Khung học phí đại học mới nhất

Học phí đại học tối đa bao nhiêu? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm Hoatieu xin được chia sẻ khung học phí đại học mới nhất trong bài viết sau đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Hiện nay mức học phí đối với giáo dục đại học được quy định cụ thể tại Nghị định số 81 năm 2021 về về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí. Theo đó, Nghị định này quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo lộ trình tăng từ 2021-2026. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên năm học 2022-2023 học phí của các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2022 - 2023 sẽ bằng mức thu của năm học 2021 - 2022.

Tuy nhiên, mới đây Chính phủ đã đồng ý tăng học phí đại học năm học 2023-2024. Cụ thể như sau:

1. Phương án tăng học phí đại học từ năm học 2023-2024

 Phương án tăng học phí đại học từ năm học 2023-2024

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về học phí năm học 2023-2024, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã báo cáo về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023-2024.

Dự kiến đầu tháng 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) các địa phương sẽ thông qua mức học phí cho năm học mới đối với bậc phổ thông.

Đối với giáo dục đại học, các trường phải quyết định mức thu học phí, thông báo trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế và dễ bị tổn thương được tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng.

2. Học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026

- Mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

Khung học phí đại học mới nhất

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:

Mức học phí được xác định tối đa bằng 02 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương:

Cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành và thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học quy định mức thu học phí từng năm học theo từng ngành đào tạo nhưng không vượt quá mức trần học phí quy định tại điểm b khoản 1 Và điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 106
0 Bình luận
Sắp xếp theo