Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc

Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Ngày 14/4 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 998/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.

Theo đó, Điều lệ bơi được ban hành nhằm đẩy mạnh phong tào tập luyện, thi đấu môn bơi nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân phòng, chống tai nạn đuối nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh; tạo điều kiện cho các vận động viên học sinh (gọi chung là VĐV), cán bộ, nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.

Nội dung chi tiết Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc mời các bạn sử dụng file tải về.

ĐIỀU LỆ
Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân phòng, chống tai nạn đuối nước;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh; - Tạo điều kiện cho các vận động viên học sinh (gọi chung là VĐV) , cán bộ, nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức Giải phải an toàn, thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự Giải;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;

- Các đơn vị cử VĐV dự thi đúng độ tuổi, đối tượng theo quy định;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban tổ chức Giải;

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên tham gia Giải Bơi của đơn vị mình và là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Giải.

Điều 2. Đơn vị và đối tượng dự thi

1. Đơn vị dự thi: Mỗi Sở GDĐT là một đơn vị dự thi.

Trong trường hợp Sở GDĐT không chủ trì tổ chức đoàn tham dự Giải, nhưng khi được đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao hoặc tỉnh/thành Đoàn thì Sở GDĐT có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thủ tục để thành lập VĐV tham gia Giải theo quy định tại Điều lệ này.

2. Đối tượng dự thi và qui định về độ tuổi

2.1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường phổ thông năng khiếu TDTT thành lập theo Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 trong năm học 2021-2022 có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu thể thao.

2.2. Đối tượng không được dự thi - Học sinh là VĐV đang đào tạo tại các Trung tâm đào tạo VĐV, các Trường năng khiếu Thể dục, thể thao của tỉnh/thành phố, quốc gia; học sinh đạt đẳng cấp VĐV bơi cấp 1 trở lên; học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các Giải Bơi trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia do Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức; học sinh đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

2.3. Quy định độ tuổi của học sinh như sau:

- Đối với cấp TH: Từ 6 tuổi đến 11 tuổi (sinh từ 2011 đến 2016);

- Đối với cấp THCS: Từ 12 tuổi đến 15 tuổi (sinh từ 2007 đến 2010);

- Đối với cấp THPT: Từ 16 tuổi đến 18 tuổi (sinh từ 2004 đến 2006);

(Học sinh thuộc nhóm tuổi ở cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không vượt quá tuổi quy định ở cấp học đó).

Điều 3. Nội dung, thể thức, luật thi đấu và xếp hạng

Nội dung thi đấu

1.1. Cấp Tiểu học:

a) Nhóm tuổi 6 đến 8

- Cá nhân nam: Bơi tự do: 50m, 100m; Bơi ếch: 50m, 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do: 50m, 100m; Bơi ếch: 50m, 100m;

- Tiếp sức tự do phối hợp nam- nữ: 4 x 50m (02 nam; 02 nữ). b) Nhóm tuổi 9 đến 11

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m;

- Thi tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ: 4 x 50m (02 nam; 02 nữ).

1.2. Cấp Trung học cơ sở

a) Nhóm tuổi 12-13

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m; -

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

b) Nhóm tuổi 14-15

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m;

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

1.3. Cấp Trung học phổ thông

- Cá nhân nam: Bơi tự do: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m, 200m; Bơi ngửa: 50m, 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m, 200m; Bơi ngửa: 50m, 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m;

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

2. Đăng ký thi đấu

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa là 02 VĐV và 01 đội tiếp sức tham gia thi đấu ở mỗi nội dung thi;

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 02 nội dung thi cá nhân và 01 nội dung thi tiếp sức.

3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.

4. Thể thức: Tổ chức thi đấu các cự ly cá nhân và tiếp sức theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng vận động viên đạt thành tích.

5. Xếp hạng:

- Xếp hạng cá nhân: 01 hạng Nhất, 01 hạng Nhì, 02 hạng Ba cho mỗi nội dung thi;

- Xếp hạng tiếp sức: 01 hạng Nhất, 01 hạng Nhì, 02 hạng Ba;

- Xếp hạng toàn đoàn: 01 hạng Nhất; 01 hạng Nhì và 02 hạng Ba và 06 hạngkhuyến khích tính theo tổng điểm của các nội dung thi. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng của đơn vị đạt được;Cách tính điểm xếp hạng toàn đoàn: Xếp hạng 1 =11 điểm; xếp hạng 2 = 09 điểm; xếp hạng 3= 08 điểm; xếp hạng 4 = 07 điểm; xếp hạng 5 = 06điểm; xếp hạng 6 = 05 điểm; xếp hạng 7 = 04 điểm; xếp hạng 8 = 03 điểm; xếp hạng 9 = 02 điểm; xếp hạng 10 = 01 điểm.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, chương trình và thủ tục đăng ký

1. Thời gian: Từ ngày 08/6/2022 đến 13/6/2022.

2. Địa điểm: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

3. Chương trình

- Ngày 08/6/2022: 08h30 đến 16h30 đón tiếp, kiểm tra nhân sự, làm thẻ cho các đoàn tham dự Giải;

- Ngày 09/6/2022:

+ 09h00: Họp trưởng đoàn, xếp lịch thi đấu;

+ 15h00: Tập huấn trọng tài;

- Ngày 10/6/2022: 07h30: Lễ phát động và Khai mạc Giải;

- Ngày 10/6/2022 đến 13/6/2022: Thi đấu theo lịch chuyên môn;

- Ngày 13/6/2022: Tổng kết khen thưởng và bế mạc.

4. Thời hạn, thủ tục đăng ký và hồ sơ VĐV

4.1. Thời hạn đăng ký: Đăng ký trước ngày 25/5/2022

4.2. Thủ tục đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống (sẽ có hướng dẫn chi tiết).

4.3. Hồ sơ kiểm tra nhân sự VĐV, gồm:

- Quyết định cử đoàn kèm theo danh sách đoàn;

- Danh sách đăng ký chi tiết nội dung thi của từng VĐV;

- Phiếu thi đấu của từng VĐV;

- Hồ sơ ảnh (file in màu).

Lưu ý: Hồ sơ nhân sự VĐV, các đơn vị in từ file xuất trên hệ thống phần mềm đăng ký thi đấu Giải Bơi có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Giám đốc Sở GDĐT.

- Giấy khám sức khoẻ của từng VĐV theo mẫu hiện hành và được cơ quan y tế đủ thẩm quyền xác nhận về tình trạng sức khỏe bình thường, đủ sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định, có thời hạn trong vòng 6 tháng (Ban tổ chức không chấp nhận bất cứ loại giấy khám sức khỏe không đúng theo quy định hiện hành. Các VĐV không có giấy khám sức khỏe sẽ không được tham gia thi đấu).

Điều 5. Kinh phí tổ chức

1. Bộ GDĐT đảm nhiệm kinh phí tổ chức Giải từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

2. Các đơn vị tham dự Giải tự túc toàn bộ chi phí bồi dưỡng tập luyện, ăn, ở đi lại trong quá trình tham dự Giải cho các thành viên của đoàn theo quy định hiện hành. Điều 6. Khen thưởng, khiếu nại và kỷ luật

1. Khen thưởng

- Bộ GDĐT cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ VĐV tham dự Giải và giấy chứng nhận thành tích cho các cá nhân VĐV xếp hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba;

- Giải cá nhân: Tặng huy chương cho 01 VĐV hạng Nhất, 01 VĐV hạng Nhì và 02 VĐV hạng Ba ở từng nội dung thi đấu;

- Giải tiếp sức: Tặng huy chương cho 01 đội hạng Nhất, 01 đội hạng Nhì, 02 đội hạng Ba ở mỗi nội dung thi;

- Giải toàn đoàn: Tặng cờ cho 01 đoàn hạng Nhất, 01 đoàn hạng Nhì, 02 đoànhạng Ba; tặng cờ khuyến khích cho các đoàn xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 10;

(Các nội dung thi đấu nếu có dưới 03 VĐV của 03 đơn vị hoặc dưới 03 đội tiếp sức, Ban tổ chức sẽ xem xét và quyết định hình thức thi đấu và trao giải tại cuộc họp trưởng đoàn).

2. Khiếu nại

Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản, do trưởng đoàn ký gửi cho Ban tổ chức trong quá trình tổ chức Giải, cụ thể như sau:

- Các khiếu nại về chuyên môn kỹ thuật phải gửi cho Ban tổ chức trong vòng 30 phút sau khi Ban tổ chức thông báo kết quả của nội dung thi đấu;

- Các khiếu nại về nhân sự, Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời, nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự tham dự Giải, Ban tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc Giải. Đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra và bị huỷ bỏ toàn bộ kết quả thi đấu của các VĐV đơn vị đó; đơn vị khiếu nại sai sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công việc thẩm tra của Ban tổ chức và chịu kỷ luật tuỳ theo mức độ.

3. Kỷ luật

Tất cả các trường hợp VĐV vi phạm quy định của Điều lệ Giải, sẽ bị xem xét kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời Bộ GDĐT sẽ có văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố xử lý kỷ luật đối với các cán bộ có liên quan khi để xảy ra vi phạm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Chỉ có Ban tổ chức Trung ương mới có quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục thể chất phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 3. Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh/thành phố có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thành lập đoàn vận động viên của tỉnh/thành phố tham dự Giải và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhân sự tham dự Giải của đơn vị mình.

4. Địa chỉ liên hệ thường trực Ban tổ chức Giải: Ông Phạm Văn Tịnh, chuyên viên Vụ Giáo dục thể chất, điện thoại: 0946083535, email: pvtinh@moet.gov.vn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
2 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo