Nghị định 153/2020/NĐ-CP chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP

Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, trái phiếu được chào bán trong nước có mệnh giá 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và làm căn cứ công bố thông tin.

Ngoài ra, trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế không chuyển đổi không kèm chứng quyền phải đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định; Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;…

Bên cạnh đó, trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 128

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo