Thẩm quyền kiểm tra nhà nghỉ của cơ quan công an

Quyền kiểm tra nhà nghỉ của cơ quan công an

Thẩm quyền kiểm tra nhà nghỉ của cơ quan công an như thế nào? Công an có được kiểm tra đột xuất nhà nghỉ hay không? Đây là những câu hỏi chủ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn thắc mắc. HoaTieu.vn mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi kinh doanh nhà nghỉ. Đột xuất Công an quận tới kiểm tra nhà nghỉ lúc 12h đêm, không có thông báo trước, không có công an địa phương khu vực đi theo. Công an yêu cầu kiểm tra hành chính. Tôi xuất trình đầy đủ giấy tờ để hoạt động nhà nghỉ hợp pháp. Công an yêu cầu gõ cửa tất cả các phòng hỏi tên tuổi từng người, sau đó phát hiện trường hợp vi phạm, khách nghỉ 2 người khai báo lưu trú 1 người. Khách nghỉ phản ánh không hài lòng vì bị quấy rối. Luật sư cho tôi hỏi Công an có quyền kiểm tra hành chính thông thường như vậy hay không?

Thẩm quyền kiểm tra nhà nghỉ của cơ quan công an

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư năm 2014

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn:

Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (kinh doanh dịch vụ lưu trú) được quy định tại Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư năm 2014.

Khoản 1 Điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, thanh tra như sau:

''Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.''

Như vậy, Cơ quan Công an có thẩm quyền được thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất. Tuy nhiên việc thanh tra, kiểm tra đột xuất chỉ thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh nhà nghỉ của bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo trong trường hợp này.

Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra theo quy định tại Khoản 3, Điều 50, Nghị định 96/2016/NĐ-CP, như sau:

- Cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất;

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các cấp chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cần phải xử lý ngay; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh trên địa bàn do mình quản lý. Sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh đó;

- Công an các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng cơ quan Công an từ cấp huyện trở lên phê duyệt bằng văn bản hoặc có văn bản chỉ đạo của Công an cấp trên.

Như vậy, nếu cơ quan công an quận thuộc một trong các trường hợp trên thì cơ quan Công an quận sẽ có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra trong trường hợp này.

Đánh giá bài viết
1 376
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo