Bộ đề luyện thi Violympic Toán Tiểu học (đủ 5 lớp) 2023-2024

Bộ đề luyện thi Violympic Toán Tiểu học (lớp 1, 2, 3, 4, 5) năm học 2023-2024 gồm 19 vòng, là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh ôn tập, luyện thi Violympic miễn phí, nâng cao kỹ giải các bài tập giải các bài Toán qua mạng Internet và đạt kết quả cao. Do nội dung bộ đề thi rất dài, không thể show hết trong bài viết. HoaTieu.vn mời bạn đọc xem đầy đủ nội dung Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiểu học tại file tải về.

1. Luyện thi Violympic Toán lớp 1 (19 vòng)

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 = ...6

Câu 1.3: 3... + ...5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9... - ....1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5... - ....1 = 21

Câu 1.8: 7... - ...1 = 24

Câu 1.9:...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7... < 71

Câu 2.2: 45 + 14 - ..... = 28

Câu 2.3: 46 - .... + 50 = 84

Câu 2.4: Có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng nhỏ hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ ra một số mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với kết quả khi lấy 20 cộng với 11. Hỏi Hòa nghĩ ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số liền sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: Năm nay bố 38 tuổi, con 12 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.3: 73 - 21 + .... = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà mỗi số đó đều có chữ số 8.

Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số liền sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 45?

Câu 3.8: Năm nay mẹ 59 tuổi, mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: Trong lớp 1A, tổ một có 13 bạn. Nếu tổ một thêm 2 bạn nữa thì số bạn ở tổ một bằng số bạn ở tổ hai. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn?

...................

2. Luyện thi Violympic Toán lớp 2

Bài 1: Hãy viết số thứ tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có kết quả theo thứ tự tăng dần.

Luyện thi Violympic lớp 2

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

1, Điền số thích hợp vào chỗ trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số...........

3, Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........

4, Điền số thích hợp vào chỗ trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà bác An nuôi tất cả 32 con gà và 45 con vịt.Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......

6, Một cửa hàng buổi sáng bán được 20 chiếc quạt,buổi chiều bán được 15 chiếc quạt.Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt?.......

7, Có tất cả ........ chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 8.

8, Người ta bỏ vào trong hộp 25 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh.Hỏi cả hai màu xanh và đỏ trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi ?..........

9, Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68 ?.........

10, Hãy cho biết từ số 35 đến 68 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?............

Bài 3: Điền vào chỗ .....

1, Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:14,6,2.17..........................................

2, 60 - ....... = 30

3, Có .......... số có 1 chữ số

4, Số lớn nhất có 1 chữ số...........

5, Số lớn nhất có 2 chữ số............

6, 58 - ........ = 36 + 10.

7, 49 - ........ = 24.

8, Một cửa hàng có 86 quyển vở.Bán 20 quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?..........

9, 1dm = ........ cm.

10, ...... + 41 = 56 + 23.

11, 4 dm + 20 cm = ........ dm.

12, ........ cm + 1dm = ........ 40 cm

13, 89 – 31 = .........

14, Trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu trả lời sai.

a, 19 gọi là Tổng c, Biểu thức gọi là phép cộng

b, 16 gọi là Tổng d, 16 và 3 được gọi là số hạng.

3. Luyện thi Violympic Toán lớp 3

Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần.

Luyện thi Violympic lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Điền số thích hợp vào chỗ (...) 139 = 100 + ....... + 9

2. 5 năm trước bố 46 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?......

3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...) 40 + 200 ...... 239

4. Chị có 9 phong kẹo cao su,biết mỗi phong kẹo có 5 cái kẹo.Chị cho em 8 cái.Hỏi chị còn lại bao nhiêu cái kẹo?.......

5. Khối lớp 4 có 415 học sinh,khối lớp 3 có 362 học sinh.Hỏi cả 2 khối có bao nhiêu học sinh?.........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

1. 28 + 49 + 15 = .........

2. 28 : 4 + 79 = .........

3. 2 × 9 : 3 = .........

4. 5 × 9 – 16 = .........

5. Tìm x biết : x – 314 = 572 .Trả lời: x = .........

6. 918 – 304 = .........

7. 198 + 201 =.........

8. Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?

Trả lời: Có ......... số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324.

9. Tam giác MNP có cạnh MN dài 204cm, cạnh NP dài 365cm, cạnh PM ngắn hơn cạnh NP 55cm. Tính chu vi tam giác MNP.

Trả lời:....... cm

10. Tìm x biết : 638 – x = 3 × 7.

Trả lời: x =............

4. Luyện thi Violympic Toán lớp 4

1. Bài toán tìm hai số với tổng và hiệu

Ví dụ: Tìm hai số có tổng bằng 2015 và hiệu bằng 57.

Theo cách giải bình thường ta có sơ đồ:
Luyện thi Violympic lớp 4

Như vậy số bé là (2015 – 57) : 2 = 1958 : 2 = 879

Số lớn là (2015 + 57) : 2 = 2072 : 2 = 1036

Mặc dù có thể tìm số lớn sau số bé hoặc ngược lại bằng các lấy tổng trừ cho số tìm được trước nhưng vì để minh họa thành công thức nên ở đây hai số được tìm độc lập với nhau. Khái quát cách tính ta có công thức sau:

Số bé = (tổng – hiệu) : 2.

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2.

5. Luyện thi Violympic Toán lớp 5

Bài số 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5

Trả lời: Phân số đó là: \frac{30}{75}

Bài số 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.

Bài giải:

Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:

(2011 + 1) : 2 = 1006

(2011 - 1) : 2 = 1005

Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:

Số nhỏ là: 1005 – 9 = 996

Số lớn là: 1006 + 9 = 1015

Bài số 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Bài giải:

Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571 của nó là:

Số lớn là: (571 + 1) : 2 = 286

Số bé là : (571 – 1) : 2 = 285

Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:

Số lớn đó là: 286 + 18 = 304

Số bé đó là: 285 – 18 = 267

Đáp số: 267 và 304

....................

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác thuộc Chuyên mục Học tập trên trang Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
3 1.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo