Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành?

Câu 2 trang 44 SGK GDCD 10: Em hiểu thế nào về Học đi đôi với hành

Em hiểu thế nào về: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội? Đây là câu hỏi trong chương trình môn học Giáo dục công dân lớp 10. Sau đây là một số thông tin chia sẻ vè câu hỏi em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, mời các bạn cùng tham khảo.

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?

- Các nguyên lí giáo dục: "Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội" là yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn.. Bởi vì thực tiễn có vai trò rất quan trọng đối với nhận thức ( thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn của chân lí. Do vậy có thực tiễn, dựa trên thực tiễn mới có khả năng đáp ứng được nhu cầu của người học, của xã hội.

- Việc học (lí thuyết) cần đi đôi với thực hành, giáo dục (lí luận) kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường (mô hình xã hội thu nhỏ) cần gắn và đặt trong mối quan hệ cộng đồng, xã hội.

+ Học đi đôi với hành:nhờ có thực tiễn, con người mới có những tri thức mới để tiếp tục học tập, đồng thời kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức đã tiếp nhận được.

+ Áp dụng lí luận, lí thuyết vào thực tiễn để lí thuyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong nhận thức, chứ không chỉ là lý thuyết suông.

+ Cũng thông qua hoạt động thực hành, thực tế, lao động sản xuất (tác động vào thực tiễn) giúp kiểm nghiệm được tính đúng sai và giá trị đích thực của tri thức.

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo