Tổng biên chế công chức năm 2022

Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN 2022

Ngày 22/9 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1575/QĐ-TTg 2021 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan Nhà nước.

Theo đó, trong năm 2022 tổng biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ công an, Bộ quốc phòng và công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng được quy định cụ thể như sau:

- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là: 106.890 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế.

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

- Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng có 7.035 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.

Quyết định 1575 QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22/9/2021, chi tiết xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 951
0 Bình luận
Sắp xếp theo