Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Tóm tắt nội dung Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp NV thiết bị, thí nghiệm trường học

Ngày 02/05/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
Theo đó, nhân viên thiết bị, thí nghiệm phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Thứ nhất, có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm trường trung học trở lên.

Thứ hai, có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Thứ ba, có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

Bên cạnh đó, việc xếp lương trong trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/06/2019.

Đánh giá bài viết
1 916

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo