Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116? Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? Người lao động nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết này hay không?

1. Những đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Những đối tượng sau đây bị ảnh hưởng do dịch Covid sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền theo Nghị quyết 116:

  • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 28, thì đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham gia BHTN của cơ quan BHXH). Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo thẩm định số 139/BCTĐ-BTP ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN và đã được Bộ LĐTB&XH giải trình tại Báo cáo số 138/BC-LĐXHXH ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

=> Người lao động tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động. Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN, nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản... trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021).

=> Người lao động đang nghỉ thai sản vẫn được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116 nếu có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội đến ngày 30/9/2021.

3. Người lao động không được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116 khi nào?

Những trường hợp sau đây, người lao động đang làm việc sẽ không được nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116:

  • Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
  • Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, người lao động sẽ không được đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó người này sẽ không được xem xét hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.
  • Người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc. Người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc cũng không được đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng không được xem xét hưởng tiền hỗ trợ.
  • Người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản hơn 14 ngày tính đến ngày 30/9/2021.
  • Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9.2021.

Hoa Tiêu vừa gửi đến bạn đọc câu trả lời cho câu hỏi "Nghỉ thai sản có được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116?" và các đối tượng được nhận, không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Nghị quyết 116 được Chính phủ ban hành nhằm giúp người lao động được ổn định khi gặp ảnh hưởng của dịch Covid. Các bạn nên nắm rõ quy định trong Nghị quyết này để xác định xem mình có thuộc diện được hưởng hỗ trợ không nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo