lựa chọn bài tập, số lượng bài cần dạy và có quyền thay đổi, chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập để phù hợp với trình độ học sinh trong lớp

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 3.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo