Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Công văn 2702/SGDĐT-QLT Hà Nội được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh.