Mẫu thẻ thư viện

Mẫu thẻ thư viện, thẻ mượn sách thư viện là mẫu thẻ được lập ra để ghi chép thông tin người được mượn sách thư viện. Mẫu thẻ nêu rõ thông tin của người làm thẻ, mã số thẻ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu thẻ thư viện số 1

Mẫu thẻ thư viện mới

Nội dung thẻ thư viện cơ bản như sau:

ẢNH

3X4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........

TRƯỜNG .............

THỂ THƯ VIỆN

SỐ .......................

Họ và tên: ........................

Học sinh lớp: ....................

Địa chỉ: .............................

.................., ngày ...... tháng ...... năm ........

Người đăng ký

Hạn sử dụng: ....

2. Mẫu thẻ thư viện số 2

Mẫu thẻ thư viện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .............

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...................

ẢNH 3x4

THẺ THƯ VIỆN
Năm học 20... - 20...

Họ và tên:............

Lớp:...... Năm sinh:.........

Địa chỉ liên lạc: .........................

................................................

Số: .............

Mã QR:

Ngày ... tháng ... năm ...

Hiệu trưởng

3. Mẫu thẻ mượn sách thư viện số 1

Mẫu thẻ thư viện

TRÍCH NỘI QUY THƯ VIỆNTHƯ VIỆN TRƯỜNG ...

1 Phải giữ thẻ. Trường hợp mất thẻ phải báo cho thư viện ngay.

2. Thẻ sẽ xuất trình:

- Khi vào thư viện

- Khi nhận sách

- Theo yêu cầu của thư viện

3. Trả sách đúng thời hạn, tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ.

4. Tuyệt đối không mang sách, báo chí ra khỏi phòng đọc, cũng như không mang sách báo, tạp chí và tài liệu riêng vào thư viện.

5. Làm hư hỏng, mất sách phải bồi thường theo quy định của thư viện.

6. Độc giả phải có nhiệm vụ theo đúng nội quy của thư viện. Giữ gìn trật tự yên lặng khi vào thư viện

THẺ ĐỘC GIẢ

PHÒNG MƯỢN

SỐ:...................

NĂM: .................

4. Mẫu thẻ mượn sách thư viện số 2

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ............
TRƯỜNG ............

THẺ THƯ VIỆN

Năm học: ............

Mã số thẻ: ......................

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ............
TRƯỜNG ...............

THẺ THƯ VIỆN

Năm học: ............

Mã số thẻ: ......................

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ............
TRƯỜNG ...............

THẺ THƯ VIỆN

Năm học: ............

Mã số thẻ: ......................

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ............
TRƯỜNG ...............

THẺ THƯ VIỆN

Năm học: ............

Mã số thẻ: ......................

Mẫu thẻ mượn sách thư viện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 5.741
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.