Các trường hợp bị xóa tên khỏi Đảng

Trong những trường hợp nào thì Đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Đảng? Trong bài viết này HoaTieu.vn xin được chia sẻ các các trường hợp Đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi đảng, mời các bạn cùng theo dõi.

Quy định xóa tên Đảng viên khỏi danh sách Đảng

Theo quy định tại Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW, Đảng viên vi phạm sẽ bị xem xét xóa tên trong danh sách Đảng trong 06 trường hợp sau đây:

  1. Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng.
  2. Đảng viên không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.
  3. Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự hủy thẻ đảng viên.
  4. Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.
  5. Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.
  6. Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Cũng theo Quy định này, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:

- Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương;

- Không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Lưu ý, trong những trường hợp sau đây sẽ không giải quyết khiếu nại đối với Đảng viên bị xóa tên:

- Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên;

- Đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận;

- Cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ;

- Khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền.

Đảng viên đã xóa tên, có được kết nạp lại không?

Về việc kết nạp lại Đảng viên đã bị xóa tên, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quy định chi tiết tại Quy định 29-QĐ/TW. Theo đó, người đã bị xóa tên chỉ được kết nạp lại nếu có đủ các điều kiện:

- Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng: Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi, có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có lý lịch rõ ràng, trong sáng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp…

- Sau ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, người bị xóa tên phải làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Đặc biệt, các đối tượng đã bị xóa tên, nếu trước đây tự bỏ sinh hoạt Đảng thì không được xem xét, kết nạp lại.

Đánh giá bài viết
1 418
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo