Mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời

Bộ Công thương ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020.

Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời

Theo đó, nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu được quy định như sau:

- Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời nối lưới được quy định tại Phụ lục 1.

- Nội dung hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà được quy định tại Phụ lục 2.

- Ngoài các nội dung nêu trên, Bên bán điện và Bên mua điện được bổ sung nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên. Nội dung bổ sung phải thống nhất và không trái với các nội dung của các hợp đồng mua bán điện mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BCT.

Điều khoản chuyển tiếp

- Toàn bộ hoặc một phần của dự án điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện và được công nhận ngày vận hành thương mại trước ngày 01/7/2019 tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký.

- Trường hợp các dự án điện mặt trời nối lưới (bao gồm toàn bộ hoặc một phần của dự án), hệ thống điện mặt trời mái nhà đã ký hợp đồng mua bán điện và đưa vào vận hành thương mại sau ngày 30/6/2019 đến trước ngày 31/8/2020, Bên mua điện và Bên bán điện thực hiện ký lại hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký theo hợp đồng mua bán điện mẫu tại Điều 6 Thông tư 18/2020/TT-BCT.

Thông tư 18/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2020 và thay thế Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017, Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019.

Nội dung chi tiết mẫu hợp đồng mua bán điện mặt trời mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo