Tải Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng file DOC, PDF

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 79/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng.