Đáp án trắc nghiệm Module 4 THCS - Tất cả các môn

Đáp án trắc nghiệm Module 4 THCS - Tất cả các môn: Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, GDTC... gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm modul 4.0: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh kèm gợi ý đáp án chi tiết 12 môn học được HoaTieu.vn đăng tải tại bài viết này. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch giáo dục của nhà trườngĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS 

2. Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình, giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tồng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng căn (1) .................., phân tích (2) .... để thực hiện chương trình, xác định (3)...., từ đó xây dựng (4) ...

Đáp án: (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trìnhĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

5. Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trinh năm học

Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

6. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy họcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Kế hoạch bài dạy

7. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy họcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viênĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ mônĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

8. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

9. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

11. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đúng

SaiĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

12. Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân Công để thực hiện

13. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Phân phối chương trìnhĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Các hoạt động giáo dục

Chuyên để lựa chọn (nếu có)

Kiểm tra, đánh giá định kìĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

14. Lựa chọn và nỗi bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

15. Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều CƠ SỞ khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầuĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn

Kinh nghiệm trong quá trình dạy học

Đối chiếu sách giáo khoa - Chương trình 2006

16. Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

17. Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế | hoạch giáo dục

(1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

(1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

18. Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

Đáp án: 2, 1, 4, 3

19. Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bà dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018

Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/ đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm traĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

20. Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

Xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinhĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng | lực cần hình thành của học sinh.

Chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh

21. Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Đáp án: (2) -> (1) –> (3) –> (4)

22. Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài họcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Đặc điểm, trình độ của học sinh.Đáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy họcĐáp án module 4 môn Ngữ Văn THCS

Kinh nghiệm của giáo viên.

23. Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án: Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

24. Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kể hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

Nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

Nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.

Nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức.

Nội dung kiến thức mà giáo viên “chốt”!" chính xác hóa” cho học sinh ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

25. Ý kiến sau đây là ĐÚNG hay SAI: Trong bước “Báo cáo kết quả và thảo luận” của mỗi hoạt động học, giáo viên chỉ cần yêu cầu học sinh trình bày kết quả, các học sinh khác nhận xét bổ sung ý kiến là đủ.

Đúng

Sai

26. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

Kế hoạch giáo dục của giáo viên là sự cụ thể hóa nội dung và cách thức triển khai tất cả các công việc sẽ làm trong năm học của mỗi GV nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá...

Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.

27. Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1: luyện tập; vận dụng

Mở đầu/khởi động, hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; vận dụng - mở rộng Khởi động, hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.

Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; vận dụng tìm tòi mở rộng.

28. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

Tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.

Có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

Định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

29. Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạch.

Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ: Thiết kế kế hoạch.

30. Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn

Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

31. Khi phân chia thời lượng trong kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn, giáo viên cần chú ý:

Đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng

Đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kiến thức văn học, tiếng Việt và làm văn

Đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kiểu văn bản

Đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe

32. Điểm khác biệt về nội dung dạy học trong Chương trình môn Ngữ văn 2018 SO với Chương trình môn Ngữ văn hiện hành là

Lấy các kĩ năng giao tiếp làm trục thiết kế chương trình

Lấy lịch sử văn học và thể loại làm trục thiết kế chương trình

Kiến thức tiếng Việt và kiến thức văn học là một mục đích dạy học và có tính độc lập

33. Căn cứ quan trọng để lựa chọn xác định nội dung dạy học, phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học trong môn Ngữ văn là:

Kiểu loại văn bản

Kiến thức tiếng Việt, làm văn

Ngữ liệu

Yêu cầu cần đạt

2. Đáp án module 4 môn Toán THCS

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngĐáp án module 4 môn Toán THCS

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Đáp án module 4 môn Toán THCS

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường,

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) .............., phân tích (2) ... để thực hiện chương trình, xác định (3)............, từ đó xây dựng (4) .........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Đáp án module 4 môn Toán THCS

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tinh hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tinh hình giáo viên trong trường (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

A. Kế hoạch dạy học

B. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

D. Kế hoạch bài dạy

Câu 7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

B. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

C. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

D. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

A. Mỗi giáo viên - dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy - đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

B.. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

C. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

D. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

B. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.

C. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.

D. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Sai

B. Đúng

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

B. Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

C. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

D. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Kiểm tra, đánh giá định kì

B. Chuyên đề lựa chọn

C. Phân phối chương trình

D. Các hoạt động giáo dục

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cẩn trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Thiết bị dạy học

B. Tình hình tài chính trong năm học

C. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

D. Phòng học bộ môn

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nỗi bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đỏ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để cơ bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phản công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

A. là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

B. làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cả nhân GV và của nhà trường

C. là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

D. làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Câu 18: Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

B. Đảm bảo tính khoa học.

C. Đảm bảo tính thực tiễn.

D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.

E. Đảm bảo tính vừa sức.

F. Đảm bảo tính pháp lí.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (2), (3), (1), (4)

B. (3), (2), (4), (1)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phần chất và năng lực học sinh?

A. Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

B. Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

C. Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

D. Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hinh thành kiến thức, luyện tập, vận dụng - tìm tòi mở rộng.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo tiếp cận nội dung là

A. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

B. xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

C. xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ Công cụ đánh giá các năng lực đó.

D. xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (3) --> (2) --> (1) --> (4).

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4).

C. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

D. (4) --> (1) --> (3) --> (2).

Câu 23: Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Kinh nghiệm của giáo viên.

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.

C. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

D. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

B. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

C. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

D. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực mô hình hóa Toán học?

A. Chỉ ra được chứng cứ, lý lẽ và biết lập luận hợp lý trước khi kết luận.

B. Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

C. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.

D. Thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, ...

E. Xác định được mô hình toán học gồm công thức, phương trình, đồ thị, ..) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

A. Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là sản phẩm cá nhân, không nên yêu cầu có một kế hoạch mẫu, chung cho tất cả mọi giáo viên mà chỉ cần thống nhất một số yêu cầu cốt lõi cần có.

B. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các yêu cầu cần đạt của chủ đề trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán” chính là mục tiêu tối thiểu của chủ đề đó.

C. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cần xác định mục tiêu theo phẩm chất, năng lực.

D. Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

Câu 27. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Điền từ thích hợp vào ô trống trong đoạn văn với những từ được cho như sau:

nội dung yêu cầu cần đạt tính chất động từ bỏ đi

Danh sách câu trả lời

bỏ đi tính chất yêu cầu cần đạt động từ nội dung

Nội dung câu hỏi:

Để xây dựng khung kế hoạch giáo dục cho chủ đề Số tự nhiên trong môn Toán lớp 6, trước hết giáo viên cần xác định nội dung dạy học từ ................... Về cách thức thực hiện, lưu ý rằng mỗi yêu cầu cần đạt được cấu trúc gồm 2 phần: phần thứ nhất là............. mô tả yêu cầu của hoạt động, phần thứ hai là......................cần dạy của hoạt động đó; từ mỗi yêu cầu cần đạt, giáo viên................... phần thứ nhất là xác định được nội dung cần dạy. Chẳng hạn, từ yêu cầu cần đạt “Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân” ta rút ra được nội dung cần dạy là “Số tự nhiên trong hệ thập phân". Tuy nhiên, có những phát biểu về yêu cầu cần đạt tương đối dài, chẳng hạn “Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

A. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức.

B. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định(GV “chốt” kiến thức).

C. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổng kết nhiệm vụ học tập.

D. Trình bày nội dung kiến thức; Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức: Tổng kết kiến thức.

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; đánh giá kết quả.

B. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập, giao bài tập về nhà.

C. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

D. Kiểm tra bài cũ; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Xác định vấn đềNêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mớiMô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
Luyện tậpNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Vận dụngNêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Xác định vấn đềNêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mớiNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tậpNêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
Vận dụngMô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. có được một bàn chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thị tập huấn cho đồng nghiệp.

B. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

C. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.

D. Có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn,

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới dây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ trình báo kết qủa.

B. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; thiết kế kế hoạch.

C. Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trinh báo kết quả.

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp: hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn,

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

C. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng: Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

3. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Khoa học tự nhiên THCS

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

 1. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia
 2. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông
 3. Nội dung giáo dục địa phương
 4. Kế hoạch giáo dục của nhà trường Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2: Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

 1. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.
 2. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.
 3. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3

Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4:

 1. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.
 3. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.
 4. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5: Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

 1. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học
 2. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 6: Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

 1. Kế hoạch dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học
 3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Kế hoạch bài dạy

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 1. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương
 4. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 8: Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

 1. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Câu 9

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic

Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt

Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 10: sai

Câu 11: Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

 1. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn
 2. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch
 4. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Câu 12: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

 1. Phân phối chương trìnhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Các hoạt động giáo dục
 3. Chuyên đề lựa chọn (nếu có)
 4. Kiểm tra, đánh giá định kìNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 13

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Phân tích đặc điểm tình hình

Bước 2

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Bước 3

Hoàn thiện kế hoạch

Bước 4

Phê duyệt và thực hiện kế hoạch

Câu 14: Việc phân chia số tiết cho các đơn vị bài học dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

 1. Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầuNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn
 3. Kinh nghiệm trong quá trình dạy học
 4. Đối chiếu sách giáo khoa - Chương trình 2006

Câu 15:

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

 1. phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

Câu 16: Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

 1. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục
 3. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục
 4. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

Câu 17: Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

 1. 1, 2, 3, 4
 2. 2, 1, 4, 3Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. 3, 2, 4, 1
 4. 2, 3,1, 5

Câu 18: Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

 1. Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018
 2. Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.
 3. Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.
 4. Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giáNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 19: Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

 1. xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực cần hình thành của học sinh.
 3. chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh
 4. chỉ chú trọng xác định năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh.

Câu 20: Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

 1. (1) -> (2) -> (3) -> (4)
 2. (2) -> (1) -> (3) -> (5)
 3. (2) -> (1) -> (3) -> (4)Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. (1) -> (2) -> (3)->(5)

Câu 21: Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

 1. Yêu cầu cần đạt của bài họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Đặc điểm, trình độ của học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Kinh nghiệm của giáo viên

Câu 22: Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Khoa học tự nhiên

 1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
 2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
 4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Câu 23: Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

 1. nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.
 3. nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS nhằm chiếm lĩnh tri thức.
 4. nội dung kiến thức mà giáo viên “chốt”/”chính xác hóa” cho học sinh ghi bài vào vở sau mỗi hoạt động học

Câu 24: Với yêu cầu cần đạt sau: “Đề xuất các hoạt động bản thân có thể làm được nhằm góp phần phát triển bền vững”, giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

 1. Nhân ái
 2. Trách nhiệmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 3. Chăm chỉ
 4. Trung thực.

Câu 25: Sai

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

 1. Kế hoạch bài dạy là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá…
 3. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu dạy học, chuẩn bị phương tiện, phương pháp, kĩ thuật dạy học; chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.
 4. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Câu 27: Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

 1. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Mở đầu/khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng – mở rộng
 3. Khởi động; hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.
 4. Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập – củng cố; vận dụng- tìm tòi mở rộng.

Câu 28: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

 1. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.
 3. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn…
 4. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung; từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp,

Câu 29: Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

 1. Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạchNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.
 3. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; Thiết kế kế hoạch.
 4. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; trình báo kết quả

Câu 30: Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

 1. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 2. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn
 3. Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.
 4. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; Hỗ trợ trong các hoạt động Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 31

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Phân tích đặc điểm tình hình

Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục

Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Xây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác

Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn

Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện

Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 32: Để thiết kế bảng phân phối chương trình môn học, tổ chuyên môn cần căn cứ vào mục nào dưới dây trong bản chương trình giáo dục phổ thông 2018 của môn học?

 1. Mục “Yêu cầu cần đạt” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”
 2. Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Cách thức thực hiện chương trình”
 3. Mục “Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở các lớp” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
 4. Mục “Nội dung dạy học” và mục “Thời lượng thực hiện chương trình”

4. Đáp án module 4 môn Tin học THCS

Câu 1: Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Đáp án: Kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2: Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Đáp án: Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.

Câu 3: Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch


Câu 4: Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

Đáp án: (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5: Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Đáp án: Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Câu 6: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Đáp án: Kế hoạch dạy học môn học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Câu 7: Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án: Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để tổ trưởng chuyên môn theo dõi, đôn đốc thực hiện và đánh giá

Câu 8: Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Đáp án: Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Câu 9: Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 10: Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên bộ môn đều có thể tham gia vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đáp án: Đúng

Câu 11: Vai trò của giáo viên bộ môn trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?

Đáp án: Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Câu 12: Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Đáp án: Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

Thiết bị dạy học

Phòng học bộ môn

Câu 13: Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự phù hợp của quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên môn
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 14: Nối các bước và nội dụng phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên đề lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15: Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

Đáp án: phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

Câu 16: Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

Đáp án: (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác

Câu 17: Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
 2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
 3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
 4. Tổ chức thực hiện
 5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

Đáp án: 2, 1, 4, 3

Câu 18: Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tin học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp án: Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Câu 19: Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là:

Đáp án: xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinH

Câu 20: Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Đáp án: (2) ➟ (1) ➟ (3) ➟ (4)

Câu 21: Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Đáp án: Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học

Đặc điểm, trình độ của học sinh.

Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học

Câu 22: Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Đáp án: Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 23: Việc cần thiết phải xây dựng Khung kế hoạch giáo dục môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là do (những) nguyên nhân nào sau đây?

Đáp án: Tính mở của chương trình

Chương trình môn học không quy định chi tiết nội dung cụ thể và số tiết tương ứng.

Thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

Câu 24: Yêu câu cần đạt nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu cần đạt của chủ đề E: “Ứng dụng tin học” trong nội dung “Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy” thuộc lớp 6 cấp THCS”

Đáp án: Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ

Câu 25: Trong nội dung giáo dục cốt lõi LỚP 9 môn Tin học cấp THCS không có chủ đề:

Đáp án: Xã hội tri thức

Mạng máy tính và Internet

Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

Đáp án: KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..

Câu 27: Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Đáp án: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1; luyện tập; vận dụng

Câu 28: Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xác định mục tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Đáp án: Căn cứ quan trọng nhất để viết mục tiêu là yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

Không phải bài học nào cũng có thể hình thành trọn vẹn tất cả các năng lực thành phần của năng lực chung.

Có thể căn cứ vào cách tổ chức hoạt động để xác định mục tiêu năng lực chung.

Câu 29: Các tiêu chí thuộc về đánh giá Kế hoạch và tài liệu dạy học (theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH) là:

Đáp án: Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Câu 30: Trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy, giáo viên cần thiết kế các hoạt động học tập theo hướng sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm, thực hành, tìm tòi, khám phá kiến thức là sự thể hiện của yêu cầu nào?

Đáp án: Yêu cầu về việc thể hiện vai trò chủ đạo của giáo viên và tính tích cực học tập của học sinh

5. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Lịch sử - Địa lý THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm những nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chương trìnhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Xây dựng nội dung giáo dục địa phương

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do.....(1)...... quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hàng năm của Sở GD&ĐT, .....(2)...... tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần tìm hiểu chương trình GDPT 2018, phân tích .....(3)...... để thực hiện chương trình, xác định .....(4)......, từ đó xây dựng khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu hỏiCâu trả lời
(1)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(2)Hiệu trưởng
(3)Điều kiện thực tiễn nhà trường
(4)Mục tiêu giáo dục của nhà trường

Câu 5. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần thể hiện được các nội dung nào dưới đây?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) để hoàn thiện đoạn mô tả sâu về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong..(1).. nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của (2) và của nhà trường, bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT. Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bạo gốm xây dựng ...(3)... và xây dựng. (4)....

(A) kế hoạch dạy học môn học

(B) một năm học

(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

(D) tổ chuyên môn

1(D) tổ chuyên môn
2(A) kế hoạch dạy học môn học
3(B) một năm học
4(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Trả lời:

1(B) một năm học
2(D) tổ chuyên môn
3(A) kế hoạch dạy học môn học
4(C) kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Giúp khai thác có hiệu quả CƠ SỞ vật chất, thiết bị dạy học

B. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

C. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phươngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

Câu 8. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

A. Đảm bảo tính pháp lýKế hoạch không cứng nhắc nh Có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
B. Đảm bảo tính logicDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
C. Đảm bảo tính linh hoạtXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
D. Đảm bảo tính khả thiSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Trả lời:

A. Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc nh Có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Đúng

B. SaiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí trong năm học:

A. Các kế hoạch có thể trình bày riêng theo các phân môn nếu phù hợp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Có thể phát triển thêm các yêu cầu cần đạt của các bài học khi xây dựng phân phối chương trình nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt được quy định. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tên các bài học phải ghi theo đúng SGK mà địa phương lựa chọn.

D. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kì có thể sử dụng hình thức dự án.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí?

A. Quỹ thời gian cho các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn được lấy từ tổng thời lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí.

B. Nên sắp xếp kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục gắn với mạch nội dung giảng dạy phù hợp để nâng cao hiệu quả.

C. Có thể phối hợp với các tổ chuyên môn khác để có thêm nguồn lực, thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa lí.

D. Các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Lịch sử và Địa li chỉ được thực hiện trong giới hạn khuôn viên của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Để xác định thời lượng (số tiết) cho các bài học cụ thể trong một mạch nội dung, tổ chuyên môn cần dựa trên những căn cứ nào dưới đây?

A. Số tiết dành cho mạch nội dung đó tính theo tỉ lệ quy định trong chương trình. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tỉ lệ số tiết cho bài học đó được quy định trong chương trình.

C. Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học đã xác định.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Tham khảo Sách giáo khoa địa phương lựa chọn và các hướng dẫn kèm theo.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: việc giảng dạy các chủ đề chung trong môn Lịch sử và Địa lí có thể do một giáo viên địa lí và một giáo viên lịch sử cùng đảm nhiệm?

A. ĐúngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Sai

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Mỗi mạch nội dung của môn Lịch sử và Địa lí có thể phân công cho một giáo viên Lịch sử và n giáo viên Địa lí để bắt đầu thực hiện và hoàn thành trong từng học kì của năm học”.

A. ĐúngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Sai

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

1. Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện dục của tổ chuyên môn
3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáoPhân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)

Trả lời:

1. Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên mônPhân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung: Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)
3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáoTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ trực tiếp để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên là

A. kế hoạch giáo dục của nhà trường

B. kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhiệm vụ được phân công.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. khung kế hoạch thực hiện các nội dung

D. kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Kế hoạch giáo dục của giáo viên thể hiện sự cá nhân hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công và là căn cứ quan trọng để giáo viên đó xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. ĐúngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Sai

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên?

A. Tên bài học và số tiết cần ghi đúng với kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kế hoạch cần được tổ trưởng chuyên môn phê duyệt trước khi áp dụng.

C. Việc thực hiện kế hoạch có thể linh động tùy theo tình hình thực tiễn.

D. Giáo viên có thể xây dựng các kế hoạch khác của cá nhân ngoài giảng dạy.

Câu 19. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Được xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Là sản phẩm mang tính cá nhân của mỗi giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Phải được sự phê duyệt của tổ trưởng chuyên môn trước khi lên lớp.

D. Căn cứ trên kế hoạch giáo dục của tổ và kế hoạch giáo dục của cá nhân.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào dưới đây không vận dụng trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Địa lí ở trường trung học phổ thông?

A. Chuẩn bị một kế hoạch cẩn thận nhưng linh hoạt.

B. Tránh sự đơn điệu trong kế hoạch dạy học.

C. Sử dụng được cho nhiều lớp học khác nhau.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Bám sát các phương pháp và kỹ thuật dạy học.

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa li theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với xây dựng kế hoạch bài dạy trước đây là

A. mục tiêu bài học được xác định là phần chất, năng lực.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. chỉ ra được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ.

C. trình bày rõ ràng các hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh.

D. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Câu 22. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của bài dạy?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Đặc điểm của đối tượng học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Khung kế hoạch thực hiện chương trình của nhà trường.

D. Đặc điểm nội dung kiến thức, điều kiện dạy học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các bước dưới đây theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học

(2) Xác định mục tiêu bài dạy

(3) Phát triển các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

A. (2) -> (1) -> (3) -> (4) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) -> (3) -> (4) -> (2)

C. (1) -> (3) -> (2) -> (4)

D. (4) -> (2) -> (1) -> (3)

Câu 24. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc xác định mục tiêu trong xây dựng kế hoạch bài dạy môn Lịch sử và Địa lí?

A. Mục tiêu phải được biểu đạt bằng động từ cụ thể, có thể quan sát, đánh giá được.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mục tiêu phải được xác định phải giống nhau đối với các lớp mà giáo viên phụ trách giảng dạy.

C. Các mục tiêu phẩm chất, năng lực có thể khác nhau phụ thuộc vào cách thức dạy học của giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Một hoạt động dạy học có thể hướng đến hình thành và phát triển nhiều thành phần phẩm chất và năng lực khác nhau.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 25. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột dưới đây để có sự phù hợp giữa mỗi hoạt động được tổ chức trong bài dạy và ý nghĩa của nó:

A. Mở đầuRèn luyện, ăn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
B. Hình thành kiến thức mớiVận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn để phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn để gắn thực tiễn.
C. Luyện tậpHình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
D. Vận dụngTạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mài, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.

Trả lời:

A. Mở đầuTạo hứng thú học tập, kết nối kiến thức cũ và mài, định hướng các vấn đề cần giải quyết trong bài học.
B. Hình thành kiến thức mớiHình thành, phát triển các kiến thức, kĩ năng mới cho học sinh.
C. Luyện tậpRèn luyện, ăn tập lại, hoàn thiện các kiến thức và kĩ năng đã phát triển qua hoạt động hình thành kiến thức.
D. Vận dụngVận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn để gắn thực tiễn.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Hoạt động luyện tập có thể được xem như một hình thức đánh giá quá trình”?

A. ĐúngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Sai

Câu 27. Chọn các đáp án đúng

Mức độ tích hợp trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí đối với lớp 6 thể hiện ở những cấp độ nào dưới đây?

A. Tích hợp nội môn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tích hợp nội dung lịch sử trong những phần phù hợp của bài Địa lí. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Tích hợp nội dung địa lí trong những phần phù hợp của bài Lịch sử.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Tích hợp theo các chủ đề chung.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học dự án có ưu thế trong phát triển thành phần năng lực nào dưới đây?

A. Nhận thức khoa học địa lí

B. Nhận thức và tư duy lịch sử

C. Tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu địa líNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn, các mảnh ghép trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí sẽ góp phần phát triển năng lực chung nào của học sinh?

A. Năng lực giao tiếp và hợp tác.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Năng lực tự chủ và tự học.

C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

D. Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học vài mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. Mức độ hợp hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Câu 31. Chọn các đáp án đúng

Việc đánh giá nhu cầu hỗ trợ của giáo viên phổ thông đại trà có những tác dụng nào dưới đây đối với việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ của giáo viên phổ thông cốt cán?

A. Đưa ra chương trình hỗ trợ vì sự phát triển của đồng nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Loại bỏ những nội dung hỗ trợ được GVPTĐT cho là không cần thiết.

C. Giúp cho việc theo dõi chặt chẽ những thay đổi, tiến bộ của mỗi GVPTĐT.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Lựa chọn những biện pháp, phương pháp hỗ trợ phù hợp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 32. Chọn các đáp án đúng

Những hoạt động nào dưới đây giáo viên phổ thông cốt cán sẽ làm trong quá trình hỗ trợ giáo viên phổ thông đại trà xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục?

A. Thảo luận, góp ý, nhắc giáo viên phổ thông đại trà hoàn thành các nhiệm vụ.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Giải đáp các thắc mắc về chuyên môn trong các diễn đàn trực tuyến.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Chấm bài tập hoàn thành mô-đun 4Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đôn đốc GVPTĐT trả lời phiếu khảo sát về Mô-đun bồi dưỡng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

E. Cấp quyền tham gia khóa học trên LMS cho giáo viên phổ thông đại trà.

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Giáo viên phổ thông cốt cán là người xác nhận giáo viên phổ thông đại trà hoàn thành bồi dưỡng Mô-đun 4 trên hệ thống LMS”?

A. ĐúngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Sai

6. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở và linh hoạt của chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời gian cho các nội dung. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mở và linh hoạt trong việc học sinh có thể lựa chọn nhà giáo dục theo nhu cầu nguyện vọng của các em.

C. Mở và linh hoạt trong việc có thể tổ chức hoặc không tổ chức đổi với từng lớp, hoặc từng cấp học.

D. Mở và linh hoạt trong việc có thể đánh giá hoặc không đánh giá kết quả giáo dục của học sinh.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

A. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Là bản dự hoạch triển khai tất cả các hoạt động của giáo viên trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu giáo dục của chương trình.

C. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của nhà trường.

D. Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của học sinh trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

A. Là một căn cứ quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục các chủ đề.

B. Là cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn.

C. Là cơ sở để đánh giá giáo viên, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất định giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.
Đảm bảo tính logicĐảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: chú ý đến sự phù hợp trong cách trình bày, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác.
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc là có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?

A. Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạchNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

C. Lập kế hoạch dự thảo để trình tổ trưởng chuyên môn phê duyệt

D. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiệnNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 12. Chọn các đáp án đúng

Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phòng học bộ môn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Tình hình tài chính trong năm học

D. Thiết bị dạy học và giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 13. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phóng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/lớp của tổ chuyên mônXây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch đánh giá chủ đề, đánh giá định kì, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho hoạt động hướng đến xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS là bao nhiêu?

A. 20%

B. 25%Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. 30%

D. 35%

Câu 16. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

A. Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

A. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

C. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

D. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 4,3 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. 3, 2, 4, 1

D. 2,3,1, 5

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

A. Là kịch bản giáo dục của giáo viên với mỗi đối tượng học sinh và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong không gian và thời gian cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và công cụ đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trình tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá...và những câu hỏi, bài tập mà giáo viên dự kiến tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

C. Là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động giáo dục và kiểm tra đánh giá của từng tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

D. Là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

A. Đảm bảo đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

B. Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động giáo dục, bao gồm: Nhận diện/ khám phá, kết nối kinh nghiệm; luyện tập thực hành; vận dụng/ mở rộng.

C. Đảm bảo sự đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động: đa dạng hóa các phương pháp tổ chức hoạt động và kiểm tra đánh giá.

D. Đảm bảo giáo viên phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

A. Đảm bảo đúng 2 phần của hoạt động sinh hoạt dưới cờ là phần nghi lễ và phần sinh hoạt chủ đề.

B. Đảm bảo đa dạng các lực lượng tham gia.

C. Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu trong hoạt động sinh hoạt dưới Cờ cũng như mục tiêu của sinh hoạt chủ đề, đảm bảo đáp ứng được các YCCĐ trong chương trình HĐTN, HN.

D. Đảm bảo thể hiện đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện khám phá, kết nối kinh nghiệm; luyện tập thực hành; vận dụng/mở rộng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Kịch bản “học sinh điều hành” và “học sinh kết hợp với giáo viên điều hành” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp phát triển tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học sinh?

A. Năng lực thích ứng với cuộc sống

B. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt độngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

D. Năng lực định hướng nghề nghiệp

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN

(3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN

(4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề

(5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá

(6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (5)

C. (2) --> (1) --> (3) --> (4) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. (1) --> (2) --> (3) --> (5)

Câu 24. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ để?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đềNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Đặc điểm, trình độ của học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kinh nghiệm của giáo viên.

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị giáo dục và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào?

(1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng

(2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm

(3) Hoạt động nhận diện khám phá

(4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4)

C. (3) --> (2) --> (4) --> (1) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. (1) --> (4) --> (3) --> (2)

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

A. Mục tiêu chủ đề

B. Tiến trình tổ chức chủ đề

C. Thiết bị giáo dục và học liệu

D. Lựa chọn chủ đề bắt buộcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây?

(1) Chuyển giao nhiệm vụ

(2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

(3) Thực hiện nhiệm vụ

(4) Báo cáo kết quả và thảo luận

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4)

C. (1) --> (4) --> (3) --> (2)

D. (1) --> (3) --> (4) --> (2)Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt “Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau ” là biểu hiện của năng lực đặc thù nào được hình thành trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS?

A. Thiết kế và tổ chức hoạt động

B. Giải quyết vấn đề và sáng tạo

C. Định hướng nghề nghiệp

D. Thích ứng với cuộc sốngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Loại hình hoạt động nào không phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

A. Sinh hoạt dưới cờ

B. Hoạt động ngoài giờ lên lớpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Sinh hoạt lớp.

D. Trải nghiệm thường xuyên

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán:

A. tư duy một cách hệ thống về các thành tổ hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

C. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn...

D. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tổ cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp.

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những Công việc nào dưới đây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạch.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

C. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; Thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Lập danh sách giáo viên đại trả cần hỗ trợ trình báo kết quả

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào dưới đây?

A. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; Hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn

C. Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị học tập; Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; Hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; Hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn.

7. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Giáo dục công dân THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

6. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Kế hoạch bài dạy

7. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

8. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

10. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đúng

Sai

11. Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

12. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Phân phối chương trình

Các hoạt động giáo dục

Chuyên để lựa chọn (nếu có)

Kiểm tra, đánh giá định kì

13. Lựa chọn và nỗi bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

14. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đỏ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để cơ bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phản công nhiệm vụ để thực hiện

15. Giáo viên thể hiện vai trò nào dưới đây trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Cụ thể hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thành kế hoạch cá nhân chi tiết để thực hiện hiệu quả.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện.

Tham gia trực tiếp xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch.

16. Việc phân chia số tiết cho các chủ đề dựa trên nhiều cơ sở khác nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu

Sách giáo khoa và sách giáo viên được lựa chọn

Kinh nghiệm trong quá trình dạy học

Đối chiếu sách giáo khoa - Chương trình 2006

17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

A. Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dụcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Là văn bản giúp Hiệu trưởng giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường

18. Chọn đáp án đúng nhất

Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

A. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

C. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

D. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

19. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc

3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

4. Tổ chức thực hiện

5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 1, 4,3 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. 3, 2, 4, 1

D. 2,3,1, 5

20. Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật theo hưởng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018

Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/ đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giáNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

21. Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo tiếp cận nội dung là

A. xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

C. xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

D. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4).

B. (4) --> (1) --> (3) --> (2).

C. (2) --> (1) --> (3) --> (4).Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kinh nghiệm của giáo viên.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

D. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

25. Biểu hiện “không xâm phạm của công” thuộc về phẩm chất, năng lực nào sau đây?

Giao tiếp và hợp tác

Trách nhiệm

Chăm chỉ

Trung thực.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

26. Nội dung “Hình thành, duy trì được mối quan hệ hòa hợp với những người xung quanh và thích ứng được với xã hội biến đổi” là biểu hiện của thành tô nào thuộc năng lực môn Giáo dục công dân?

Năng lực điều chỉnh hành vi

Năng lực phát triển bản thân

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hộiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

27. Trong yêu cầu cần đạt “Nêu được khái niệm tỉnh yêu thương con người.”, (thuộc chủ đề Yêu thương con người - Giáo dục công dân lớp 6), mục tiêu dạy học tôi thiếu và nội dung cân dạy là

những việc làm thể hiện tình yêu thương con người

giá trị của tình yêu thương con người

biểu hiện của tình yêu thương con người

khái niệm tình yêu thương con người.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

28. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

A. KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trinh tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá...và những câu hỏi, bài tập mà giáo viên dự kiến tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

C. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá của từng tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

D. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kiểm tra bài cũ: hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

C. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập; giao bài tập về nhà.

D. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; đánh giá kết quả.

30. Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung của nhiệm vụ mà giáo viên giao cho HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

nội dung kiến thức mà học sinh cần chiếm lĩnh thông qua hoạt động học tập.

nội dung của hoạt động dạy học mà giáo viên sẽ tổ chức cho HS
nhằm chiếm lĩnh tri thức.

31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và cỏ được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

C. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

D. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp.

32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, Giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; thiết kế kế hoạch.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

C. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ, lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ trình báo kết quả.

33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

C. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn.

8. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Nội dung giáo dục địa phương

Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình. giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường; phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở Cột bên trái tương ứng với các nội dung Ở Cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A.O Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

A. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kế hoạch bài dạy của tổ chuyên môn.

Câu 7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương.

D. Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

A. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

B. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viên không được phép điều chỉnh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

D. Mỗi giáo viên - dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy - đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

A. Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh.

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các Cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

Câu 11. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

A. Đúng

B. SaiNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

A. Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

B. Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

D. Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Câu 13. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Phân phối chương trìnhNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Các hoạt động giáo dục

C. Chuyên đề lựa chọn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kiểm tra, đánh giá định kỳNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phòng học bộ mônNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Tình hình tài chính trong năm học

D. Thiết bị dạy họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và ghép bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Câu 16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đó trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phóng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, kế hoạch các chuyên để lựa chọn, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

Câu 17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

A. là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cá nhân GV và của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

Câu 18. Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo tính pháp lí.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Đảm bảo tính thực tiễn.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Đảm bảo tính vừa sức.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Đảm bảo tính khoa học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

E. Đảm bảo tính thẩm mĩ.

F. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (1), (2), (3), (4)

B. (2), (1), (4), (3) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. (3), (2), (4), (1)

D. (2), (3), (1), (4)

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

A. Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

B. Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng - tìm tòi mở rộng.

C. Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

D. Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch bài dạy chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học theo tiếp cận nội dung là

A. xác định được năng lực cần hình thành, phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá các năng lực đó.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. xác định được mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần hình thành của học sinh.

C. xác định hoạt động cụ thể của giáo viên và của học sinh.

D. tăng cường các câu hỏi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (1) --> (2) --> (3) --> (4).

B. (4) --> (1) --> (3) --> (2).

C. (2) --> (1) --> (3) --> (4).Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 23. Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Kinh nghiệm của giáo viên.

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiêu và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

D. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực thể chất của học sinh được thể hiện qua các hoạt động nào sau đây

A. Chăm sóc sức khỏe; Tập luyện thể dục thể thao; Các tư thế cơ bản

B. Chăm sóc sức khỏe; Vận động cơ bản; Hoạt động thể dục thể thao.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Vận động cơ bản; Hoạt động thể dục thể thao; Các tư thế cơ bản.

D. Hoạt động thể dục thể thao; Các tư thế cơ bản; Chăm sóc sức khỏe.

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung “Nhận thức rõ vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao; Biết lựa chọn chế độ dinh dưỡng phù hợp với bản thân trong quá trình tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ; Tích cực tham gia các hoạt động tập thể rèn luyện sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe Cộng đồng” là biểu hiện thành phần năng lực nào thuộc năng lực thể chất ở cấp THCS?

A. Chăm sóc sức khỏe.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Bài tập thể dục.

C. Vận động cơ bản.

D. Hoạt động thể dục thể thao.

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Trong yêu cầu cần đạt “thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)”, (thuộc chủ đề Chạy cự li ngắn (60m)- chương trình giáo dục môn GDTC lớp 6) nội dung cần dạy là

A. các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

B. các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m); Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

C. các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m); Một số trò chơi phát triển sức nhanh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m); Trò chơi phát triển sức mạnh tay - ngực.

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

A. KHBD là kịch bản lên lớp của GV với đối tượng HS và nội dung cụ thể trong một không gian và thời gian nhất định; là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học đáp ứng YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kế hoạch bài dạy là một kịch bản lên lớp của giáo viên, bao gồm các trinh tự lên lớp như: giới thiệu nội dung, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá...và những câu hỏi, bài tập mà giáo viên dự kiến tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

C. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu chuẩn bị, phương pháp, chuỗi hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá của từng tiết học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

D. Kế hoạch bài dạy là một bản mô tả chi tiết mục tiêu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bao gồm việc giới thiệu bài học, đặt câu hỏi, dự kiến câu trả lời của học sinh nhằm đạt mục tiêu.

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Kiểm tra bài cũ: hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

C. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập; giao bài tập về nhà.

D. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; đánh giá kết quả.

Câu 30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong một bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Trả lời:

Câu hỏiCâu trả lời
Xác định vấn đềNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mớiNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tậpNêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm gieo cho học sinh thực hiện.
Vận dụngMô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện để xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và cỏ được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

C. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

D. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp.

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, Giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; thiết kế kế hoạch.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

C. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ, lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ trình báo kết quả.

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

C. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn.

9. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Công nghệ THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

6. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Kế hoạch bài dạy

7. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

8. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG ĐÚNG?

Mỗi giáo viên - dựa trên kiến thức, kinh nghiệm cá nhân có được trong quá trình giảng dạy - đều phải góp phần vào xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn học cần căn cứ vào khối lượng nội dung dạy học và thời lượng dạy học để phân chia các nội dung dạy học sao cho đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với trình độ học sinh.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và tính thống nhất trong và giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn là bản kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, giáo viễn thông đi trc nhởn điểu chỉnh.

9. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đảm bảo tính pháp lýXây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logicSắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chủ trong đến sự thống nhất với các món học và hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạtKế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp Cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thiDựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

11. Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Đúng

Sai

12. Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

13. Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Phân phối chương trình

Các hoạt động giáo dục

Chuyên để lựa chọn (nếu có)

Kiểm tra, đánh giá định kì

14. Chọn các đáp án đúng

Trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, phần đặc điểm tình hình cẩn trình bày những nội dung nào dưới đây?

A. Thiết bị dạy học

B. Tình hình tài chính trong năm học

C. Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên

D. Phòng học bộ môn

15. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nỗi bước ở cột trải tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

16. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Nối các bước và nội dung phù hợp với các bước đỏ trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hìnhPhân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcXây dựng phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì, các nội dung khác
Rà soát hoàn thiện dự thảo và thông qua tổ chuyên mônRà soát lại các nhiệm vụ để cơ bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônTrình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phản công nhiệm vụ để thực hiện

17. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học có vai trò

A. là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

B. làm giảm được sự chồng chéo và giảm thiểu những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của cả nhân GV và của nhà trường

C. là công cụ phối hợp nỗ lực của GV với cán bộ quản lý nhà trường.

D. làm giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

18: Chọn các đáp án đúng

Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên trong năm học cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

B. Đảm bảo tính khoa học.

C. Đảm bảo tính thực tiễn.

D. Đảm bảo tính thẩm mĩ.

E. Đảm bảo tính vừa sức.

F. Đảm bảo tính pháp lí.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (2), (3), (1), (4)

B. (3), (2), (4), (1)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (2), (1), (4), (3)

20. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phần chất và năng lực học sinh?

A. Mỗi hoạt động học tập cụ thể cần đảm bảo giáo viên là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ học tập.

B. Chuỗi hoạt động học cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

C. Đảm bảo các yêu cầu mà chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

D. Đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập: Khởi động, hinh thành kiến thức, luyện tập, vận dụng - tìm tòi mở rộng.

21. Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

Xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

Xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng | lực cần hình thành của học sinh.

Chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của bài dạy và mục tiêu của hoạt động

(2) Xác định mục tiêu của bài dạy

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

A. (3) --> (2) --> (1) --> (4).

B. (2) --> (1) --> (3) --> (4).

C. (1) --> (2) --> (3) --> (4)

D. (4) --> (1) --> (3) --> (2).

23: Chọn các đáp án đúng

Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác xác định mục tiêu của chủ đề/bài học khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Kinh nghiệm của giáo viên.

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học.

C. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

D. Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

B. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

C. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

D. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

25. Chọn các đáp án đúng

Những biểu hiện nào dưới đây thuộc thành phần năng lực mô hình hóa Toán học?

A. Chỉ ra được chứng cứ, lý lẽ và biết lập luận hợp lý trước khi kết luận.

B. Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực tế và cải tiến được mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp.

C. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập.

D. Thực hiện được các thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, ...

E. Xác định được mô hình toán học gồm công thức, phương trình, đồ thị, ..) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

A. Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là sản phẩm cá nhân, không nên yêu cầu có một kế hoạch mẫu, chung cho tất cả mọi giáo viên mà chỉ cần thống nhất một số yêu cầu cốt lõi cần có.

B. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các yêu cầu cần đạt của chủ đề trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán” chính là mục tiêu tối thiểu của chủ đề đó.

C. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cần xác định mục tiêu theo phẩm chất, năng lực.

D. Mục tiêu của một kế hoạch bài dạy không phụ thuộc vào đối tượng học sinh mà giáo viên sẽ giảng dạy chủ đề đó.

27. Đáp án

Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Công nghệ THCS

28. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, các hoạt động học cụ thể thường được tổ chức gồm các bước sau:

A. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức; Tổng kết kiến thức.

B. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập Báo cáo kết quả và thảo luận; Kết luận, nhận định (GV “chốt” kiến thức).

C. Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ học tập; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Tổng kết nhiệm vụ học tập.

D. Trình bày nội dung kiến thức; Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức; Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức: Tổng kết kiến thức.

29. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

A. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; đánh giá kết quả.

B. Khởi động/xác định vấn đề học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập, giao bài tập về nhà.

C. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

D. Kiểm tra bài cũ; hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra; luyện tập; vận dụng.

30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Xác định vấn đềNêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mớiNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tậpNêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
Vận dụngMô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

31. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. có được một bàn chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thị tập huấn cho đồng nghiệp.

B. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

C. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và có được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.

D. Có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn,

32. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới dây?

A. Tìm hiểu/đánh giá nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ trình báo kết qủa.

B. Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ; thiết kế kế hoạch.

C. Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; thiết kế kế hoạch.

D. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; xác định mục tiêu hỗ trợ; xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trinh báo kết quả.

33. Chọn đáp án đúng nhất

Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp: hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn,

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

C. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng: Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng: hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng; hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

10. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Âm nhạc THCS

Câu 1. Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là

A. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

B. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục địa phương

D. Kế hoạch giáo dục của nhà trườngNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

A. Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

B. Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tổng thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

C. Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trả lời:

Bước 1Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.
Bước 2Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian thực hiện chương trình.
Bước 3Hoàn thiện với hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cân (1) .............., phân tích (2) ...... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) ...........

A. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

C. (1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

D. (1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc. (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

A. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học.

B. Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường.

C. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

D. Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

6. Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Giúp khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viên

Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn

7. Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Tích cực đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

8. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

9. Lựa chọn và nỗi bước ở cột trái tương ứng với các nội dung ở cột phải theo đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên
Bước 3Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch giáo dục môn học
Bước 4Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

10. Nội dung nào dưới đây không nằm ở trong bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn (thuộc quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn)

Đáp án B: Xây dựng kế hoạch sử dụng các thiết bị, học liệu

11. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn?

B. Là một phần nội dung của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

12. Trong nhiệm vụ xây dựng phân phối chương trình cho các khối lớp, việc xác định các bài học (thời lượng vài tiết) từ các chủ đề trong chương trình nhằm:

Đáp án D: Có nhiều thời gian để giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học theo chuỗi các hoạt động Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng....

13. Lí do nào dưới đây cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Đáp án: Góp phần định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp

Thể hiện quan điểm dạy học theo chương trình

14. Nhận định nào KHÔNG ĐÚNG khi nói về căn cứ để xác định số tiết học cho mỗi bài học (rong nhiệm vụ xây dựng phân phối chương trình của các khối lớp).

Căn cứ vào quy định số tiết của bài học và chương trình môn học quy định.

15. Nội dung nào dưới đây KHÔNG thuộc mục Các nội dung khác trong kế hoạch dạy học của tõ chuyên môn?

Tổ chức hoạt động giáo dục trong môn học

16. Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò?

Giảm tính chất bất ổn của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

17. Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

A. (1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khácNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Kế hoạch dạy học, (4) Kế hoạch giáo dục

C. (1) Tiêu đề, (2) Thông tin chung, (3) Căn cứ xây dựng, (4) Kế hoạch dạy học và giáo dục

D. (1) Thông tin chung, (2) Kế hoạch dạy học và giáo dục, (3) Nhiệm vụ dạy học và giáo dục khác

18. Chọn đáp án đúng nhất

Cho các bước sau:

(1) Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

(2) Xác định nhiệm vụ nội dung công việc

(3) Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch

(4) Tổ chức thực hiện

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên được sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây?

A. (1), (2), (3), (4)

B. (2), (1), (4), (3) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. (3), (2), (4), (1)

D. (2), (3), (1), (4)

19. Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đáp ứng mục tiêu của CTGDPT 2018

Đảm bảo tiến trình tổ chức hoạt động dạy học, bao gồm: Mở đầu/ đặt vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Đa dạng trong hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá.

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, địa điểm dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra

20. Điểm khác biệt nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch bài dạy hiện hành là

Xác định được yêu cầu cần đạt và mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

Xác định được các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng | lực cần hình thành của học sinh.

Chỉ chú trọng việc xác định cụ thể biểu hiện của các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất cần hình thành cho học sinh

21. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ở bên phải tương ứng

Ghép mỗi hoạt động trong cột bên trái đúng với mô tả ở cột bên phải khi nói về nội dung của các hoạt động học tập trong một bài dạy.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Xác định vấn đềNêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
Hình thành kiến thức mớiNêu rõ nội dung yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc với sách & giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (doc/xem/nghe/igl/làm để chiếm lĩnh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề nhiệm vụ học tập đã đặt ra.
Luyện tậpNêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
Vận dụngMô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện đề xuất các vấn đề tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.

22. Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

Kinh nghiệm dạy học của giáo viên.

Phẩm chất và năng lực hiện tại của học sinh lớp dạy.

Yêu cầu cần đạt của bài dạy.

23. Chọn đáp án đúng nhất

Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức 1Mức 2Mức 3

- Mục tiêu của mỗi hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng.

- Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của học sinh/nhóm học sinh nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

- Mục tiê4u và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

- Mục tiêu, phương thức động học và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng.

- Phương thức hoạt động học được tổ chức cho học sinh thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng học sinh.

A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục được sử dụng.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mức độ phù hợp của thiết bị giáo dục và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

24. Biểu hiện của thành phần năng lực Thể hiện âm nhạc" (thuộc năng lực Âm nhạc)

Biết hát một minh và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả đặc sắc thái và tình cảm của bài hát, biết hát bè. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tinh chất âm nhạc; biết chia sẻ cảm xúcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hòa tấu, thể hiện đúng tiết tấu, giai điệu, hoà âm và sắc thái âm thạc.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

25. Với yêu cầu cần đạt sau: “Thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét phần trình bày bài hát của bạn", giáo viên có thể xác định được mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất nào dưới đây?

Trung thựcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Chăm chỉ

Trách nhiệm

Nhân ái

26. Yêu cầu cần đạt “Cảm nhận và đánh giá được vẻ đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm âm nhạc, cảm nhận và phân tích được các phương tiện điện tử của âm nhạc và phong cách trình diễn, nhận thức được sự đa dạng của thế giới âm nhạc Và mối tương quan giữa âm nhạc với các yếu tố lịch sử, văn hoá và xã hội," là biểu hiện của thành phần năng lực nào nào thuộc năng lực Âm nhạc?

Cảm thụ và hiểu biết Âm nhạcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

27. Phương án sắp xếp các bước theo tiến trinh hợp lý nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

(1) Xác định chuỗi hoạt động học của kế hoạch bài dạy và mục tiêu của hoạt dong

(2) Xác định mục tiêu dạy học

(3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

Đáp án: (3) -> (2) -> (1)Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

28. Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đặc điểm của hoạt động Vận dụng trong kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH?

Giải các bài tập khó là một phần của hoạt động vận dụng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Bài học nào cũng có.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

29. Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1: luyện tập; vận dụng

Mở đầu/khởi động, hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; vận dụng - mở rộng Khởi động, hình thành kiến thức mới; luyện tập; vận dụng; dặn dò.

Mở đầu; hình thành kiến thức mới; luyện tập - củng cố; vận dụng tìm tòi mở rộng.

30. Biểu hiện của thành phần năng lực “Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc" (thuộc năng lực Am nhạc) là:

Biết làm dụng cụ học tập; biết tưởng tượng khi nghe nhạc không lời.

