Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì? Hành vi đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà là những hành vi được coi là không có đạo đức của người trẻ. Hành vi này thể hiện họ là những người không kính trên nhường dưới, là người không có học thức. Nhưng hành vi này vi phạm điều gì cùng hoatieu.vn tìm hiểu chi tiết nhé.

1. Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

  1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ
  2. Quyền và nghĩa vụ của con cháu
  3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
  4. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em

Trả lời đáp án đúng là B. Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm Quyền và nghĩa vụ của con cháu.

Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

Các đáp án còn lại là sai vì:

A. Hành vi đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là đáp án sai vì Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc con cái; chăm lo cho con cái về học tập, giáo dục, thể chất, trí tuệ, đạo đức,…. Nên nếu như cha mẹ không thực hiện nghĩa vụ trên thì mới coi là hành vi vi phạm. Còn ở đây người thực hiện hành vi là con cái nên không phù hợp.

C. Hành vi đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình là đáp án chưa đúng và quá rộng. Vì các thành viên trong gia đình ở đây là cha mẹ, con cháu, ông bà. Nếu như vi phạm quyền nghĩa vụ của các thành viên là các thành viên này đều vi phạm. Điều này là sai vì chỉ có con cái thực hiện hành vi nên không phù hợp.

D. Hành vi đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ của trẻ am là đáp án chưa đúng. Vì trẻ em là chỉ những đứa trẻ ở độ tuổi dưới 16 tuổi và chúng có quyền và nghĩa vụ ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống được pháp luật quy định. Nhưng xét về mối quan hệ vi phạm thì quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng quá rộng so với hành vi vi phạm nên đáp án này chưa đúng chính xác.

Vì thế đáp án B là phù hợp nhất cho câu hỏi này. Dưới đây hoatieu.vn sẽ giải thích chi tiết.

2. Quyền và nghĩa vụ của con cháu

Nghĩa vụ của con cái với cha mẹ được pháp luật Hôn nhân và gia đình quy định tại điều 70 như sau:

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cũng được quy định tại điều 104 như sau:

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Như vậy pháp luật quy định rõ ràng về con cháu đối với cha mẹ và ông bà là phải yêu thương, kính trọng, biết ơn, hiểu thảo, phụng dưỡng cha mẹ,...

Hành vi đánh chửi cha mẹ là vi phạm nghĩa vụ phải hiếu thảo, kính trọng bố mẹ. Hành vi vô lễ với ông bà là vi phạm nghĩa vụ kính trọng ông bà. Đây đều là những hành không có đạo đức và văn hoá. Hành vi đánh chửi bố mẹ, ông bà ở mức độ nghiêm trọng còn có thể bị xử phạt với hành vi ngược đãi ông bà cha mẹ.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Các hành vi đánh chửi bố mẹ vô lễ với ông bà vi phạm điều gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo