Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Nghị định 155 năm 2020

Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo đó, cổ đông công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, tổ chức phát hành phải mở 01 tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán, đợt phát hành tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Bên cạnh đó, điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng bao gồm: Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng; Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát; Cổ phiếu chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành;…

Ngoài ra, biện pháp cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn bao gồm: Cấm chào bán, phát hành chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn; Cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn; Cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Cấm thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn;…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chứng khoán được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 801
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo