Mẫu đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu

Mẫu đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu là mẫu đơn được lập ra để xin được xóa tên khỏi danh sách nợ xấu. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về danh sách nợ xấu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn xin được xóa tên khỏi danh sách nợ xấu là gì?

Nợ xấu chính là những khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng đã đến hạn thanh toán nhưng chưa được khách hàng vay thanh toán đầy đủ và đã quá hạn trên 90 ngày tính từ ngày bắt đầu đến hạn trả.

Các khách hàng có nợ xấu hoặc có lịch sử nợ xấu rất khó khăn hoặc gần như không thể vay mượn tại các tổ chức tín dụng.

Nếu bạn có khoản nợ xấu đã thanh toán xong nhưng vẫn có tên trong danh sách nợ xấu của ngân hàng thì cần làm đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu để giúp cho công việc vay vốn trong tương lai ở ngân hàng được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Các bạn xem thêm các bài liên quan nợ xấu dưới đây:

2. Mẫu đơn xin xóa tên khỏi danh sách nợ xấu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH NỢ XẤU

Kính gửi: Ngân hàng ..............

Căn cứ Quy chế lưu hành nội bộ ngân hàng ................

Tên tôi là: ………………………………Sinh ngày:…/…./………………………..

CMND/CCCD Số:……………… Ngày cấp: …/…/…….Nơi cấp:………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………

Vào ngày…/…/…, tôi làm hồ sơ vay tại ngân hàng ........ một khoản tiền là ................, với lãi hàng tháng là .............. trong .....tháng. Hạn phải trả đến ngày ..........................

Trong quá trình đóng lãi, tôi đã đóng được ......... tháng với số tiền lãi đã trả được là ........... và số tiền gốc đã trả được là ...................... Đến thời điểm đóng hạn là ngày .........., do .....[Trình bày lí do]............. nên tôi đã không đáo hạn hợp đồng vay tiền tại ngân hàng đúng hạn. Do đó, tôi đã liệt vào danh sách nợ xấu của ngân hàng.

Đến ngày ..............., tôi đã thanh toán hết lãi, tiền nợ và tiền phạt (nếu có) do trả nợ chậm của mình với ngân hàng. Tuy nhiên, dù đã thanh toán hết nợ xấu cũ nhưng tôi vẫn có tên trong danh sách nợ xấu của ngân hàng.

Căn cứ vào ............................ của ngân hàng, tôi xin đề nghị ngân hàng ............... xóa tên tôi khỏi danh sách vay nợ xấu nội bộ để tôi có thể tiến hành các giao dịch vay vốn trong tương lai với Ngân hàng được nhanh chóng và đơn giản hơn.

Tôi xin gửi đơn này kèm theo các giấy tờ xác nhận như:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Ghi rõ các giấy tờ đính kèm mẫu đơn)

Kính mong Ban lãnh đạo ngân hàng ................. xem xét và giải quyết cho tôi khỏi danh sách nợ xấu cũ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

...., ngày… tháng… năm ......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….

3. Mẫu đơn xóa tên khỏi danh sách nợ xấu

Mẫu đơn xóa tên khỏi danh sách nợ xấuĐơn xin xóa tên khỏi nợ xấu ngân hàng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.202
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo