Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.