Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01 2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, cụ thể hoá những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những bất cập, xử lý những vướng mắc trong thời gian qua.