Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho tập thể

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho tập thể

Với mong muốn giúp bạn viết Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể) theo đúng quy định, thư viện điện tử hoatieu.vn đã sưu tầm và chọn lọc được Mẫu thanh toán ra trường (dành cho tập thể) mới nhất và được dùng phổ biến nhất hiện nay. Mong rằng, mẫu đơn này này cùng nhiều mẫu đơn khác có trên thư viện hoatieu.vn sẽ giúp các bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu. Chúc các bạn thành công.

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Đơn xin nghỉ thai sản

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho tập thể

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho tập thể
Mẫu phiếu thanh toán ra trường

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho tập thể như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

................., ngày...tháng...năm...

PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG

Đối tượng thanh toán: Tập thể lớp................................................................................

Khoa/Viện:........................................................................... Khóa:.............................

Thanh toán ra trường theo Quyết định số:.................................. Ngày...........................

Lý do:.........................................................................................................................

.................................................................................................................................

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
Đơn vị thanh toán Nội dung thanh toán Ngày Ký xác nhận của đơn vị
Lớp
Đơn vị quản lý (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm)
Đoàn TNCS HCM
Trung tâm học liệu
Công tác Sinh viên (Tổ Quản lý Nội - Ngoại trú)
Thư viện
Phòng tài vụ

Lưu ý:

- Xác nhận của Đoàn TNCS HCM, chỉ cần xác nhận của Đoàn Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm trực thuộc;

- Sinh viên thực hiện việc thanh toán tại các đơn vị trên, thanh toán xong mang Phiếu này đến phòng Công tác Sinh viên để nhận Quyết định ra trường và liên hệ Phòng Đào tạo để nhận Bằng tốt nghiệp chính thức.

Đánh giá bài viết
1 113
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo