Kịch bản chương trình Đại hội công đoàn cơ sở

Kịch bản dẫn chương trình Đại hội công đoàn cơ sở được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải gồm lời dẫn đại hội công đoàn, đưa ra những bước cần làm trong ngày đại hội công đoàn, biểu quyết, nghi thức thực hiện đại hội. Mời các bạn tham khảo.

1. Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở số 1

1. Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng:

- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin cảm ơn đội văn nghệ đã đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc chúc mừng Đại hội - Xin cảm ơn.

Xin kính mời Đ/c ………… Chủ tịch CĐCS lên tặng hoa cho đội văn nghệ.

2. Chào cờ

- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trân trọng kính mời qúy vị đại biểu và toàn thể đại biểu Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

(Mở băng nhạc quốc ca).

(Xong) - Kính mời qúy đại biểu ngồi.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo!

- Kính thưa các đ/c đại biểu!

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), Kế hoạch số …… ngày …../…/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị, hôm nay Ban chấp hành CĐCS long trọng tổ chức Đại hội đại biểu (toàn thể) Công đoàn cơ sở lần thứ….., nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đó là lý do của Đại hội hôm nay!

3. Đến dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay:

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin trân trọng kính giới thiệu:

* Cấp ủy:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Công đoàn Viên chức tỉnh:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

- Xin trân trọng kính giới thiệu 50 đại biểu chính thức đại diện cho …….đoàn viên công đoàn (nếu là đại hội đại biểu) là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn về dự Đại hội.(Vỗ tay).

- Xin giới thiệu các anh chị phóng viên Báo, Đài của tỉnh, Báo Lao Động, Tạp chí Công đoàn Bình Định đã về dự và đưa tin Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đ/c lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đại biểu của Đại hội! (Vỗ tay).

4. Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội:

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban Tổ chức tôi xin báo cáo và xin ý kiến Đại hội về bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

4a. Về bầu Đoàn Chủ tịch:

* Dự kiến số lượng thành viên Đoàn chủ tịch: 03 đồng chí.

- Xin ý kiến đại hội số lượng thành viên ĐCT (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có.

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là ……. đ/c. Xin cảm ơn.

* Sau đây tôi xin thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch:

  1. Đ/c:……………………………
  2. Đ/c: ……………………………
  3. Đ/c: ……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết giơ tay - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn chủ tịch. Xin cảm ơn.

4b: Bầu đoàn thư ký:

Dự kiến số lượng thành viên Đoàn thư ký là: 02 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội số lượng thành viên ĐTK (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) -Xin cảm ơn

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c. Xin cảm ơn

* Danh sách Đoàn thư ký dự kiến như sau:

  1. Đ/c: ……………………………
  2. Đ/c:……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến đoàn Thư ký tôi vừa thông qua (chờ 1 chút) . Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ tay)- Xin cảm ơn

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn Thư ký. Xin cảm ơn.

4c. Bầu ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội:

* Số lượng: Dự kiến là …..đ/c, xin ý kiến Đại hội số lượng thành viên (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin cho biểu quyết:

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu là 05 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu là ….. đ/c - Xin cảm ơn

* Danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu như sau:

  1. Đ/c: ……………………………
  2. Đ/c: ……………………………
  3. Đ/c: ……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết.

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ tay) Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu - Xin cảm ơn.

Tiếp theo chương trình: Xin kính mời các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội; mời các đồng chí Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.

2. Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở số 2

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ ..........
(Ngày .../ ... /.......)

I - NGHI THỨC:

1 - Chào cờ

Kính mời toàn thể quý vị đại biểu đứng lên chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm … Chào cờ … chào (Phát nhạc Quốc ca).

Mời các đồng chí ổn định chổ ngồi.

2 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI,

Thực hiện Kế hoạch số ...., ngày .... tháng .... năm ........, của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện .................., về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn huyện ............ nhiệm kỳ ..................

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội lần thứ ...... Công đoàn cơ sở trường .............., nhiệm kỳ .................... Đến nay, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo Kế hoạch.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và Chi ủy trường ............... Hôm nay, ngày …/ …./.... Đại hội Công đoàn cơ sở trường ..................., lần thứ ...., nhiệm kỳ............................. tiến hành khai mạc.

Đại hội vui mừng, và trân trọng đón tiếp các vị khách quý đến dự và chỉ đạo Đại hội.

* Về Lãnh đạo LĐLĐ huyện ....................:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………………………………………………

* Về phía lãnh đạo nhà trường:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………………………………………………

Đ/c:…………………………………………………………………………………

* Về phía Công đoàn cơ sở:

Xin được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch, cùng các đ/c UVBCH, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường ..........................., khóa VI, nhiệm kỳ.........................

* Về đại biểu dự đại hội:

Theo Thông báo triệu tập của BCH Công đoàn cơ sở trường ......................, số lượng đại biểu được mời dự Đại hội lần thứ ......... là …… đoàn viên công đoàn, có …. nữ, đến giờ này đại biểu chính thức đã có mặt …. đại biểu ( …. nữ), chiếm tỷ lệ ….%. vắng ............. đại biểu, lý do: .........................................., tỷ lệ................%.

* Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào đón tất cả đại biểu về dự Đại hội hôm nay.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Để lãnh đạo và điều hành chương trình, nội dung của Đại hội và tổng hợp, ghi chép lại quá trình diễn biến của Đại hội, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin đề cử Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội gồm các đồng chí:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Đ/c .............................................................., Chủ tịch CĐCS trường ...................................

2. Đ/c .............................................................., Phó chủ tịch CĐCS trường ...........................

3. Đ/c .............................................................., Trưởng ban nữ công CĐCS trường ..........................

Thư ký Đại hội:

Đ/c .............................................................., Văn phòng

Đ/c.............................................................., Giáo viên

Xin mời đại biểu cho ý kiến về nhân sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Xin mời ý kiến của đại biểu?.. nếu đại biểu không có ý kiến, xin cho ý kiến biểu quyết.

- Đại biểu thống nhất với danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội mà ban tổ chức vừa đề cử … xin cho ý kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên ). Mời để thẻ xuống. Xin cảm ơn đại biểu.

- Đại biểu có ý kiến khác?.......... Không có……… Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%. Xin cho một tràng vỗ tay.

Sau đây xin mời đoàn chủ tịch, thư ký lên vị trí làm việc

Xin trao quyền điều hành lại cho Đoàn chủ tịch đại hội,

Xin chúc Đại hội hành công tốt đẹp.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo số lượng và tư cách đại biểu lần 1:

Đồng chí:.............................................................. Báo cáo số lượng và tư cách đại biểu.

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong giới thiệu

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c .............................................................. chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội, xin trân trọng kính mời đồng chí.

2. Diển văn khai mạc

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong giới thiệu

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c .............................................................. thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, xin trân trọng kính mời đồng chí.

3. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản…………………………………………. Tôi vừa thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Xin mời đại biểu cho ý kiến về chương trình đại hội...... Nếu đại biểu không có ý kiến, xin cho ý kiến biểu quyết:

- Đại biểu thống nhất với chương trình, quy chế của đại hội vừa thông qua, xin cho ý kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin mời để thẻ xuống, cám ơn!

- Đại biểu có ý kiến khác?.......Không có…Như vậy đại biểu đã thống nhất 100%, (Vỗ tay).

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c........ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ................................ và phương hướng nhiệm kỳ tới, xin trân trọng kính mời đồng chí.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 33.182
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo