Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc theo Nghị quyết 116

Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc là mẫy được ban hành theo Nghị quyết 116/NQ-CP 2021 hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vì Covid-19 của Chính phủ.  Vậy nội dung của đơn đề nghị nhận hỗ trợ như thế nào, thủ tục ra sao, cùng Hoatieu.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động theo Nghị quyết 116

Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc theo Nghị quyết 116

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện...

Họ và tên:........................................................................…………………..

Ngày sinh:.......................................................................…………………..

Mã số BHXH:……………………………………………………………………

CMND/CCCD:…………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: (1) ……………………………………………………………..

□ Đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động (2)

□ Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động (3)

Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 là ...... tháng.

Tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tôi chọn hình thức nhận hỗ trợ:

□ Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

□ Tài khoản cá nhân của người đề nghị.

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Ngân hàng:……………………………………………………………………….

………, ngày .......tháng....năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

(1) Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ số nhà, thôn/xóm, xã/phường, huyện.

(2) Đơn vị sử dụng lao động: Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(3) Đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thủ tục người lao động đã nghỉ việc nhận hỗ trợ

Không giống với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách cho người sử dụng lao động và công khai danh sách người được hưởng và đối chiếu, bổ sung thông tin sau đó gửi lại cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động đã nghỉ việc, dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải tự thực hiện thủ tục này.

Theo đó, người này phải thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo các bước sau đây:

Bước 1: Người lao động gửi Đơn đề nghị theo mẫu ở trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi muốn nhận hỗ trợ. Thời gian nộp chậm nhất là 20/12/2021.

Bước 2: Sau khi nhận được đơn đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nếu không chi trả hỗ trợ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do vì sao từ chối.

Thời gian chậm nhất để người lao động thuộc đối tượng này được nhận hỗ trợ là ngày 31/12/2021.

Đặc biệt: Mặc dù người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ thông qua người sử dụng lao động nhưng nếu sau ngày 30/11/2021, người lao động thuộc đối tượng này chưa nhận được hỗ trợ thì có thể tự gửi đơn theo thủ tục nêu trên để nhận hỗ trợ.

Về hình thức thực hiện, khoản 4 Điều 3 Quyết định 28 quy định gồm 03 hình thức:

- Nộp online qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội hoặc các tổ chức cung cấp I-VAN hoặc VssID.

- Bưu chính.

- Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc theo Nghị quyết 116 để nhận được hỗ trợ nhanh và sớm nhất trong tình hình dịch bệnh khó khăn và căng thẳng như hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 294
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo