Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Sinh học 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới môn Sinh học 11 Chân trời sáng tạo - Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa là hoạt động có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc câu hỏi tập huấn SGK mới lớp 11 môn Sinh học cùng với gợi ý đáp án tập huấn môn Sinh 11 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới môn Sinh 11 CTST

Đáp án câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới môn Sinh 11 CTST

Câu 1. SGK Sinh học 11 và Chuyên đề học tập Sinh học 11-CTST được biên soạn theo cấu trúc nào sau đây?

A. Mô tả dữ liệu bài học cho mỗi đơn vị kiến thức bài học → Kiến thức trọng tâm → Câu hỏi ôn tập → Luyện tập → Vận dụng.
B. Cung cấp kiến thức trọng tâm → Tổ chức các hoạt động → Câu hỏi thảo luận → Luyện tập → Vận dụng.
C. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động → Câu hỏi thảo luận → Kiến thức trọng tâm → Luyện tập → Vận dụng.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
D. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động → Kiến thức trọng tâm → Câu hỏi thảo luận → Luyện tập → Vận dụng.

Câu 2. Khi dạy học theo SGK Sinh học 11 và Chuyên đề học tập Sinh học 11-CTST thì phẩm chất và năng lực của học sinh được hình thành thông qua

A. việc giảng bài của GV và HS học thuộc kiến thức trọng tâm.
B. các hoạt động luyện tập, vận dụng và giải bài tập theo hướng dẫn SGK.
C. việc hoàn thành bài tập sau mỗi bài học.
D. các hoạt động thảo luận, luyện tập, vận dụng, thực hành theo hướng dẫn SGK.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Câu 3. Nội dung Mở đầu trong Sinh học 11-CTST nhằm mục đích gì sau đây?

A. Tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học.
B. Khởi động, tạo hứng thú cho học sinh chuẩn bị bài học.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
C. Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã học.
D. Thảo luận hình thành kiến thức mới.

Câu 4. Nội dung hình thành kiến thức mới trong SGK Sinh học 11-CTST được biên soạn như thế nào?

A. Giới thiệu kiến thức ngay từ đầu sách và sau đó kết luận những điểm trọng tâm của bài học.
B. Thiết kế các hoạt động để giúp học sinh thảo luận rút ra kiến thức trọng tâm của bài học.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
C. Diễn đạt những ý chính trong chương trình môn Sinh học
D. Sử dụng hình vẽ để minh hoạ kiến thức và giải thích kiến thức theo chương trình.

Câu 5. Câu hỏi Luyện tập trong SGK Sinh học 11-CTST có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

A. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
B. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
C. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
D. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.

Câu 6. Câu hỏi Vận dụng trong SGK Sinh học 11-CTST có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

A. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.
B. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
C. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
D. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học để tim hiểu và giải quyết các vấn đề thường gặp trong thực tế.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Câu 7. Nội dung SGK Sinh học 11-CTST được chia thành bao nhiêu chương?

A. 4
B. 6
C. 7
D. 5Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo

Câu 8. Trong dạy học môn Sinh học, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

A. Phiếu quan sát.Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.
C. Bảng hỏi ngắn và checklist.
D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 9. Trong những chuyên đề tự chọn sau đây:

1. Công nghệ tế bào và một số thành tựu.

2. Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất cây trồng và nông nghiệp sạch.

3. Kiểm soát sinh học.

4. Sinh học phân tử.

5. Công nghệ vi sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường.

6. Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Có bao nhiêu chuyên đề thuộc chương trình Sinh học 2018 khối lớp 11?

A. 1
B. 2Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
C. 3
D. 4

Câu 10. Chuyên đề học tập Sinh học 11 CTST nào sau đây có nội dung lựa chọn, kết nối được kiến thức sinh học cơ thể người, sinh học vi sinh vật, sinh thái học để giải thích cơ sở khoa học của các bệnh dịch, nguyên nhân và cách phòng chống một số bệnh dịch phổ biến, nguy hiểm đối với con người?

A. Chuyên đề 1
B. Chuyên đề 2Đáp án tập huấn Sinh 11 Chân trời sáng tạo
C. Chuyên đề 3
D. Cả 3 chuyên đề

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 2.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo