Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn

Chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn

Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn như thế nào? Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên ra sao? HoaTieu.vn mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Hỏi:

Tôi đang công tác tại trường THCS (có tổng số học sinh hàng năm là dưới 400), làm công tác văn thư, tổ trưởng chuyên môn và kiêm luôn bí thư đoàn trường. Vậy kính chuyển quý công ty tư vấn cho tôi là: Tôi có được hưởng chế độ gì khi làm bí thư đoàn trường không? Nếu có thì tôi cần làm gì để được hưởng chế độ đó. Tôi xin cảm ơn!

Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT;

- Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg;

2. Giải quyết vấn đề:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Thông tư 15/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường:

"1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất."

Theo quy định trên, giáo viên kiêm bí thư đoàn trường sẽ được giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT.

Điểm d) Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội như sau:

- Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 50% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường được dành 50% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;

- Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 40% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 30% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 30% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội.

Bạn đang công tác tại trường THCS (có tổng số học sinh dưới 400) có kiêm nhiệm bí thư đoàn trường thì sẽ được hưởng trợ cấp như trên.

Đánh giá bài viết
1 1.685
0 Bình luận
Sắp xếp theo