Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG 58 KB
Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội.
Xem thêm các thông tin về Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG