Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè mới nhất

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên trong hè năm 2020 như nào? Nếu giáo viên nghỉ thai sản mà trùng với thời gian nghỉ hè thì nhà trường sẽ giải quyết ra làm sao? HoaTieu.vn xin giới thiệu cách xử lý thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè của giáo viên kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết dưới đây.

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè?

Hiện nay có rất nhiều lao động nữ là giao viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì vấn đề đặt ra đối với những đối tượng này là liệu họ có được nghỉ bù 2 tháng hè đó hay không? Trong bài viết này HoaTieu.vn sẽ chia sẻ một số thông tin giải đáp giúp các bạn về việc giáo viên nghỉ thai sản trùng dịp hè có được nghỉ thêm không, mời các bạn cùng theo dõi.

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi về việc giáo viên nghỉ thai sản, đó là vợ tôi là Giáo viên cấp I, tiền lương toàn bộ là 3.456.000/tháng, dự sinh vào chừng 20/5/2019 thì khoảng 20/11/2019 vợ tôi phải đi làm vậy thì vợ tôi sẽ bị mất ba tháng nghỉ hè. Theo tôi biết thì sau khi nghỉ chế độ thai sản 6 tháng vợ tôi sẽ có trợ cấp tiền lương là một tháng hơn 1 triệu và sau 6 tháng thì được tiền trợ cấp Bảo hiểm là khoảng hơn 20 triệu như thế này có đúng không. Nếu như vậy thì vợ tôi bị mất 3 tháng nghỉ hè rồi lại mất thêm 3 tháng tiền lương nghỉ hè không phải đi làm mà vẫn hưởng nguyên lương, như thế có thiệt thòi không?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định:

"Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định."

Theo quy định trên thì 2 tháng nghỉ hè của giáo viên được tính là thời gian nghỉ hằng năm. Thời gian này giáo viên không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên trường hợp của bạn là thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè nên quyền lợi của bạn trong trường hợp này được quy định tại khoản 3 Công văn Số: 1125/NGCBQLGD-CSNGCB V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè như sau:

Nếu giao viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì Hiệu trưởng sẽ xem xét bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên theo đúng quy định của pháp luật. Do đó trường hợp bạn có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT ngày 20/10/2011 của Bộ Tài Chính quy định:

“b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

– Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

– Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

– Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.”

Trường hợp bạn có đơn xin nghỉ phép trước hoặc sau khi nghỉ thai sản, nhưng do yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí được thời gian cho bạn nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, thì căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của bạn, Hiệu trưởng sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho bạn.

Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

Như vậy trong trường hợp của bạn khi có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì có hai hướng giải quyết cho bạn như sau:

Thỏa thuận với hiệu trưởng trường học, để được bố trí thơi gian nghỉ phép hàng năm bù cho bạn khi bị trùng thời gian nghỉ như vậy ( Về số ngày nghỉ này người ta thường xét đến bạn còn bao nhiêu ngày nghỉ phép năm để xét thêm cho bạn nghỉ thêm số ngày)

Pháp luật quy định về số ngày nghỉ phép hàng năm như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

– 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

– 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Đặc biệt, “Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Nếu không bố trí được ngày nghỉ phép cho bạn thì bạn sẽ được hỗ trợ tiền bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài Chính.

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên trùng hè

Theo công văn 1125/NGCBQLGD 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trong hè sẽ giải quyết theo 2 phương án: nghỉ bù hoặc chi trả hỗ trợ do nghỉ trùng.

1. Phương án 1: giáo viên được nghỉ bù

Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian hè sẽ được cơ sở giáo dục bố trí nghỉ bù theo Điều 111 và Điều 112 của Bộ Luật lao động năm 2012. Thời gian nghỉ bù tính bằng ngày nghỉ hàng năm:

Trường hợp điều kiện làm việc bình thường thì lao động được nghỉ 12 ngày.

Trường hợp môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khắc nghiệt sẽ được nghỉ 14 ngày.

Trường hợp môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc điều kiện đặc biệt khắc nghiệt có trong danh mục của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế quy định thì lao động được nghỉ 14 ngày.

Lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên thì cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày.

Thời gian nghỉ bù thai sản sẽ do cơ sở giáo dục sắp xếp với giáo viên phù hợp với thời gian làm việc. Giáo viên có thể nghỉ bù một hoặc nhiều lần nhưng phải thỏa thuận với quản lý của cơ sở.

2. Phương án 2: Chi trả tiền nghỉ hàng năm thay cho nghỉ bù

Trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì giáo viên sẽ được chi trả một khoản thay thế, hỗ trợ cho thời gian nghỉ bù đó. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 141/2011/TT-BTC, mức chi trả phép năm được tính như sau:

Mức hỗ trợ thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm căn cứ theo quy chế riêng của đơn vị nhưng không quá mức lương làm thêm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định chung.

Mức chi trả được thanh toán 1 lần trong năm và không quá 1 tháng kể từ khi cán bộ nghỉ việc.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè.

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ

Đợt nghỉ hè vừa rồi có nhiều giáo viên thắc mắc về việc hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có người được có người chưa được hưởng. Như vậy, giáo viên sẽ phải căn cứ vào đâu để được xét quy định trên. Đây là quyền lợi của giáo viên đã được ban hành kèm theo Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Mời các bạn tham khảo.

“Giáo viên phổ thông có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định.

Vừa qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã nhận đơn thư của giáo viên một trường THCS ở huyện Bình Chánh thắc mắc về việc giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng vào thời gian nghỉ hè. Theo đó, giáo viên này cho biết đang mang thai ở tháng thứ 8 nên thời gian nghỉ thai sản sẽ trùng dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, nhà trường thông báo không giải quyết cho giáo viên này được nghỉ bù hoặc có kế hoạch thanh toán tiền khi không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên theo chế độ. Nguyên do là chưa có công văn hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM. Trong khi đó, giáo viên này thông tin rất nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố đã giải quyết chế độ này cho giáo viên.

Theo tìm hiểu, nhiều trường học bắt đầu có kế hoạch cho giáo viên nghỉ thai sản trùng dịp hè được nghỉ bù hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm. Giáo viên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết: “Tôi mới sinh em bé, thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng với dịp học sinh nghỉ hè nên nhà trường đã có quyết định cho tôi nghỉ bù 2 tháng”.

Theo văn bản số 1006 ngày 5-9-2016 của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT phúc đáp Công văn số 2654/GDĐT-TC ngày 11-8-2016 về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động cho Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ: Theo khoản 7, điều 6, Nghị định 45/2013 NĐ-CP, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm. Do đó, trường hợp viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (tháng 6 và tháng 7) thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 5 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT - BGDĐT) hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm (nếu không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên).

Sáng 8-4, trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Huỳnh Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “Giáo viên phổ thông ở TP.HCM có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định. Sở GD-ĐT đã gửi công văn chỉ đạo của Bộ GD-ĐT kèm theo công văn hướng dẫn của sở đến tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc”.

Đánh giá bài viết
34 84.605
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.