Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 23/12/2021

Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mới nhất

Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó sẽ có nhiều quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được sửa đổi bổ sung trong đó có quy định về mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cụ thể mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành tại Mục I Phụ lục I Nghị định 97/2021/NĐ-CP sẽ thay thế cho Phụ lục II Nghị định 23/2018/NĐ-CP.

Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 97

Mức phí này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm có một số thay đổi, đơn cử như:

- Rạp chiếu phim (điểm 5.2): 0,1% (hiện hành là 0,15% (điểm 3.2));

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (khoản 14): 0,5% (hiện hành là 0,35% (khoản 12));

- Nhà máy nhiệt điện (điểm 17.1): 0,15% (hiện hành là 0,1% (điểm 15.1));

- Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác (điểm 17.2): 0,12% (hiện hành là,07%(điểm 15.2));

Đồng thời bổ sung một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ với tỷ lệ phí bảo hiểm/năm như sau:

- Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

- Đài kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%;...

Xem chi tiết mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo