Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là?

Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là? Bài toán phần trăm nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu không đọc kỹ đề bài, Hoatieu.vn tin chắc sẽ có nhiều bạn học sinh nhầm lẫn.

Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải cho bài toán

1. Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là?

Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là?

Giá 1 bao gạo là 100.000đ

=> Khi tăng giá 25% thì giá tiền của một bao gạo là:

100.000 + 100.000 x 25% = 125.000 đồng

Giá giảm 20% lúc sau chính là giá giảm trên giá mới (125.000 đồng/bao)

=> Giá tiền 1 bao gạo sau khi giảm 20% là:

125.000 - 125.000 x 20% = 100.000 đồng

=> Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là 100.000 đồng

Nhiều bạn học sinh nếu vội vàng sẽ nhầm lẫn đơn vị, tính gộp nếu tăng 25% rồi giảm 20% thì giá bao gạo tăng 5% trên giá 100.000 đồng

=> Các bạn học sinh cần đọc kỹ đề bài, xem giảm số % của bao nhiêu.

2. Các bài toán phần trăm khác

Bài 1: Một người bỏ ra 42000đ tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52500đ.

a. Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b. Người đó thu lãi bao nhiêu phần trăm?

Giải:

a) Tiền bán rau so với tiền vốn là:

52500 : 42000 = 1,25 = 1,25 x100% = 125%.

b) Tiền lãi là:

125 - 100 = 25(%).

Bài 2: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Giải:

Một giờ hai vòi chảy vào bể được:

1/6 + 1/3 = 1/2 (thể tích bể)

Đổi ra tỉ số phần trăm:

(1/2) x 100% = 50%

Vậy một giờ hai vòi cùng chảy vào bể thì được 50% thể tích bể.

Bài 3: Lượng nước trong hạt tươi là 16 %. Người ta lấy 200 kg hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 20 kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô?

Giải:

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:

200 x 16 % = 32 (kg)

Sau khi phơi khô 200 kg hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi 20 kg, nên lượng còn lại trong hạt phơi khô là:

32 – 20 = 12 (kg)

Lượng hạt đã phơi khô còn lại là:

200 – 20 = 180 (kg)

Tỉ số phần trăm của lượng nước trong hạt phơi khô là:

12 : 180 = 6,7%

Đáp số: 6,7%

Bài 4: Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách thư viện lại tăng thêm 20% (so với năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Giải:

Sau năm thứ nhất số sách tăng thêm là:

20% x 6000 = 1 200 (quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện có số sách là:

6000 + 1 200 = 7 200 (quyển)

Sau năm thứ hai số sách tăng thêm là:

20% x 7200 = 1 440 (quyển)

Sau hai năm thư viện có số sách là:

7200 + 1 440 = 8 640 (quyển)

=> Sau 2 năm thư viện có 8640 quyển.

Bài 5: Một người gửi 10 000 000 đ vào ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Sau 2 năm người ấy mới rút hết tiền ra. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền?

Giải:

Sau năm thứ nhất người đó lãi:

7% x 10 000 000 = 700 000 (đ)

Số tiền sau năm thứ nhất:

10 000 000 + 700 000 = 10 700 000 (đ)

Số tiền lãi sau năm thứ hai là:

7% x 10 700 000 = 749 000 (đ)

Số tiền người đó nhận sau năm thứ hai là:

10 700 000 + 749 000 = 11 449 000 (đ).

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Giá 1 bao gạo là 100.000đ. Nếu giá tăng 25% rồi giảm 20% thì giá mới là? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 929
0 Bình luận
Sắp xếp theo