Luật giáo dục 2023 số 43/2019/QH14

Cảm ơn bạn đã tải Luật giáo dục 2023 số 43/2019/QH14

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
3,8 MB 22/02/2021 2:49:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật giáo dục mới nhất năm 2023 số 43/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua và chính thức hiệu lực từ 1/7/2020. Luật giáo dục 2023 bao gồm Luật giáo dục mầm mon, luật giáo dục tiểu học, luật giáo dục đại học mới nhất hiện nay.
Xem thêm các thông tin về Luật giáo dục 2023 số 43/2019/QH14