Đáp án trắc nghiệm tập huấn Toán 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 môn Toán

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán 11 Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 môn Toán và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô nắm chắc nội dung sách giáo khoa, chương trình và phương pháp giảng dạy để triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2024.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST

Câu 1. Chương trình môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có các mạch kiến thức nào?

A. Đại số và Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê.
B. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
C. Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.
D. Đại số và một số yếu tố Giải tích, Hình học, Xác suất.

Câu 2. Để dạy tốt Chương trình môn Toán lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên cần phải làm gì?

A. Nắm vững nội dung môn Toán 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nội dung sách giáo khoa Toán 11.
B. Nghiên cứu chương trình để biết được ở các lớp dưới HS đã học những kiến thức gì.
C. Tham gia tập huấn sách giáo khoa đầy đủ.
D. Tất cả các phương án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST

Câu 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, Sách giáo khoa Toán 11 (Chân trời sáng tạo) đã đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

A. Khởi động → Khám phá → Nêu kiến thức trọng tâm → Thực hành → Vận dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
B. Khởi động → Nêu kiến thức trọng tâm → Luyện tập.
C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí → Luyện tập → Vận dụng.
D. Nêu kiến thức → Tạo các trò chơi liên quan đến bài học → Thực hành.

Câu 4. Chương trình môn Toán lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khác với chương trình hiện hành ở những điểm chủ yếu nào?

A. Có thêm phần các Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
B. Có thêm phần Hàm số mũ và Hàm số Logarit.
C. Có thêm các Chuyên đề học tập.
D. Tất cả các phương án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST

Câu 5. Thời lượng dành cho Chuyên đề học tập môn Toán lớp 11 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 35 tiết.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
B. 70 tiết.
C. 105 tiết.
D. Tuỳ các trường sắp xếp theo khả năng.

Câu 6. Sách chuyên đề học tập Toán 11 (Chân trời sáng tạo) gồm các chuyên đề nào?

A. Hình học hoạ hình, Thống kê trong kinh tế, Toán học và lập trình.
B. Phép biến hình phẳng, Lí thuyết đồ thị, Một số yếu tố vẽ kĩ thuật.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
C. Phép chiếu và ứng dụng, Phép biến hình phẳng, Thống kê và ứng dụng.
D. Lượng giác và ứng dụng, Đạo hàm và ứng dụng, Cấp số và ứng dụng.

Câu 7. Trong Chương trình môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khái niệm nào sau đây đã được học trước khi học sinh bước vào lớp 11?

A. Ba đường conicĐáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
B. Hàm số mũ
C. Hàm số Logarit
D. Dãy số

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng về nội dung Các phép biến hình phẳng trong Chương trình môn Toán theo theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Nội dung này được đặt ở lớp 11 (phần bắt buộc).
B. Nội dung này được đặt ở Chuyên đề học tập lớp 11.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
C. Nội dung này được đặt ở lớp 12 (phần bắt buộc).
D. Nội dung này được đặt ở Chuyên đề học tập lớp 12.

Câu 9. Trong Chương trình môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát biểu nào sau đây đúng về Các phép biến hình phẳng?

A. Nội dung Các phép biến hình phẳng được học trong phần bẳt buộc.
B. Yêu cầu nêu các ứng dụng của Các phép biến hình phẳng
C. Nội dung Các phép biến hình phẳng chỉ có trong chuyên đề học tập lớp 11.
D. Cả đáp án B và C đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST

Câu 10. Để ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy các Hoạt động thực hành và trải nghiệm theo sách Toán 11 – Chân Trời sáng tạo, giáo viên cần tìm hiểu, nâng cao kĩ năng sử dụng các phần mềm, thiết bị nào?

A. Không cần kĩ năng nào.
B. Microsoft Excel, GeoGebra, máy tính cầm tay.Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán CTST
C. Geosketchpad, máy tính cầm tay.
D. Mathematica, GeoGebra.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
4 2.498
0 Bình luận
Sắp xếp theo