Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc dự tuyển kỳ thi công chức cấp xã. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.........., ngày .....tháng..... năm....

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4x6)

Vị trí dự tuyển (1): .......................................................................................

...................................................................................................................

Đơn vị dự tuyển (2):....................................................................................

...................................................................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ......................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............... Nam □ Nữ □

Dân tộc: ........................................... Tôn giáo: ...........................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ................. Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ..............

Số điện thoại di động để báo tin: .............................. Email: …………………………………………………

Quê quán: ...................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….…….....................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): …………………………………………………………….......................................

Tình trạng sức khỏe:................, Chiều cao: .............., Cân nặng:......................................

Thành phần bản thân hiện nay: ......................................................................................

Trình độ văn hóa: ..........................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ............................. Loại hình đào tạo:............................................

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI TIN HỌC

(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi Tin học do: ........................................................................................................

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức cấp xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thi công chức viên chức trong mục học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 946
0 Bình luận
Sắp xếp theo