Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

Mẫu biên bản kiểm tra đồ dùng dạy học

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải sau đây. Đây là mẫu dùng để kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị dạy học của nhà trường xem có mất mát, hư hỏng gì không.

Nội dung của biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày …. tháng …. năm………….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm tại ………………… tổ kiểm kê tài sản vật tư thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số:………../QĐ-…..ngày…tháng…năm….của Hiệu trưởng …………….. đã tiến hành kiểm kê kho ………………. từ ngày … đến ngày … tháng …. năm … .

I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TIẾN HÀNH:

- Kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị dạy học trong kho ……. do ông (bà) ……… phụ trách (quản lý).

- Đối chiếu số lượng và chất lượng của các thiết bị so với đầu năm học và hóa đơn xuất, nhập thiết bị.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA.

- Số lượng và chất lượng (tỉ lệ%) thiết đã được kiểm kê có phụ lục kèm theo.

- Tổng số loại thiết bị được kiểm tra: ………………..

- Số thiết bị bị mất mát, hư hỏng so với kì kiểm kê liềm kề: ……………

- Tổng số loại thiết bị Không còn sử dụng được cần thanh lý: ………….

III. NHẬN XÉT.

- Công tác bảo quản: ………………………..

- Hiệu quả sử dụng ………………………….

- Nhận xét khác: …………………………….

IV. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG TỔ KIỂM KÊ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KHO

Phụ lục kèm theo biên bản:

MẪU BIỂU KÈM THEO BIÊN BẢN KIỂM KÊ

STT

Tên thiết bị

Đầu năm (hoặc kì kiểm kê liền kề)

Kết quả kiểm kê

Số lượng

Chất lượng

Số lượng

Chất lượng

Với phòng thư viện ( sách giáo khoa) cũng lập biên bản tương tự.

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

Mẫu biên bản kiểm tra thiết bị dạy học

Đánh giá bài viết
1 4.892
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.