Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 dành cho cán bộ quản lý: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 4 nội dung, mỗi nội dung 20 câu hỏi trắc nghiệm mà GVCC phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Lưu ý: Đáp án module 4 cán bộ quản lý Tiểu học, THCS được đồng nghiệp chia sẻ, không phải là đáp án chính thức của Bộ Giáo dục đào tạo, chỉ mang tính chất tham khảo.

/data/image/2021/10/12/dap-an-trac-nghiem-module-4-can-bo-quan-ly-cbql.png
Đáp án module 4 cán bộ quản lý

1. Đáp án module 4 cán bộ quản lý Tiểu học

NỘI DUNG 1:

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng chỉ yêu cầu về quy mô trường Tiểu học theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT:

Câu trả lời

 • Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 12 lớp và tối đa 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khi có quy mà tối thiểu 05 lớp.
 • Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 35 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 04 lớp,
 • Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mà tối thiểu 05 lớp.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 12 lớp và tối đa 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 04 lớp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng chỉ tiêu chuẩn cơ sở mức độ 1 đối với Thư viện trưởng Tiểu học

Câu trả lời

 • Có phòng đọc cho học sinh tối thiểu 30 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 20 chỗ.
 • Có phòng đọc cho học sinh tối thiểu 35 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 20 chỗ.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)  
 • Có phòng đọc cho học sinh tối thiểu 40 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 20 chỗ.
 • Có phòng đọc cho học sinh tối thiểu 35 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 25 chỗ.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án dùng để diễn các từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Phòng học bộ môn là phòng học đặc thù được trang bị, lắp đặt các.............(1) chuyên dùng để tổ chức dạy học một hoặc một số...................................(2) theo yêu cầu chương trình giáo dục.

Câu trả lời

 • (1) Dụng cụ: (2) Món học
 • (1) Thiết bị dạy học: (2) Hoạt động
 • (1) Vật dụng: (2) Hoạt động
 • (1) Thiết bị dạy học: (2) Môn họcĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất về loại phòng học bộ môn cấp Tiểu học được nêu rõ ở thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Câu trả lời

 • Khoa học - Công nghệ (sử dụng chung cho các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Công nghệ), Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc Mĩ thuật, Đa chức năngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Khoa học - Công nghệ (sử dụng chung cho các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Công nghệ), Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng
 • Khoa học - Công nghệ (sử dụng chung cho các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Công nghệ). Âm nhạc Mĩ thuật, Đa chức năng.
 • Khoa học tự nhiên, Công nghệ. Tin học. Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đa chức năng, Khoa học xã hội.

5. Chọn các phương án đúng chỉ yêu cầu thiết bị dạy học tối thiếu môn Tiếng việt ở lớp 2 theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT:

 • Bộ mẫu chữ cái viết hoaĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Bảng tên chữ cái tiếng Việt
 • Bộ mẫu chữ viếtĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2

6. Chọn các đáp án đúng

Chọn các phương án đúng chỉ yêu cầu phòng học bộ môn đối với trường Tiểu học:

Câu trả lời

 • Cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 02 phỏng thiết bị giáo dục để cất giữ, bảo quản và chuẩn bị thiết bị dạy học cho các môn học không có phòng học bộ môn.
 • Phòng học bộ môn được sử dụng để lưu của loại phòng học bộ môn. giữ, bảo quản các thiết bị dạy học của các môn học tương ứng với tính chấtĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức dạy học các nội dung về thí nghiệm, thực hành theo yêu cầu của chương trình môn học.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Thiết kế và xây dựng phòng học bộ môn phải đảm bảo theo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

...............

NỘI DUNG 4:

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án dùng: Những nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục:

Đáp án

 • Cử đại diện tham gia quá trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.
 • Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục đó phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.
 • Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn phương án đúng

Đối với CSGD tại các quận nội thành thuộc thành phố lớn đông dân cư nếu thiếu phòng học, nhưng lại quá khó khăn trong việc bố trí quỹ đất để xây thêm phòng học thì cần:

 • Tham mưu UBND Xã Phương Huyện để xin thêm quỹ đất để xây thêm phong học
 • Phải bố trí các phòng học và các phòng phục vụ trực tiếp học sinh ở các tầng thấp theo quy định, các khu hiệu bộ, khu hành chính, phong làm việc của cán bộ, giáo viên được bố trí tại tăng cao
 • Tùy từng trường hợp cụ thể lập phương án năng tăng các công trình hiện có bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành; sau khi thực hiện năng táng các công trình phải bố trí các phòng học và các phòng phục vụ trực tiếp học sinh ở các tầng thấp theo quy định, các khu hiệu bộ, khu hành chính, phòng làm việc của cán bộ, giáo viên được bố trí tại tầng caoĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Chuyển phòng làm việc cán bộ, giáo viên thành phòng học

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất về nội dung phân tích thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ hiện có của nhà trường.

 • Tình trạng khai thác, sử dụng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của nhà trường.
 • Thu thập thông tin về CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường và tình trạng khai thác, sử dụng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Thu thập thông tin về CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.
 • Số lượng CSVC, TBSCN đã được thanh lý

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng: Đây được xem là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cho cơ sở giáo dục và tạo cơ chế, điều kiện cho việc huy động nguồn lực được triển khai thuận lợi đối với cơ sở giáo dục.

 • Các tổ chức quốc tế, đội ngũ trí thức Việt kiều, các cá nhân - mạnh thường quânĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Chính quyền các cấp và các cơ quan ban ngành chức năng
 • Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ doanh nghiệp
 • Gia đình, cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng nhất về quy trình phân tích thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học giáo dục.

 • Xác định vấn đề cần ưu tiên giải quyết nguyên nhân.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Thu thập thông tin về số lượng, tình trạng sử dụng CSVC, TB&CN của nhà trường (Dựa vào kết quả kiểm kê, báo cáo đánh giá và khảo sát trực tiếpĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Đối chiếu với yêu cầu CSVC, TB&CN của CTGDPT 2018 để đánh giá được điểm mạnh yếu, loại nào thiếu, cần duy tu, bảo dưỡng, súa chữa.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Chuẩn bị kinh phi mua sớm, sửa chữa thông qua việc huy động từ nguồn lực bên ngoài.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất về quy trình tổ chức xây dựng kế hoạch kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục trong nhà trường

 • Thành lập Ban xây dựng kế hoạch phát triển CSVC. TB&CN, Xây dựng kế hoạch; Tham vấn các bên liên quan và hoàn thiện kế hoạch; Hoàn thiện và ban hành kế hoạch.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Tham vấn các bên liên quan; Thành lập Ban xây dựng kế hoạch phát triển CSVC, TBSCN, Xây dựng kế hoạch; Ban hành kế hoạch.
 • Thành lập Ban xây dựng kế hoạch phát triển CSVC, TBSCN, Xây dựng kế hoạch; Ban hành kế hoạch.
 • Thành lập Ban xây dựng kế hoạch phát triển CSVC, TBSCN, Ban hành kế hoạch.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng

Điểm chính về yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục cấp Tiểu học

 • Kế thừa những thiết bị dạy học đã có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Đảm bảo số lượng phòng học để đảm bảo học 2 buổi/ngày.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học các cấp theo lộ trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, trước hết là đối với lớp 1.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Đối với chương trình GDPT 2018, thiết bị phải theo sách giáo khoa, không phải theo chương trình môn học.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng chỉ diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ. hòa chức năng được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh Tiểu học

 • 1,0m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2
 • 2.50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 40m2
 • 1,25m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2
 • 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng: Trong sử dụng tài trợ, cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ quy định nào?

 • Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục theo đúng quy định và báo cáo. giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu
 • Lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phi chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất: điền vào chỗ trống phù hợp với QUAN ĐIỂM về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo: Việc huy động các nguồn lực của xã hội cho GD&ĐT không thể thay thế mà là.................... quan trọng cho ngân sách nhà nước, góp phần tăng............. đầu tư cho GD&ĐT, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ sở công lập.

 • nguồn bổ sung/tổng nguồn lựcĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • sự đầu tư/nguồn kinh phí
 • nguồn tăng cường/ngân sách
 • sự đóng góp/giá trị

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng chì yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật phục vụ dạy học qua internet

 • Hệ thống dạy học trực tuyến.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Hệ thống quản lý học tập.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Hệ thống quản lý nội dung học tập.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Hệ thống bài học, học liệu.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng

Một số điểm cần chú ý về yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong thực hiện CTGDPT 2018

 • Mua sắm mới toàn bộ về cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để thực hiện chương trình chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • Mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận, sử dụng cấu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục để thực hiện dạy học Tích hợp, dạy học phân hoá.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Mua sắm, sửa chữa, bổ sung tiếp nhận và sử dụng cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học. giáo dục để thực hiện Hoạt động trải nghiệm giáo dục địa phương; dạy học và giáo dục theo định hướng STEM.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học. giáo dục để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng để điền các từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp của cơ sở giáo dục xác định trên cơ sở định mức diễn tích sàn xây dựng, quy mô ........(1), học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và theo định hưởng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt các mức độ tiêu chuẩn............ (2) trong từng giai đọan.

 • (1) Trường sở: (2) Công nghệ dạy học
 • (1) Phòng học; (2) Thiết bị dạy học
 • (1) Trường lớp: (2) Cơ sở vật chấtĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • (1) Trường học: (2) Cơ sở vật chất

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng

Mục đích đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của trường tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 là:

 • Xác định các văn bản pháp lý về trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng về quản lý. CSVC, TBSCN của nhà trường
 • Định hưởng danh mục ưu tiên của nhà trường trong mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận, sử dụng và thanh lý CSVC, TB&CN nhằm giải quyết hạn chế, bất cập về CSVC, TB& CN của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Xây dựng kế hoạch sử dụng, khai thác; sửa chữa, bảo trì nâng cấp, mua sám, bổ sung CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục hiện có của trường Tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Định hướng danh mục CSVC. TB& CN có thể thu hút nguồn lực bên ngoài.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

15. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất

Giám sát, đánh giá là hai mặt của một quá trình, giám sát là (1).......... thông tin, số liệu, bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là ........(2)đối chiếu với mục tiêu kế hoạch, đưa ra những phân đoàn kết luận về thực trạng và nguyên nhân của kết quả đó.

 • (1) So sánh; (2) Thu thập
 • (1) So sánh; (2) theo dõi
 • (1) Thu thập; (2) So sánhĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • (1) Thu thập: (2) theo dõi

16. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất về 5 cụm từ viết tắt của Mô hình 5S.

 • Sàng lọc, Sáp xếp, Sạch sẽ, Sổ sách, Sẵn sàng
 • Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Sắp xếp, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sáng sủa
 • So sánh, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sẵn Sàng

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng

Để thực hiện CTGDPT 2018, cán bộ quản lý có thể tiến hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường thông qua các phương thức đánh giá thực trạng sau đây:

 • Quan sátĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Nghiên cứu các văn bản pháp lý về mua sắm CSVC, TBSCN trong các cơ sở giáo dục
 • Kiểm kêĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Nghiên cứu hồ sơ quản lý CSVC, TBSCN của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

18. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất: Cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ như thế nào đối với khoản tài trợ bằng hiện vật và phi vật chất.

 • Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc. Nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến xây dựng công trình chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cung cấp để thực hiện hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã nhận bàn giao.
 • Cơ sở giáo dục phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cá nhân, tổ chức tài trợ thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng.
 • Trường hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản: Nhà tài trợ cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện hành.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

19. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng

Nội dung đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của trường Tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018 bao gồm:

 • Đánh giá CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục hiện có và nhu cầu sử dụng CSVC, TB&CN của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Đánh giá CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện CTGDPT 2018.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Đánh giá số lượng học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
 • Đánh giá số lượng CSVC, TB&CN cần mua sắm mà.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất

Trong quá trình quan sát để đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường, cán bộ quản lý cần tuân theo một số yêu cầu sau:

 • Cần thống báo trước cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi quan sát.
 • Cần chi chép đầy đủ tình trạng CSVC, TB&CN của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)
 • Cần xác định thời gian quan sát nên cố định.
 • Quan sát dựa vào hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trường.

2. Đáp án module 4 cán bộ quản lý THCS

1. Chọn các phương án đúng chỉ yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật phục vụ dạy học qua internet

Hệ thống quản lý nội dung học tập.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Hệ thống dạy học trực tuyến.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Hệ thống bài học, học liệu.

Hệ thống quản lý học tập.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

2. Điểm mới về yêu cầu cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học, giáo dục cấp Trung học cơ sở

Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học các cấp theo lộ trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, trước hết là đối với lớp 6.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Kế thừa những thiết bị dạy học đã có, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đối với chương trình GDPT 2018, thiết bị phải theo sách giáo khoa, không phải theo chương trình môn học.

Đảo đảm tối thiểu số lượng 0,6 phòng/lớp.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

3. Để thực hiện CTGDPT 2018, cán bộ quản lý có thể tiến hành đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN của nhà trường thông qua các phương thức đánh giá thực trạng sau đây:

Kiểm kêĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Quan sátĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Nghiên cứu hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Nghiên cứu các văn bản pháp lý về mua sắm CSVC, TB&CN trong các cơ sở giáo dục

4. Chọn các phương án đúng: Trách nhiệm cụ thể của thủ trưởng cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục là gì?

Uỷ quyền cho Tổ tiếp nhận tài trợ giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầuĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Phê duyệt báo cáo quyết toán các khoản tài trợ; gửi kết quả thực hiện đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

5. Mục đích giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ là:

Răn đe các cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Điều chỉnh các hoạt động trong tương lai.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Khen thưởng, thúc đẩy sự phát triển.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Nắm bắt được hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

6. Chọn các phương án đúng: Trong sử dụng tài trợ, cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ quy định nào?

Lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục theo đúng quy định và báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu

7. Trong quá trình quan sát để đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục của nhà trường, cán bộ quản lý cần tuân theo một số yêu cầu sau:

Cần tiến hành quan sát mọi lúc, mọi nơi, ngẫu nhiên để thu thập thông tin về thực trạng một cách khách quan, chính xác.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Cần thống báo trước cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi quan sát

Quan sát dựa vào hồ sơ quản lý CSVC, TB&CN của nhà trường

Cần chi chép đầy đủ tình trạng CSVC, TB&CN của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

8. Khi tiến hành phỏng vấn đánh giá CSVC, TB&CN của nhà trường, Cán bộ quản lý cần lưu ý:

Lựa chọn đối tượng phỏng vấn phù hợp; Xác định rõ mục đích phỏng vấn; Xác định nội dung phỏng vấn bán sát vào các thông tin cụ thể về số lượng, chất lượng, hạng mục CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Xác định rõ mục đích và đối tượng phỏng vấn.

Cần xác định nội dung phỏng vấn bán sát vào các thông tin cụ thể về số lượng, chất lượng, hạng mục CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường.

Cần chuẩn bị không gian phỏng vấn chu đáo.

9. Chọn một phương án liệt kê đầy đủ nhất về quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Quy định về địa điểm, quy mô, diện tích trường học; phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

Quy định về trường sở, đất đai, phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

10. Chọn một phương án đúng: Những nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục

Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.

Cử đại diện tham gia quá trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.

Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục.

Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

11. Nội dung đánh giá thực trạng CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục của trường THCS để thực hiện CTGDPT 2018 bao gồm:

Đánh giá số lượng học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Đánh giá CSVC, TB&CN trong dạy học, giáo dục hiện có và nhu cầu sử dụng CSVC, TB&CN của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đánh giá số lượng CSVC, TB&CN cần mua sắm mới.

Đánh giá CSVC, TB&CN hiện có của nhà trường theo quy định và yêu cầu về tiêu chuẩn định mức để thực hiện CTGDPT 2018Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

12. Công tác kiểm kê CSVC, TB&CN ở trường THCS có thể thực hiện theo các bước trong quy trình sau

(1) Ban hành, công bố quyết định kiểm kê CSVC, TB&CN; (2) Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị; (3) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (4) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

(1) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (2)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị ; (3) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (4) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.

(1)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị; (2) Xây dựng kế hoạch kiểm kê (3) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (4) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.

(1) Ban hành, công bố quyết định kiểm kê CSVC, TB&CN; (2) Xây dựng kế hoạch kiểm kê; (3)Thành lập ban kiểm kê CSVC, TB&CN của đơn vị ; (4) Tiến hành kiểm kê theo kế hoạch; (5) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả kiểm kê CSVC,TB&CN.

13. Giám sát, đánh giá là hai mặt của một quá trình, giám sát là(1) ____ ____ thông tin, số liệu, bằng chứng về kết quả đạt được, đánh giá là (2) ____ ____ đối chiếu với mục tiêu kế hoạch, đưa ra những phán đoán kết luận về thực trạng và nguyên nhân của kết quả đó.

(1) Thu thập; (2) So sánhĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

(1) So sánh; (2) Thu thập

(1) Thu thập; (2) theo dõi

(1) So sánh; (2) theo dõi

14. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong nhà trường?

Nhà trường phải đầu tư, mua sắm toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Mục tiêu của kế hoạch cần bám sát vào kế hoạch giáo dục chung của nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của trườngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Phải phù hợp với điều kiện, ngân sách của nhà trường và địa phương.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đảm bảo tính dân chủ trong nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

15. Chọn phương án đúng nhất về 5 cụm từ viết tắt của Mô hình 5S trong khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ

Sắp xếp, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sáng sủa

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Sổ sách, Sẵn sàng

So sánh, Săn sóc, Sẵn Sàng, Sắp xếp, Sẵn sàng

Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng.Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

16. Chọn một phương án đúng: Đây được xem là lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cho cơ sở giáo dục và tạo cơ chế, điều kiện cho việc huy động nguồn lực được triển khai thuận lợi đối với cơ sở giáo dục.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp

Các tổ chức quốc tế, đội ngũ trí thức Việt kiều, các cá nhân – mạnh thường quân

Gia đình, cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh

Chính quyền các cấp và các cơ quan ban ngành chức năngĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

17. Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ dạy học và giáo dục trong nhà trường là loại văn bản (1) ____ ____ được xây dựng hàng năm dựa trên kế hoạch giáo dục chung của nhà trường và các hướng dẫn trong Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Kế hoạch thiết kế chi tiết về (2) ____ ____ sử dụng, bảo quản, mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ phục vụ dạy học, giáo dục học sinh đáp ứng theo yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

1)Hành chính, (2) Lộ trìnhĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

18. Chọn một phương án đúng chỉ diện tích làm việc tối thiểu phòng đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh Trung học cơ sở

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,75m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2;

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa chức năng diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là l,80m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2;

19. Chọn các phương án đúng: Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ ở trường THCS

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ;Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục;

Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người họcĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

Đảm bảo tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo;Đáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

20. Diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp của cơ sở giáo dục xác định trên cơ sở định mức diện tích sàn xây dựng, quy mô___ ___(1), học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt các mức độ tiêu chuẩn ___ ___ (2) trong từng giai đoạn.

(1) Trường lớp; (2) Cơ sở vật chấtĐáp án trắc nghiệm Module 4 Cán bộ quản lý (CBQL)

(1) Trường sở; (2) Công nghệ dạy học

(1) Trường học; (2) Cơ sở vật chất

(1) Phòng học; (2) Thiết bị dạy học

Hiện tài liệu gợi ý Đáp án module 4 cán bộ quản lý Tiểu học vẫn đang được HoaTieu.vn cập nhật liên tục, thầy cô nhớ theo dõi thường xuyên để nhận tài liệu học tập module mới nhất nhé!

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
52 170.878
0 Bình luận
Sắp xếp theo