Biết cách phổ biến kiến thức và kĩ năng âm nhạc, biết dàn dựng và biểu diễn các tiết mục - nhạc với hình thức phù hợp, nhận ra khả năng âm nhạc của bản thân, định hinh thị hiếu âm nhạc, Có định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Biết kết hợp và vận dụng kiến thức, kĩ năng âm nhạc vào các hoạt động nghệ thuật; biết ứng tác hoặc biến tấu đơn giản

31. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp có vai trò giúp giáo viên cốt cán

A. tư duy một cách hệ thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình tập huấn, chủ động trong thực thi và cỏ được những đánh giá hữu ích trong phát triển nghề nghiệp.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. có được bản kế hoạch tập huấn cho đồng nghiệp, từ đó chủ động trong công tác tập huấn/bồi dưỡng lại cho đồng nghiệp và đánh giá kết quả tập huấn.

C. định hướng được các vấn đề liên quan đến quá trình tập huấn cho đồng nghiệp như phân bổ thời gian tập huấn, xác định nội dung tập huấn, xác định phương pháp dạy học và đánh giá kết quả tập huấn.

D. có được một bản chương trình hoạch định sẵn các vấn đề liên quan đến các thành tố cần thiết trong tập huấn như mục tiêu, phương pháp, nội dung, từ đó thuận lợi trong quá trình thực thi tập huấn cho đồng nghiệp.

32. Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho đồng nghiệp, giáo viên cốt cán cần thực hiện những công việc nào dưới đây?

Tìm hiểu/đánh gia nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; Thiết kế kế hoạch.

Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; Xác định phương pháp hỗ trợ và cách thức đánh giá kết quả; trình báo kết quả.

Nghiên cứu nội dung hỗ trợ; Xác định mục tiêu hỗ trợ; lập danh sách giáo viên đại trà cần hỗ trợ: Thiết kế kế hoạch.

33. Việc triển khai hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán được thực hiện qua những giai đoạn chính nào?

A. Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu, tài nguyên tham gia bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp làm bài tập trong quá trình tập huấn.

C. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ làm bài tập trong quá trình học tập; hỗ trợ đánh giá kết quả học tập.

D. Hỗ trợ đồng nghiệp tìm hiểu nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ trong giai đoạn học tập qua mạng internet; hỗ trợ trong giai đoạn học tập trực tiếp; hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn.

11. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất

Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng GD&ĐT ban hành được gọi là:

Nội dung giáo dục địa phương

- Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia

Kế hoạch giáo dục của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường, phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Thực hiện khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhà trường, phù hợp năng lực nhận thức của HS và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.

- Thực hiện huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Thực hiện sự thống nhất về mạch kiến thức giữa các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo tống thời lượng không ít hơn thời lượng quy định trong chương trình.

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học

Bước 2

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình

Bước 3

Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (...) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học.

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) .........., phân tích (2) ....... để thực hiện chương trình, xác định (3).........., từ đó xây dựng (4) …

(1) Xác định căn cứ pháp lý; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) thành phần thực hiện chương trình; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) tình hình giáo viên trong trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) phân phối thời gian thực hiện môn học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

- Khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình năm học và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

- Mục tiêu giáo dục năm học của nhà trường

6. Chọn các đáp án đúng

Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dụcĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

Kế hoạch dạy họcĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Kế hoạch bài dạy

- Kế hoạch thực hiện các chương trình môn học

7. Chọn các đáp án đúng

Những phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

- Là cơ sở để xây dựng chương trình giáo dục địa phương

Giúp khai thác có hiệu quả Cơ sở vật chất, thiết bị dạy họcĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho giáo viên bộ mônĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của giáo viênĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

8. Chọn các đáp án đúng

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khácĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

 Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơnĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Đảm bảo sự tham gia tích cực của học sinh

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Câu hỏi

Câu trả lời

A. Đảm bảo tính pháp lý

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

B. Đảm bảo tính logic

Sắp xếp các bài học theo thời gian thực hiện một cách phù hợp, chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác

C. Đảm bảo tính linh hoạt

Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn

D. Đảm bảo tính khả thi

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

- SaiĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

- Đúng

11. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên bộ môn không phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

- Tích cực đóng góp ý kiến đề để hoàn thiện kế hoạch

- Tham gia xây dựng kế hoạch theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn

- Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên mônĐáp án trắc nghiệm module 4 môn Mĩ thuật THCS

12. Đáp án trắc nghiệm module 4 môn Tiếng Anh THCS

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 20 CÂU MODULE 4 TIẾNG ANH THCS:

Câu 1: Tổ CM KHÔNG có nhiệm vụ:

Chọn ý: Phê duyệt SGK …

Câu 2: Tổ CM sinh hoạt/ 2 tuần …

Chọn: 01 lần.

Câu 3: Kế hoạch năm học của Tổ CM…

Là 1 bộ phận của KHGD Nhà trường.

Câu 4: KHÔNG yêu cầu với KHGD của Tổ CM:

Tính tổng quát.

Câu 5: xây dựng kế hoạch giáo dục của Tổ CM:
Mọi giáo viên đều phải góp phần.

Câu 6: Xây dựng KHGD của giáo viên dựa trên

Sự phân công của nhà trường, của tổ bộ môn.

Câu 7: chọn Tính thực tiễn.

Câu 8: Việc xây dựng KH cá nhân của GV

Cần xác định rõ việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau.

Câu 9: Khuyến nghị XD KHCN:

Đưa ra các phương án dự phòng.

Câu 10: KHÔNG liên quan đến đánh giá và hoàn thiện…

Chọn: Dự trù, dự đoán và liệt kê…

Câu 11: Môi trường giảng dạy ….

Chọn: Đảm bảo cho các mục tiêu dạy học…

Câu 12: Gv phải … để đạt mục tiêu trong KHBD:

Chọn: Phát triển kiến thức mới trên cơ sở kiến thức đã có của học sinh.

Câu 13: KHBD chbi tốt giúp GV:

Chọn: Phát triển và thành thạo các kỹ năng dạy học.

Câu 14: Điều KHÔNG đúng:

Chọn: KHBD phải ĐỒNG BỘ VÀ THỐNG NHẤT

Câu 15: Đặc điểm của giờ dạy theo định hướng Phát triển năng lực:

Chọn: Có thể chỉ là 1 phần của bài dạy và tập trung vào phát triển 1 năng lực nhất định của hs.

Câu 16: mấy bước xây dựng kế hoạch bài dạy?

Chọn: 04

Câu 17: Dự kiến thời lượng … KHÔNG

Chọn: thời điểm của bài dạy trong KHGD.

Câu 18: Bất kỳ hoạt động dạy học nào cũng phải có:

Chọn: MỤC TIÊU.

Câu 19: Đặc trưng xây dựng kế hoạch tự học của GV:
Chọn: Hoạch định được nội dung và cách thức thực hiện.

Câu 20: GV phổ thông cốt cán KHÔNG nên làm:

Chọn: Lựa chọn chủ đề thảo luận mà GV cốt cán quan tâm.

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm Module 4 THCS - Tất cả các môn do đồng nghiệp thực hiện và chia sẻ, chỉ mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo tính đúng đắn và khách quan của tài liệu, rất mong thầy cô cho ý kiến đóng góp và chỉ dẫn chuyên môn.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
18 120.304
0 Bình luận
Sắp xếp theo