Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua

Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua

HoaTieu.vn đã cập nhật được 16 Luật và 05 Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII. Cụ thể nội dung mời các bạn tham khảo dưới đây:

16 LUẬT MỚI NHẤT VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

1. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13

2. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

3. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự gồm 10 chương, 73 điều với những nội dung cơ bản: những quy định chung; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra của CAND, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư, các cơ quan của CAND, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; quan hệ phân công và phối hợp trong điều tra hình sự; quy định liên quan đến thủ trưởng, phó thủ trưởng, cơ quan điều tra, điều tra viên và cán bộ điều tra; quy định về chế độ chính sách với người làm công tác điều tra hình sự, bảo đảm biên chế, dào tạo bồi dưỡng trong công tác điều tra hình sự; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác điều tra hình sự; điều khoản thi hành. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ, cụ thể và nâng cao hiệu quả của hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới.

4. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Luật quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân và viên chức quốc phòng cũng quy định rất rõ về hạn tuổi phục vụ của QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng. Luật đã quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc hàm là: Cấp úy QNCN: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá QNCN, Trung tá QNCN: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá QNCN: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. Riêng chức danh chiến đấu viên để đảm bảo đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ, Luật quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ là đủ 40 tuổi, khi hết hạn tuổi phục vụ thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

5. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

6. Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13

Luật trưng cầu ý dân gồm 8 Chương, 52 Điều là một phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực của mình đối với các vấn đề quan trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể. Luật quy định cử tri trong trưng cầu ý dân cơ bản thống nhất như cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể là: "Công dân nước CHXHCN Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiểu để biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật này".

Phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân: "Trưng cầu ý dân được thực hiện trong phạm vi cả nước". Điều này phù hợp với quy định của Hiến pháp về thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân của Quốc hội. Đồng thời, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân là những vấn đề có ý nghĩa ở tầm quốc gia đưa ra để toàn dân quyết định.

Luật trưng cầu ý dân quy định cơ quan giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân gồm: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức trưng cầu ý dân.

7. Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13

8. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam bao gồm 11 chương, 73 điều với những nội dung cơ bản: quy định chung; hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lý giam giữ; chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi, phục nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam; kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; điều khoản thi hành. Luật được ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn, hạn chế, bất cập và bảo đảm công tác quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

9. Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13

10. Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13

11. Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

12. Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13

Giới thiệu về Luật khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Lộc cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ Việt Nam đã được điều chỉnh bằng Luật. Luật sẽ tạo ra bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; bảo đảm điều kiện cho hoạt động khí tượng thủy văn phát triển, cung cấp và sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội có hiệu quả. Đặc biệt, Luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn bảo đảm công tác phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

13. Luật thống kê số 89/2015/QH13

14. Luật kế toán số 88/2015/QH13

15. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13

16. Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Giới thiệu về Luật An toàn thông tin mạng, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Luật gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng...Tại chương II cũng quy định rất rõ việc bảo vệ thông tin cá nhân. Đó là quy định về nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; thu thập và sử dụng thông tin cá nhân; cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.

17. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự số 103/2015/QH13

18. Nghị quyết về việc thi hành luật tố tụng hành chính số 104/2015/QH13

19. Nghị quyết về việc thực hiện chế định thừa phát lại số 107/2015/QH13

20. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự số 109/2015/QH13

21. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự số 110/2015/QH13

Đánh giá bài viết
3 3.872
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo