Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Cánh Diều (Có đáp án, ma trận) 2023-2024

HoaTieu.vn xin chia sẻ Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Cánh Diều Có đáp án, ma trận năm học 2023-2024 dành cho các em học sinh tự ôn luyện, củng cố kiến thức, so sánh, đối chiếu đáp án ngay khi làm xong, qua đó nắm vững kiến thức môn Khoa học lớp 4 theo chương trình mới và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra cuối HK1.

Ngoài ra, Bộ Đề kiểm tra Khoa học lớp 4 cuối kì 1 sách Cánh Diều cũng là tài liệu hữu ích để giáo viên tham khảo khi biên soạn Đề thi cuối kì 1 lớp 4 môn Khoa học theo Thông tư 27. Sau đây là nội dung chi tiết, bạn đọc cùng tham khảo nhé!

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 1 có đáp án
Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 1 có đáp án

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn khoa học lớp 4 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN : KHOA HỌC 4
Năm học: 2023 – 2024

Chủ đề/ Mạch kiến thức

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. CHẤT

Số câu

2

1

1

4

Câu số

1,4

5

9

Số điểm

1

0,5

1

2,5

2 . NĂNG LƯỢNG

Số câu

2

1

1

4

Câu số

2,8

6

10

Số điểm

1,5

0,5

1

3

3 . THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Số câu

2

1

2

5

Câu số

3,7

11

12, 13

Số điểm

1,0

2

1,5

4,5

Tổng

Số câu

6

4

3

13

Số điểm

3,5

4

2,5

10

2. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Cánh Diều số 1

TRƯỜNG TH ................................

Họ và tên: …………………………..

Lớp: 4…….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC

Năm học: 2023 – 2024

(Thời gian: 40 phút)

Phần I. TRẮC NGHIỆM: (4,5 điểm).

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây .

Câu 1. (0,5 điểm) Nước có tính chất gì?

 1. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp
 2. Không màu, không mùi, có vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía.
 3. Không màu, không mùi, không vị, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.
 4. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ cao xuống thấp chảy lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

Câu 2: (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?

A. Tờ giấy trắng B. Mặt Trời. C. Tấm kính. D. Trái Đất.

Câu 3: (0,5 điểm) Thực vật cần gì để sống và phát triển?

A. Không khí, nước, đất. C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng. B. Đất, nước. D. Nước, không khí, ánh sáng.

Câu 4 (0,5 điểm) Không khí bao gồm các thành phần nào sau đây?

 1. Khí ni-tơ, hơi nước và ô xi.
 2. Khí các-bô-níc, bụi, vi khuẩn.
 3. Khí ô-xi, khí ni-tơ và khí các-bô-níc, bụi, vi khuẩn....
 4. Không khí , bụi, vi khuẩn.

Câu 5 . (0,5 điểm) Mắt ta không thể nhìn thấy không khí được, bởi vì?

 1. Không khí không có mùi
 2. Không khí trong suốt không có màu
 3. Không khí không có vị
 4. Không có không khí

Câu 6: (0,5 điểm) Để bảo vệ mắt cần tránh ánh sáng như thế nào?

 1. Ánh sáng quá mạnh.
 2. Ánh sáng quá yếu.
 3. Không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.
 4. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu, không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.

Câu 7. (0,5 điểm) Động vật ăn gì để sống?

 1. Ăn động vật.
 2. Ăn thực vật.
 3. Chỉ ăn lá cây và uống nước.
 4. Tùy theo loài động vật mà chúng có nhu cầu về thức ăn khác nhau.

Câu 8. (1,0 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Âm thanh chỉ truyền qua không khí nhưng không truyền qua chất rắn.

Âm thanh không chỉ truyền qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng.

Âm thanh có thể truyền qua không khí, chất rắn nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn phát, âm thanh sẽ yếu đi.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5,5 điểm)

Câu 9. (1điểm) Hoàn thành sơ đồ: Sự chuyển thể của nước (Ngừng tụ, Bay hơi, Đông đặc, Nóng chảy)

Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Cánh Diều

Câu 10. (1điểm) Em hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước?

Câu 11: (2, 0 điểm) Vẽ sơ đồ thể hiện sự trao đổi không khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Cánh Diều

Câu 12. (1 điểm) Vì sao các nhà vườn trồng cây thanh long người ta lại thắp đèn vào ban đêm cho thanh long?

Câu 12 (0,5 điểm). Ở một ngôi làng, người dân nhận thấy khi cả làng không nuôi mèo thì năng suất lúa giảm và ngược lại những năm nào làng nuôi nhiều mèo thì năng suất lúa tăng lên. Hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa, chuột, mèo và giải thích hiện tượng ở ngôi làng trên.

3. Đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Cánh Diều số 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Câu 1. (0,5đ) Thành phần chính của không khí gồm:

 1. Khí ni-tơ, hơi nước và bụi.
 2. Khí ô-xi và khí các-bô-níc.
 3. Khí ni-tơ và khí ô-xi.
 4. Khí ni-tơ, khí ô- i và các chất khí khác.

Câu 2. (0,5đ)

Vì sao phải cung cấp không khí để duy trì sự cháy?

 1. Vì trong không khí có chứa khí ni-tơ.
 2. Vì trong không khí có chứa khí ô-xi.
 3. Vì trong không khí có chứa khí các-bô-níc.

Câu 3. (2 đ- mỗi ý đúng: 0,5đ)

Nối mỗi hiện tượng ở cột bên trái với một sự chuyển thể của nước ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Hiện tượng

Sự chuyển thể

1. Nước đóng thành băng

a. Nước ở thể lỏng chuyển sang thể khí

2. Băng bị tan

b. Nước ở thể khí chuyển sang thể lỏng

3. Mùa hè, trời nắng àm hồ nước khô cạn

c. Nước ở thể lỏng chuyển sang thể rắn

4. Sự tạo thành các giọt sương

d. Nước ở thể rắn chuyển sang thể lỏng

Câu 4. (0,5đ) Khi ánh nắng mặt trời chiếu từ bên phải em, bóng của em sẽ ở phía nào?

 1. Phía sau em.
 2. Phía bên phải em.
 3. Phía bên trái em.
 4. Phía trước mặt em

Câu 5. (0,5đ)

Ý kiến nào sau đây không đúng?

Đổ nước nóng từ phích nước ra cốc:

 1. Có sự truyền nhiệt từ nước ra cốc.
 2. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra nươc.
 3. Có sự truyền nhiệt từ nước ra không khí.
 4. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra không khí.

Câu 6. (0,5đ)

Quá trình cây hút khí ô- xi và thải ra khí các-bô-níc được gọi là gì?

 1. Thoát hơi nước.
 2. Quang hợp.
 3. Hô hấp

Câu 7. (0,5đ)

Cho đường vào cốc nước ta nhìn thấy các hạt đường. Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

 1. Nước không có hình dạng nhất định.
 2. Nước có thể thấm qua một số vật.
 3. Nước trong suốt.
 4. Nước có thể hoà tan một số chất.

Câu 8. (0,5đ)

Khuấy cốc nước đã cho đường. Một lúc sau, ta không nhìn thấy các hạt đường nữa.

Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây?

 1. Nước không có hình dạng nhất định.
 2. Nước có thể thấm qua một số vật.
 3. Nước trong suốt.
 4. Nước có thể hoà tan một số chất

Câu 9. (0,5đ)

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học Cánh Diều

Bạn An tiến hành thí nghiệm như sau. Bạn đặt một tờ bìa đen có lỗ thủng chắn giữa mắt và một ngọn nến sao cho mắt nhìn thấy ngọn nến. Sau đó bạn lại đặt tiếp 2 tờ bìa đen khác (cũng có lỗ thủng) trong khoảng giữa mắt và ngọn nến (hình vẽ), di chuyển các tấm bìa này và thấy rằng chỉ khi 3 lỗ thủng thẳng hàng thì bạn mới nhìn thấy ngọn nến. Thí nghiệm này cho thấy ánh sáng:

 1. truyền qua được 1 hoặc 3 tấm bìa
 2. truyền thẳng
 3. chỉ truyền qua các tấm bìa trắng
 4. có tính chất B và C

Câu 10. (0,5đ)

Thi nghiệm đặt cây đậu được trồng trong đất có đủ chất khoáng vào trong phòng tối rồi tưới nước thường xuyên nhằm chứng minh điều gi?

 1. Cây cần nước
 2. Cây cần ánh sáng
 3. Cây cần chất khoáng
 4. Cây cần không khí.

Câu 11. (0,5đ)

Thả hòn đá nhỏ xuống suối. Sau đó ta nghe tiếng hòn đá chạm vào đá ở dưới suối. Hiện tượng này cho thấy rằng âm thanh đã lan truyền qua :

 1. Chất lỏng
 2. Chất khí
 3. Chất rắn
 4. Cả chất lỏng và chất khí

Câu 12. (1 đ)

Có hai chiếc cốc có cùng hình dạng, kích thước nhưng làm từ hai chất khác nhau. Nêu cách làm để tìm hiểu chiếc cốc nào dẫn nhiệt kém hơn.

Câu 13. (1đ)

Vì sao khi trời rét ta mặc áo bông hoặc áo lông lại thấy ấm?

Câu 14. (1 đ)

Khi trời rét đậm người nông dân thường sử dụng tấm ni lông trắng để che cho mạ. Việc làm đó nhằm đáp ứng yếu tố nào cần cho sự sống của cây?

Đề kiểm tra khoa học lớp 4 cuối kì 1 có đáp án

Đáp án đề thi Khoa học lớp 4 học kì 1 Cánh Diều số 2

Câu

Hình thức

TPNL

Điểm

Nội dung đánh giá

Đáp án

1

TNKQ

1

0,5

Biết được thành phần chính của không khí

C

2

TNKQ

1

0,5

Biết được ô- Xi cần cho sự cháy

B

3

TNKQ

1

2 (mỗi ý đúng 0,5đ)

Biết được sự chuyển thể của nước

1-c; 2-d; 3-a;

4-b

4

TNKQ

1

0,5

Biết được sự tạo thành bóng của vật

C

5

TNKQ

1

0,5

Biết được sự truyền nhiệt

B

6

TNKQ

1

0,5

Biết được khí ô- xi cần cho quá trình hô hấp của cây

C

7

TNKQ

2

0,5

Biết cách làm thí nghiệm tìm hiểu tính chất của nước

C

8

TNKQ

2

0,5

Biết cách làm thí nghiệm tìm hiểu tính chất của nước

D

9

TNKQ

2

0,5

Biết cách làm thí nghiệm tìm hiểu về đường truyền của ánh sáng.

B

10

TNKQ

2

0,5

Thí nghiệm tìm hiểu về nhu cầu ánh sáng của thực vật.

B

11

TNKQ

2

0,5

Thí nghiệm tìm hiểu sự an

D

truyền của âm thanh

12

TL

2

1,0

Thí nghiệm tìm hiểu vật

dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt

kém

Đổ 1 lượng nước nóng hoặc lạnh như nhau vào 2 cốc; sau cùng 1 khoảng thời gian đo em nhiệt độ của nước ở cốc nào thay đổi ít hơn cốc còn lại chứng tỏ cốc đó dẫn nhiệt kém hơn.

13

TL

3

1,0

Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt kém

Vì bông hoặc ông dẫn nhiệt kém

14

TL

3

1,0

Vận dụng kiến thức về nhu cầu sống của thực vật để giải thích việc làm chăm sóc cây trồng

Để đảm bảo yếu tố ánh sáng, nhiệt

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác trong góc Lớp 4 thuộc Chuyên mục Học tập trên trang Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
5 520
0 Bình luận
Sắp xếp theo